Thomas Heine Nielsen: Two Studies in the History of Ancient Greek Athletics. 

I) A Survey of the Proliferation of Athletic and Equestrian Competitions in Late Archaic and Classical Greece. 

II) The Prestige of a Nemean Victory.

2018. 300 sider med seks kort. 200 kr. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Scientia Danica · Series H · Humanistica · 8 · vol. 16.

ISSN 1904-5492 · ISBN 978-87-7304-412-4.

Ny bog fra Videnskabernes Selskab om sport og konkurrencer i antikken

Two Studies in the History of Ancient Greek Athletics.

I) A Survey of the Proliferation of Athletic and Equestrian Competitions in Late Archaic and Classical Greece,

II) The Prestige of a Nemean Victory

af Thomas Heine Nielsen

Bogen indeholder to studier af sportens historie i den antikke græske bystatskultur (ca. 700-300 f.Kr.). I det første studie undersøger forfatteren, om det er muligt at give et nogenlunde kvalificeret bud på, hvor mange sportsstævner der eksisterede rundt om i den græske verdens bystater. Efter en grundig analyse af det sparsomme kildemateriale konkluderes det, at der afholdtes i hvert fald flere hundrede stævner, som alle i mere eller (som oftest) mindre grad tog De olympiske Lege som model.

Det andet studie koncentrerer sig om stævnet i Zeus-helligdommen i Nemea i det nordøstlige Peloponnes, og belyser den symbolske værdi, atleter og deres hjembystater tillagde sejre ved De nemæiske Lege. Det vises, at den symbolske værdi af sejre i Nemea var betragtelig og at en græsk atlet ikke kunne blive en ægte superstjerne, hvis han ikke sejrede i Nemea. Til sammen belyser de to studier vigtige og hidtil uudforskede aspekter af sportskulturen i antikkens Grækenland.