Nyheder

Temamøde i Videnskabernes Selskab gav nye perspektiver på fondsarbejde

Medlemmerne fik indsigt i regelsæt for fondsbestyrelse, tendenser i fondsverdenen og masser af råd til god governance og arbejde i fonde.

På jagt efter de sidste 99 %: Årets modtager af H.M. Dronningens Vi-denskabspris vil løse mysteriet bag bakteriers arvemateriale

Mads Albertsen vil kortlægge alt det om naturlige bakteriearter, vi endnu ikke ved – også selvom vi er omgivet af dem. Og så har han spillet en afgørende rolle for at kortlægge alle varianterne af coronavirus under covid-19-pandemien.

Netværksdage for ukrainske forskere skaber vigtige videnskabelige samarbejder: ”Det handler om en hane af porcelæn, der ikke kan gå i stykker.”

Onsdag eftermiddag inviterede Det Unge Akademi og Videnskabernes Selskab til det fjerde i rækken af sine Ukrainian Scholars’ Days-møder, hvor et nyt forskningssamarbejde stillede skarpt på litteratur lavet til børn – om en krig skabt af voksne.

Det Unge Akademi har fået nyt råd

I februar afholdt Det Unge Akademi, DUA, sit årlige valg, hvor posterne som forperson, næstforperson og repræsentanter for de stående udvalg hver gang bliver besat på ny.

VidenSkaber har med succes afsluttet første år med stor fejring på Nationalmuseet

Som afslutning på VidenSkabers første år deltog såvel forskningsministeren som borgere fra hele landet i en festlig aften fuld af viden og forundring.

Kom med til forårets videnskabelige foredrag

På mandag den 19. februar kan du komme med, når Videnskabernes Selskab slår dørene op til forårets første offentlige foredrag. Se hele perlerækken af arrangementer her…

Ny EASAC-kommentar giver 10 anbefalinger til mere bæredygtig plastik-adfærd

En meningsfuld plastiktraktat bør sigte mod at reducere produktionen af plastik og opnå cirkularitet, siger seneste kommentar fra European Academies' Science Advisory Council, organet for uafhængig forskningsbaseret rådgivning af Europas politiske beslutningstagere. Se anbefalingerne her.

dfd

Kronik i Weekendavisen: "Forskningsmidler skaber mest værdi i hænderne på dem, der fostrer de gode ideer, nemlig forskerne."

Universiteternes aftale med de seks største private, forskningsfinansierende fonde kan blive en milepæl for videnskaben i Danmark. Videnskabernes Selskab kommer med opfordring.

ALLEA: Det nye europæiske rammeprogram bør gøde jorden for fremragende forskning

I en ny erklæring reflekterer ALLEA over, hvilke retningsgivende principper, der bør lægges vægt på i det kommende EU-rammeprogram for forskning og innovation. Læs deres opfordringer her.

Opslag: Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje 2024

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indkalder indstillinger til Selskabets Sølvmedalje og prislegat for 2024. Sølvmedaljen uddeles i 2024 til en yngre forsker inden det humanistiske eller samfundsvidenskabelige område

Stor konference for institutledere fra hele landet skabte forum for fælles ideer og udvikling

Universitetsloven rummer store muligheder for at prøve nye tiltag af som institutleder på et af landets universiteter. Dagen bød på flere gode bud på hvordan.

Den frie forskning er sendt ned af en politisk glidebane uden ende

En tredjedel af midlerne til Danmarks Frie Forskningsfond går næste år til tematisk forskning. Mange er disse temaer er snævert defineret, og det presser den frie forskning, skriver Videnskabernes Selskab.

Karriereudvikling og entreprenørskab er en vigtig del af genopbygningen af Ukrainsk forskning

Det 3. seminar i rækken af Ukranian Scholars’ Days satte fokus på, hvordan de ukrainske forskere finder en karrierevej, helst iblandet en god del entreprenørskab.

ChatGPT sender forskningen ind i en ny epoke – og det kalder på nye spilleregler

Sprogmodeller skal være transparente, så man kan se om alle informationer i træningssættet er korrekte og upartiske, skriver Videnskabernes Selskab i Altinget.

Videnskabernes Selskab fylder 281 år!

Vi fejrer dagen med et gensyn med Selskabets historiske højdepunkter gennem tiden.

Hvis du vil have biodiversitet i din have, så skaf dig en ko!

Med 900 publikummer og en summen som på en stor markedsplads skød VidenSkaber årets tema "hvordan skal vi bo i fremtiden?" i gang med fire veloplagte samtaler på Foyerscenen til RÆSONs Idéfestival i Imperial, København.

Giftig forskning redder menneskeliv

Hans banebrydende forskning i modgift mod slangebid har allerede fået Forbes Magazine og MIT Technology Reviews øjne op for ham. Nu hædrer Videnskabernes Selskab professor, centerleder og multi-entreprenør Andreas Hougaard Laustsen-Kiel med Sølvmedaljen 2023.

Fornem gave fra kongen stammede i virkeligheden fra dronningens gemakker

Videnskabernes Selskabs flere hundrede år gamle pengekiste er i mange år blevet præsenteret for besøgende som en fornem gave fra Christian VII. Men gamle dokumenter i Selskabets arkiver afslører en anden historie om kistens herkomst – en historie, der begynder med en kongelig affære.

Indlæg i altinget: Forskningsreserven kan fordels bedre

Med mere end fire milliarder kroner i Forskningsreserven er vi nødt til at sikre kvalitet i processen for, hvordan vi fordeler den. Men hvordan?

Videnskaber lille

Videnskabernes Selskab lancerer VidenSkaber – et 3-årigt formidlingsinitiativ

Hvordan ved vi det? Nyt initiativ skaber mødested, hvor forskere og borgere sammen undersøger hverdagens store udfordringer.

Nobelprismodtager trak unge til. De fik en fortælling om at tro på alt det mulige.

”I 30 år har jeg hørt om utallige ting, der ikke kunne gøres, før en eller anden smart person gjorde det.”

Carlsbergfondets Forskningspriser for 2023 uddelt

Forskningspriserne gik i år til professor i litteraturhistorie Anne-Marie Mai og professor i makroøkologi Jens-Christian Svenning, der modtog priserne ved en ceremoni på Glyptoteket onsdag aften.

Da Nobelpriserne blev hældt på flasker

Kender du fortællingen om, hvordan Hevesy formåede at gemme guld lige for øjnene af nazisterne under 2. verdenskrig? I anledningen af forskerens fødselsdag den 1. august har vi taget et dyk ned i historien.

Videnskabernes Selskab holdt første nobelforelæsning i Aarhus

Videnskabsinteresserede valgte molekylærbiologien over sommervarmen og tog til forelæsning med nobelprismodtager Joachim Frank, da professoren gæstede Videnskabernes Selskabs første nobelforelæsning i det jyske.

Royal Academy Lecture: Kan begrebet ’kulturarv’ rumme sig selv?

Spadestikkene gik dybt ved den seneste af Videnskabernes Selskabs Royal Academy Lectures, hvor professor Kwame Anthony Appiah gjorde op med hærdede opfattelser af, hvornår noget er ’dit’, ’mit’, ’vores’ og ’deres’.

Debatseminar: Er der brug for en videnskabelig rådgiver?

Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Videnskabernes Selskab holdt for nylig seminar om, hvordan vi i Danmark kan få bedre videnskabelig rådgivning til vores politikere. Her blev det drøftet, hvorvidt der bør etableres en stilling som videnskabelig rådgiver til statsministeren. Med var professor VijayRaghavan, tidligere videnskabelig rådgiver for Indiens premierminister.

iuni

Debatindlæg i Information: Uden reformpause drukner universiteterne i administrative opgaver

Efter alt for mange reformer på alt for kort tid, ofte med overlappende eller modsatrettede formål, behøver universiteterne en reformpause – ellers kan de ikke overkomme deres kerneopgaver.

”Man kan save bræt efter bræt over uden, at der sker noget – men lige pludselig vælter tårnet.”

Videnskabernes Selskabs medlemmer fik indblik i en af Danmarks store forskningsinstitutioner og dens indsats for at bevare biodiversiteten, da turen forleden gik til Københavns Zoologiske Have.

”Kære uddannelsespolitikere: Tag en time out!”

En ny rapport fra Danske Universiteter tilbageviser grundlaget for forhandlingerne om kandidatuddannelsesreformen. Nu beder medlemmer af Videnskabernes Selskab om timeout!

Stor interesse for ny undersøgelse af universiteternes vilkår

20 år efter, en ny universitetslov trådte i kraft, undersøger Videnskabernes Selskab i samarbejde med DFiR dens betydning. Den har både haft roser og torne.

Videnskabernes Selskab på Folkemødet

Vi er med på Folkemødet på Bornholm igen i år! Se programmet for alle Videnskabernes Selskabs arrangementer her.

Formidlingsakademiet: Nyt hold af forskere vil formidle på nye måder

Onsdag d. 31. maj dimitterede deltagerne på 2. sæson af Formidlingsakademiet. Dette blev markeret med en fejring i forskningsformidlingens tegn.

grøn energi

Forskning og industri satte hinanden stævne for at belyse, hvordan de i fællesskab kan øge den grønne omstilling

Hastighed, skalering, cirkularitet og talent er løsningen – og det kan ikke lykkes uden forskning.

Dronningens videnskabspris 2023

Arkæolog Mette Løvschal modtog tirsdag den 30. maj Dronningens Videnskabspris, overrakt af H.M. Dronningen ved en ceremoni i Videnskabernes Selskab. Her blev der både tid til fejring og fagligt oplæg, som indeholdt et budskab til fremtiden.

Nu ved vi mere: I dag udgiver Videnskabernes Selskab resultaterne af en omfattende undersøgelse af institutlederne på de danske universiteter

”Med denne rapport har vi fået et solidt grundlag til at sige noget om tilstandene på institutniveauet i den danske universitetsverden,” udtaler generalsekretær i Videnskabernes Selskab, Thomas Sinkjær.

Videnskabernes Selskab vælger nyt medlem af Carlsbergfondets bestyrelse

Professor Kim Ryholt overtager posten efter professor Carl Bache, som har været medlem af fondets bestyrelse siden 2014.

Videnskabernes Selskab holdt historisk generalforsamling


Torsdag den 11. maj samledes Selskabets medlemmer i huset på H.C. Andersens Boulevard til generalforsamling. Det velbesøgte helaftensmøde var startskuddet til en ny årlig tradition, der udspringer af stedets nye vedtægter.

Bliv en del af Formidlingsakademiet

Videnskabernes Selskab åbner nu for ansøgere til næste runde af Formidlingsakademiet

Fra Ph.d. til Nobel

Det er sjældent, ph.d.-studerendes opdagelser resulterer i en nobelpris. Det skete for Donna Strickland, hvis banebrydende arbejde indenfor laserfysik har givet os både ny forståelse af fysikken, men også bedre mobiltelefonskærme og bedre syn.

Arkæolog får Dronningens Videnskabspris: Hun gør fortidens landskaber til vejviser for klimakrisen

Professor og arkæolog Mette Løvschal er årets modtager af H.M. Dronning Margrethes Videnskabspris, som hun får for sin tværvidenskabelige forskning i forhistoriske landskaber. Den kan nemlig blive en vigtig brik i puslespillet om, hvordan vi skal håndtere klimakrisen.

De nye medlemmer af Videnskabernes Selskab er valgt

Fra næste måned får Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 10 nye medlemmer i stedets Humanistisk-samfundsvidenskabelige Klasse.

Debatindlæg: Danmark bør have en uafhængig forskningsvismand

Debatindlægget er skrevet af Generalsekretær Thomas Sinkjær og Senior Vice President for Natural & Technical Sciences i Novo Nordisk Fonden Lene Oddershede og bragt i Altinget, April 2023

350 år senere: Vi kan stadig lære meget af Steno

Videnskaben i dag kan fortsat lade sig inspirere af Nicolaus Stenos måde at forske på. Det stod ganske klart ved fejringen af 350-års jubilæet for hans første forelæsning, som for nylig løb af stablen i Videnskabernes Selskab.

Stor bekymring over Klimarådets budget

Videnskabernes Selskab er stærkt bekymrede over det fremlagte statsbudget for 2023, hvor tilskuddet til Klimarådet skæres ned fra 24,8 mio. til 9,3 mio. kr.

Bestil en skarp formidler til et videnskabeligt foredrag i april

Frem til den 27. marts kan du booke forskere fra Formidlingsakademiet til et foredrag om alt fra kvantebiologiens betydning for moderne teknologier til det danske sprogs historie


Stof til mere

Netværksdag i Videnskabernes Selskab for ukrainske forskere mindede på kvindernes internationale kampdag om et stærkt fællesskab på en ulykkelig baggrund.

Ukrainske kvindelige forskere kan inspirere dansk forskning

Kvindelige ukrainske forskeres kamp for ligestilling er en anden end kvindelige danske forskeres – men målet er det samme. Sådan skriver præsident for Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch i en klumme til Science Report på Kvindernes Internationale Kampdag, den 8. marts.

Videnskabernes Selskabs traditionelle oversigt har delt sig

”2022 i Videnskabernes Selskab” er netop udkommet. Med sit gentænkte format er den et supplement til Selskabets traditionelle sæsonoversigt; et, der både fortæller om det forgangne år og kaster et blik på Videnskabernes Selskabs ambitioner for det kommende.

Videnskabernes Selskab ansætter projektleder

Fra 1. marts skal Tina Dransfeldt Christensen stå i spidsen for formidlingsprojektet ’Ind i Videnskaben’. Projektets mål er at skabe større forståelse for, hvordan videnskabelig viden bliver til, og hvordan den kvalificerer den offentlige debat.

Medlemmerne af Videnskabernes Selskab mødtes midt i Danmark

Et nyt initiativ tog Videnskabernes Selskabs traditionelle medlemsmøde fra hjemmebanen i København til hjertet af Odense, hvor forskermedlemmer fra alle dele af landet lagde vejen forbi.

Kønsdiversitet i forskning: ”Der er ikke nogen one-size-fits-all-løsninger”

Hvordan fremmer vi kønsdiversitet i forskning? Videnskabsår22 og Videnskabernes Selskab inviterede til debat om mulige løsninger på udfordringen.

Nu starter ny videnskabsserie om Niels Bohr

En ny serie af film dykker ned i videnskabsmanden Niels Bohrs forskning og ser på hans indflydelse på nutidens store opfindelser og videnskabelige løsninger. Serien er produceret som led i fejringen af 100-året for Bohrs modtagelse af Nobelprisen i Fysik.

Opslag: Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje 2023

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indkalder indstillinger til Selskabets Sølvmedalje og prislegat for 2023. Sølvmedaljen uddeles i 2023 til en yngre forsker inden for det natur- eller sundhedsvidenskabelige område.

Manglende viden er en udfordring i Ukrainekonflikten

”Viden er måske krigens første offer”, udtaler Birgitte Pristed, en af 4 prominente forskere som deltog i temaaftenen om Rusland og Ukraine hos Videnskabernes Selskab.

Politisk styring står i vejen for næste danske Nobelpris

Der har aldrig været flere penge til dansk forskning. Men pengene skal bruges klogere, hvis vi også i fremtiden skal have forskning af en kvalitet, der kaster Nobelpriser af sig, skriver præsident for Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch, generalsekretær Thomas Sinkjær og policy- og analysechef Jonas Krog Lind i et debatindlæg på Altinget.dk.

Digitalt kursus samler forskere fra hele landet

Den digitale udgave af Formidlingsakademiet 2022 er startet. Kurset samler 35 forskere fra hele landet til 5 korte kursusdage i kommunikation.

Kulturnat: Deltagere quizzede mod forskere og fik rundtur i dansk videnskabshistorie

På trods af varsler om dårligt vejr på Kulturnatten holdt det tørt i Københavns gader, men indenfor i Videnskabernes Selskab regnede det med spørgsmål til aftenens arrangement. Her kom publikum vidt omkring, både på husets etager og i videnskabelig quiz med Anders Lund Madsen som vært.

Ukranian Scholars’ Days i Videnskabernes Selskab gav indblik og netværk

25 ukrainske forskere bosat i Danmark fremlagde forskningssituationen i Ukraine for den ukrainske ambassadør og en række danske fonde og kom med bud på løsninger.

Fremsynet forskning i global sundhed og ulighed belønnet med sølvmedalje

José Manuel Aburto forsker i de langsigtede konsekvenser af ulighed i den globale befolknings sundhed og dødelighed, der bl.a. har vist sig under COVID-19-pandemien. Nu får han Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje for sin indsats.

Hollandsk astrofysiker hædret med Niels Bohrs internationale guldmedalje

Et af de største navne inden for forskning i molekylær astrofysik og astrokemi, professor Ewine van Dishoeck fra Leiden Universitet i Holland, modtog i dag Niels Bohrs internationale guldmedalje. Medaljen blev overrakt af H.M. Dronningen ved et arrangement på Carlsberg Akademi i København.

Medlem af Videnskabernes Selskab Morten Meldal får Nobelprisen i kemi

”Jeg blev meget overrasket, da de ringede kl. 11 i formiddags,” fortæller en glad Morten Meldal til Videnskabernes Selskab. Han har netop modtaget Nobelprisen – og det er første gang i 25 år, at det sker for en dansker.

Nobel- og regeringsjubilæum blev fejret med festlig galla

Ved et stort gallaarrangement den 1. oktober markerede Videnskabernes Selskab 100-året for Niels Bohrs modtagelse af Nobelprisen og protektor H.M. Dronning Margrethes 50 år som regent.

Ny bog undersøger monarkiet gennem videnskabens linse

I dag udkommer Monarkier. Her tager 14 forskere os med på en rejse ud i årtusinders fortællinger om konger og dronninger og går i dybden med forskellige aspekter af monarkiet, både som institution og begreb, gennem hele verdenshistorien. Bogen markerer regeringsjubilæet for Selskabets protektor H.M. Dronning Margrethe, som selv blev præsenteret for bogen i lørdags.

Forskningspolitisk Årsmøde: Succesfuld formidling af forskning afhænger af tillid

Den 21. september holdt Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk Årsmøde, hvor der blev stillet skarpt på tillid til forskning og ekspertise. Med deltagelse fra uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen og paneldebatter med aktører fra forskningsverdenen, medier, der formidler forskning, såvel som embedsværket, blev vilkårene for både forskningsformidling og myndighedsbetjening taget op til overvejelse.

Medlem af selskabet modtager fornem pris for sin kvanteforskning

The Breakthrough Prize er en amerikansk pris, der uddeles hvert år til prominente forskere indenfor life science, fundamental fysik og matematik. I år går den bl.a. til fysikeren Charles H. Bennett.

Nobelprismodtager medbragte løsningsforslag på klimakrisen

For 21. gang siden 2011 havde Videnskabernes Selskab i samarbejde med Novo Nordisk Fonden sikret danskerne besøg af international forsknings-superstar.

Iskerneforsker og semiotiker modtager Carlsbergfondets Forskningspriser

Carlsbergfondets Forskningspriser blev den 31. august overrakt til iskerneforsker og fysiker Dorthe Dahl-Jensen og semiotiker og idéhistoriker Frederik Stjernfelt. Videnskabernes Selskabs præsident Marie Louise Nosch tog del i overrækkelsen.

Bliv en del af Formidlingsakademiet

Nu åbner Videnskabernes Selskab for ansøgninger til den næste runde af Formidlingsakademiet, som starter efteråret 2022

Se billederne fra nobelforelæsningen med Frank Wilczek

På den sidste dag i juni afholdt Videnskabernes Selskab forelæsning med nobelprismodtager Frank Wilczek. Se billederne fra det velbesøgte arrangement her.

Nobelvindende kernekraftforskning slår solskinsvejr

Den 30. juni er en unik mulighed for at møde nobelprismodtager og professor Frank Wilczek i København. Og ikke mindst for at lære om universets stærkeste kraft.

Debatindlæg fra Videnskabernes Selskab

Vilkårene for at lave god forskning er i dag svækket. Det skyldes blandt andet få basismidler og et stort fokus på, hvor meget forskere producerer, frem for kvaliteten, skriver Marie Louise Bech Nosch, Thomas Sinkjær og Jonas Krog Lind fra Videnskabernes Selskab.

Videnskabelige akademier står sammen om at hjælpe ukrainske forskere

På tværs af nationer er akademier gået sammen for at hjælpe udsatte forskere fra Ukraine. På et møde i Warszawa den 2. juni lagde man en plan med 10 handlingspunkter, der særligt tager højde for unge forskere. Den er netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science.

Videnskabernes Selskab på Folkemødet

Videnskabernes Selskab var med på årets Folkemøde med debatter om både forskningspolitik, forskningsformidling og klimafremtiden.

Derfor må du ikke misse Tomasello

Hvad adskiller mennesker fra aber? Det giver amerikanske professor Michael Tomasello, anerkendt topforsker i udviklings- og komparativ psykologi, et svar på, når han den 10. juni gæster Videnskabernes Selskabs Royal Academy Lecture.


Det Unge Akademi får 9 nye medlemmer

Med de nyvalgte medlemmer er endnu et universitet repræsenteret i DUA – nemlig Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.Ben Roy Mottelson (1926-2022): Nobelpristager satte kæmpe aftryk på dansk fysik

Fredag d. 13. maj 2022 døde fysiker Ben Roy Mottelson, 95 år gammel.

Nye medlemmer i Videnskabernes Selskab

Videnskabernes Selskab har netop optaget 15 nye forskermedlemmer. Se, hvem der er valgt ind i Den Naturvidenskabelige Klasse.

ALLEA: Det akademiske system skal også omstille sig til bæredygtighed

En ny ALLEA-rapport dykker ned i det klimaaftryk, der afsættes af den akademiske verdens aktiviteter, set ud fra forskellige interessenter, som indtager en central rolle i ​​det akademiske system. Rapporten giver også en række skræddersyede anbefalinger til at afbøde de skadelige virkninger.

Dronningens Videnskabspris overrakt til kvantefysiker Peter Lodahl

Onsdag den 11. maj modtog kvantefysiker Peter Lodahl Dronning Margrethe II's Videnskabspris ved en ceremoni i Videnskabernes Selskab. Se billederne fra overrækkelsen her.

Bohrs byggesten: Fysikers succes bundede i samarbejde og praktisk forståelse

Niels Bohr var arkitekten bag den verdensberømte atommodel fra 1913. Men hvilke komponenter lå til grund for videnskabsmanden og hans genialitet? Vi har spurgt fysikerens barnebarn Tomas Bohr og oldebarn Emil Bjerrum-Bohr i anledningen af Forskningens Døgn, hvor de to sammen holdt foredrag om den fælles forfader og inspirationskilde i Videnskabernes Selskab.

Tre råd fra en prisvinder

Michael Bang Petersen - modtager af Forskningskommunikationsprisen 2022 - kommer med sine tre bedste råd om forskningsformidling

Kvantefysiker tildeles Dronning Margrethe II’s Videnskabspris

Peter Lodahl, der er professor i kvantefysik og kvanteteknologi ved Niels Bohr-instituttet og centerleder ved Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hybrid Quantum Networks, modtager dette års Videnskabspris fra Videnskabernes Selskab for sin banebrydende grundforskning inden for den eksperimentelle kvanteoptik.

Ny sekretariatschef i Videnskabernes Selskab

Den 1. juni får Videnskabernes Selskab ny sekretariatschef: Karin Kjær Madsen kommer fra en stilling som sekretariatschef hos DFiR, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Med sig har hun mere end 20 års erfaring på det forskningspolitiske område, herunder fra Forskningsministeriet.

Sund jord – det bedste bud på kulstoflagring

En ny rapport fra Europæiske Videnskabsakademiers Rådgivende Råd (EASAC) viser, at med en overgang til regenerativt landbrug vil vi kunne reducere klimarisici samtidig med, at biodiversiteten øges, og den voksende verdensbefolkning forsynes med mad.

Videnskabernes Selskab fejrer Peter Panum

I anledningen af Panums 202-års fødselsdag inviterer Videnskabernes Selskab ogforskningscenteret PandemiX til et heldagsarrangement om mennesket og videnskabsmanden Panum.

Professor Susanne Mandrup indtræder i Carlsbergfondets bestyrelse

Carlsbergfondet har per den 24. marts 2022 fået et nyt medlem i bestyrelsen. Ind træder professor på Syddansk Universitet Susanne Mandrup. Hun afløser tidligere formand professor Flemming Besenbacher og er valgt til og med 2025.

Professorer: Forskerne skal med på råd for at skabe universiteter i verdensklasse

"Attraktive og succesfulde universiteter kræver, at vi reviderer universitetsloven og giver de ansatte reel indflydelse," skriver Ole Wæver, Thomas Sinkjær og Susanne Ditlevsen i et debatindlæg på vegne af Forskningspolitisk Udvalg hos Altinget.dk den 28. marts.

Podcast går et fagligt spadestik dybere

Videnskabernes Selskabs podcastserie 'Videnskabens Vidner' afrundede for nylig sin første sæson. Her har fagligheden fået en ekstra dimension i samtaler mellem fagfæller på tværs af alder – når de travle emeriti har kunnet få plads i kalenderen til et interview.

Videnskabernes Selskab ansætter ny policy- og analysechef

Den 1. maj tiltræder Jonas Krog Lind i den nyoprettede stilling som policy- og analysechef i Videnskabernes Selskabs sekretariat. Jonas Krog Lind kommer fra en stilling som seniorkonsulent i DEA.

Selskabet støtter udtalelser fra ALLEA, ISC, IHRN og UAI om Ukraine

Organisationerne ALLEA, ISC, IHRN og UAI har for nylig udsendt offentlige udtalelser om Ruslands militære indtrængen i Ukraine. I udtalelserne udtrykkes stor bekymring for Ukraine, dets befolkning samt for de akademiske miljøer og forskningens vilkår i landet.

"Køb ikke katten i sækken"

De europæiske videnskabsakademier advarer mod tilskud til bioenergi med CO2-fangst og -lagring i den seneste pressemeddelelse fra EASAC.

Videnskabelig rejse ind i historiske monarkier

14 forskere tog ved et symposie i Videnskabernes Selskab den 24. februar fat på en række historiske, kulturelle og litterære fortolkninger af verdenshistoriens monarkier. Anledningen var Selskabets protektor H.M. Dronning Margrethes 50-års regeringsjubilæum, og H.M. Dronningen deltog ved en række af foredragene.

Det Unge Akademi får nyt formandskab

Lektor Kristoffer Kropp og lektor Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen er netop blevet valgt til at udgøre DUA’s formandskab for det kommende år. Sammen med et nyt råd vil de arbejde for at sikre et stadigt stærkere akademi ud i fremtiden og slå et slag for yngre forskeres interesser.

Carlsbergfondets forskningspris 2021

Carlsbergfondets Forskningspriser 2022

Der indkaldes indstillinger til Carlsbergfondets Forskningspriser 2022.

Debatmøde om forskningskommunikation

Teknologirådet og Videnskabernes Selskab afholder sammen debatmøde om fremtidens forskningskommunikation mandag d. 7. februar 2022 kl. 15-18

Solvmedalje_blaa aeske

Videnskabernes Selskabs sølvmedalje 2022

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indkalder hermed indstillinger til Selskabets Sølvmedalje og prislegat 2022.

Gl Modesal spot

Videnskabernes Selskab får nye medlemmer

Videnskabernes Selskabs nye medlemmer af den humanistisk-samfundsvidenskabelige klasse er nu offentliggjort. Se dem her.

Formandsskifte i Carlsbergfondet fra 2022

Den 16. december udsendte Carlsbergfondet en pressemeddelelse om formandsskifte. Medlem af Videnskabernes Selskab professor Majken Schultz er blevet valgt som forkvinde per 1. januar 2022, og medlem professor Flemming Besenbacher har samtidig valgt at udtræde af Carlsbergfondet. 

Juleprojekt er ”sund øvelse” i at kommunikere

I løbet af december udkommer Videnskabernes Selskab med 8 kortfilm, der forklarer videnskabsindholdet i årets TV2-julekalender. Her har Selskabets medlemmer skullet give korte forskningsbaserede svar på, hvorfor vores verden ser ud, som den gør.

DUA jubilaeum spot

Tværfagligt samlingssted for yngre forskere fylder 10 år

I år fylder Det Unge Akademi 10 år. Den 1. december bliver jubilæet cementeret med en fejring på Carlsberg Akademi.

Prisoverrækkelse: Se billederne

Den 24. november blev Dronning Margrethe den II's Videnskabspris overrakt til runeforsker Lisbeth Imer ved en reception i Videnskabernes Selskab.
Se alle billederne fra overrækkelsen her.

Forskning i årsagssammenhæng giver sølvmedalje

Den 25. november overrækkes Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje til professor Jonas Peters, som forsker i kausalitet ved KU’s Institut for Matematiske Fag. Bag sig har Peters et imponerende CV over internationale forskningsophold på bl.a. ETH Zürich og Max Planck Institute, flere videnskabelige udgivelser og bred faglig anerkendelse.

Kulturen fundet på alle etager

Carlsbergfondet og Videnskabernes Selskab slog dørene op for det fælles domicil og bød på en aften med historisk rundvisning og videnskabelig quiz, der besøgte en fremtid med kvantecomputere og en fortid i det forsvundne Atlantis

Debat om universiteternes ledelse: Universitetsloven skal under lup

Huset var fuldt og debatten gik højt til Forskningspolitisk Årsmøde i Videnskabernes Selskab, hvor en revurdering af styrelsesloven fra 2003 viste sig at ligge højt på dagsordenen for mange.

Forskningspolitisk Udvalg: »Enstrenget ledelse af danske universiteter bør lægges om«

Ledelsen af de danske universiteter bør justeres. Den er for enstrenget, og inddrager ikke forskerne nok i beslutninger om f.eks. ansættelser og økonomi. Sådan lyder konklusionen fra Forskningspolitisk Udvalg (FPU) forud for Forskningspolitisk Årsmøde i Videnskabernes Selskab den 13. oktober.

Big data-talenter tildeles særlige priser ved mindesymposium

Kristin Veel og David Gloriam er modtagerne af Lars Arge-priserne, som overrækkes i Videnskabernes Selskab den 8. oktober ved et mindesymposie for Selskabets afdøde generalsekretær Lars Arge, der selv forskede i big data.

Rollemodeller for kvindelige forskere i naturvidenskab hædret af L’Oréal og UNESCO

Torsdag den 23. september blev For Women in Science-prisen overrakt til Laura Roman Rivas, Lærke Gasbjerg og Patricia Pecnerová i Videnskabernes Selskab ved et arrangement med fokus på forskningsfrihed og vigtigheden af kvinder i forskning.

Debat: Skal de klassiske studier lukkes ned?

I anledningen af historiefestivalen Golden Days, der i år har antikken som tema, var Videnskabernes Selskab vært for en debat om de klassiske studier på universiteterne: Er de forældede, og bør de sløjfes?

Talent og tværfaglighed hyldet ved overrækkelsen af Carlsbergfondets Forskningspriser

Forskere Dorthe Berntsen og Eske Willerslev modtog søndag aften Carlsbergfondets Forskningspriser. Overrækkelsen foregik på Glyptoteket, hvor H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen var med til at hylde prismodtagerne, hvis tværfaglige indsats har bidraget til forståelsen af mennesket og dets omgivelser.

Ny podcast fra Videnskabernes Selskab: Lyt til Videnskabens Vidner

I dag lancerer Selskabet sin nye podcast, Videnskabens Vidner. Her kan du møde 10 af Selskabets medlemmer til et eksklusivt indblik i deres liv og karriere i videnskabens tjeneste.

Klima- og biodiversitetskrise: 16 kritiske områder hvor verdens ledere bør handle for at beskytte menneskeheden

Den seneste rapport fra The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bekræfter, at den igangværende globale opvarmning øges med stigende hast. I en udmelding fra EASAC opstilles 16 fokusområder, som kalder på akut handling fra regeringsorganer.

Bliv medlem af Formidlingsakademiet hos Videnskabernes Selskab

Vi åbner nu for ansøgninger til Formidlingsakademiet - et helt nyt, ambitiøst træningsprogram og netværk om forskningskommunikation. Forskere fra alle fag kan søge om en af de 15 pladser.

Videnskabernes Selskab: Vi bliver kaldt for en »lukket klub« – men det er en fejl

Vi ser ikke tegn på nepotisme i tallene, vi ser det, vi vidste i forvejen: Selskabets medlemmer er internationalt anerkendte topforskere, talentfulde og driftssikre med midler fra mange kilder, skriver Præsident Marie Louise Nosch og Generelsekretær Thomas Sinkjær i en klumme i Berlingske Tidende d. 20. juli.

Smørrebrød gav kongens datter nyt liv

Det lyder som et eventyr, og det er det næsten også. På 400-års fødselsdagen for Leonora Christina, Christian den 4.’s famøse datter, bliver hendes franske selvbiografi nu tilgængeliggjort for danskerne i hele to formater. En tilfældig ordudveksling over et stykke smørrebrød i Videnskabernes Selskab var det, der pustede nyt liv i kongedatterens beretninger.

Dansk runeforsker modtager Dronning Margrethe II’s Videnskabspris

Lisbeth M. Imer, der er museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet, får prisen for sit arbejde med 2000 års skrifthistorie fra den nordiske fortid.

EASAC: Europas bæredygtige fremtid afhænger af Atlanterhavets tilstand

Ny rapport fra EASAC stiller skarpt på de forskellige forhold i og påvirkninger af verdenshavene, som vi skal have for øje for at undgå fatale konsekvenser i Europas fremtid.

Nysgerrige danskere trodsede EM og hedebølge for at få svar

Der var høj varme, men endnu højere latter, da Anders Lund Madsen kridtede banen op til en dyst i viden mellem fem af landets førende forskere og publikum.

EASAC: En fjerdedel af Europas drivhusgasser kommer fra bygninger. Ny rapport kalder på radikale ændringer, fx bør hele bygninger kunne genanvendes.

Det er blot en af anbefalingerne fra EASAC, der tæller talrige prominente forskere fra de videnskabelige akademier i EU. De ser med stor alvor på bygningernes klima-aftryk.

Græsk-dansk forskningsprojekt i tekstiler modtager stor europæisk kulturarvspris

Europas største pris inden for kulturarv, Europa Nostra-prisen, er netop blevet givet til forskningsprojektet Fibranet. Projektet, der er resultatet af et samarbejde mellem danske og græske videnskabelige institutioner, samler ny viden om fibre fra tekstilproduktionen i Europas forhistorie i en åben database, som gør os klogere på både fortid og fremtid.

”Jeg er kommet hjem på den fede måde.”

Efter godt 14 måneder i corona-rutsjebanen med dens hårnålesving har Uddannelses- og Forskningsministeriet hædret hele nationens corona-ekspert, Lone Simonsen, med Forskningskommunikationsprisen 2021 for hendes utrættelige indsats.

Ansøgninger modtages nu til For Women in Science-priserne 2021

L'Oréal-UNESCO For Women in Science-priserne tildeles talentfulde unge kvindelige forskere for at fremme og anerkende kvinders engagement i naturvidenskabelig forskning. Der uddeles 3 priser à 110.000 kr.

Virtuelt Forskningens Døgn skabte engagement og debat

Der var ild i seernes tastaturer, da Videnskabernes Selskab og Det Unge Akademi i anledningen af Forskningens Døgn den 28. april livestreamede tre tværfaglige, højaktuelle forskerforedrag om corona, kemi og eliter.

Forskningens døgn i Videnskabernes Selskab har stor bredde

Aftenen d. 28. april byder på 3 dobbeltforedrag om Danske Eliter, COVID-19 og Kemiske innovationer, der vil ændre verden, med 6 prominente deltagere fra både Selskabet og Det unge Akademi.

Selskabet indkalder indstillinger til Carlsbergfondets Forskningspriser 2021

Nu indkaldes forslag til modtagere af Carlsbergfondets Forskningspriser. Frist for indstilling er den 10. maj 2021 kl. 12.00.

1 million deltog i fejringen af 200-året for H.C Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen

Danskerne udviste kæmpe interesse for videnskaben, da 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen blev fejret i 2020, blandt andet med stærk deltagelse af Videnskabernes Selskab. 36 procent af danskerne lagde mærke til jubilæet, og 1.073.403 deltog i et af arrangementerne.

Flere hundrede år med forskerblod i årerne

Penge vokser ikke på træerne. Men hvad med forskere? Stamtræet for Gram-familien viser sig at være usædvanligt tungt af forskertalent.

Professor Thomas Sinkjær valgt til ny generalsekretær i Videnskabernes Selskab

Medlemmerne af det 278 år gamle selskab har valgt en sværvægter i det danske forskningslandskab til sin nye generalsekretær. Thomas Sinkjær har beklædt store poster i fondsverdenen og udgivet mere end 200 videnskabelige artikler

Selskabet indkalder indstillinger til Sølvmedaljen

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indkalder hermed indstillinger til Selskabets Sølvmedalje og prislegat 2021. Sølvmedaljen uddeles i år til en yngre forsker inden for det naturvidenskabelige område. Med Sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr., som skal anvendes til modtagerens forskning. Frist for indstillinger er tirsdag den 6. april 2021 kl. 12.00.

Videnskabernes Selskab: Med fondenes mange midler følger også meget ansvar

En fondsdonation er ikke længere en kærkommen overraskelse, men kan være afgørende for en forskers karriere. Med penge kommer både magt og ansvar, mener Præsidiet i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Klummen er bragt i Altinget d. 23/3 2021 og skrevet af præsidiet bestående af Henrik Balslev, Bjarne Grønow, Peter Harder, Marie Louise Nosch, Marianne Pade og Thomas Sinkjær.

formidlingsakademiet

Nyt initiativ klæder forskere på til formidling og debat

Mere end 250 forskere kan over de næste 3 år deltage i ”Formidlingsakademiet”, når Videnskabernes Selskab til efteråret slår dørene op for et stort anlagt formidlingskursus, der støttes med over 4 millioner af Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden

Forsamlingsforbud femdoblede publikum

Da Videnskabernes Selskab forleden kørte kameraerne i stilling til en livetransmission af et af de offentlige foredrag via Facebook – den første af sin slags – medførte det et seertalsboom, Selskabet aldrig har oplevet før coronapandemien.

Videnskabernes Selskab: EU mangler en vision for viden og videnskab

Når vi i 2021 går ind i Horizon Europe bliver det på baggrund af seks store europæiske ambitioner, men der mangler stadig en retning for viden og videnskab, skriver præsidiet for Videnskabernes Selskab i en klumme på Altinget.dk.

I 2020 kom, så og sejrede videnskaben

På trods af fremragende resultater har coronapandemien presset dansk forskning, skriver præsidenten for Videnskabernes Selskab.

Videnskabernes Selskab: Det lærte 2020 os om videnskaben og fremtiden

Klummen er bragt i Altinget d. 11/1 2021 og skrevet af præsidiet bestående af Henrik Balslev, Bjarne Grønow, Peter Harder, Marie Louise Nosch, Marianne Pade og Thomas Sinkjær.

300.000 siders videnskab lige ved hånden!

Hvad har mammutter, meteorer og den filosofiske etiks principper til fælles? De er alle emner, som du – for første gang nogensinde – kan søge på i en spritny digital publikationsplatform, der nu lanceres af Videnskabernes Selskab. Platformen giver dig nemlig gratis adgang til alle bøger udgivet af Selskabet gennem de sidste 275 år.

Dit månedlige indblik i det danske grundforskningsmiljø

Nu kan du hver måned glæde dig til at læse et nyt kapitel af Stine Falsigs "Fortællinger fra Grundforskningens Grænseland". Mød hele 25 aktuelle forskere og bliv klogere på, hvorfor de beskæftiger sig med grundforskning. Første kapitel er allerede tilgængeligt.

lars arge

Generalsekretær i Videnskabernes Selskab sovet ind

Det er os en stor sorg at måtte meddele, at Selskabets generalsekretær Lars Arge er sovet ind d. 23/12. Danmark har mistet en stor forsker, og hans død er et stort og smerteligt tab for os alle.

Se hele August Krogh-symposium online

Se eller gense alle oplæggene fra August Krogh-symposium den 20. november i Videnskabernes Selskab, hvor en række førende eksperter inden for emnerne sport, muskler og sundhed fortalte om den nyeste forskning på deres felter.

I August Kroghs ånd: Særarrangement samlede topforskere og Kronprins til livlig samtale om sport, muskler og sundhed

Spørgelysten var stor og stemningen god, da 100-året for fysiolog August Kroghs modtagelse af Nobelprisen blev markeret den 20. november i Videnskabernes Selskab, hvor også H.K.H. Kronprinsen var inviteret til en dag med oplæg fra førende eksperter om den nyeste forskning inden for emnerne sport, muskler og sundhed.

Specialbryg, livemusik og kongelig deltagelse: H.C. Ørsted-Guldmedalje overrakt ved flot ceremoni

Bifaldene buldrede under glasloftet i Glyptotekets festsal, da professor Charles Marcus modtog SNU’s H.C. Ørsted-Guldmedalje i Fysik, overrakt af H.M. Dronning Margrethe ved en ceremoni arrangeret af Videnskabernes Selskab.

Klimamode1

Klimamøde med royal deltagelse

Et ”almindeligt” medlemsmøde fik temakarakter og trak nysgerrig kronprins til. Den almindelige torsdag aften i november var ikke længere så almindelig i Selskabet. På plads bag stolene i gammel mødesal med behørig corona-afstand stod medlemmerne op. Fra trappen bekendtgjorde ekkoet af skridt på marmor at HKH Kronprinsen var på vej i selskab med præsident Marie Louise Nosch og professor Minik Rosing.

Jubilæum for Nobelpris-kåring af dansk videnskabsmand fejres med kongelig deltagelse

I år er det nøjagtigt 100 år siden, at fysiolog August Krogh modtog Nobelprisen for sin banebrydende forskning i kapillærernes fysiologi, og det fejres med et særligt symposie i Videnskabernes Selskab med deltagelse af H.K.H. Kronprinsen.

Grundtanker spot

Hør podcasten Grundtanker fra Videnskabernes Selskab

I hver episode af Grundtanker fortæller en fremtrædende dansk forsker – fx Eske Willerslev, Peter Birch Sørensen eller Anja Boisen – om et hjørne af det samfund, vi lever i. Et hjørne, der ikke var blevet til uden tidligere tiders originale videnskabelige opdagelser og tanker.

unesco

Verdens Videnskabsdag

I dag, den 10. november, er ”videnskabens dag”, og det fejres overalt på kloden. Dagen skal sætte fokus på videnskabens store rolle i vores samfund. Ikke mindst i en tid, hvor flaskehalsen peger på netop videnskaben, når globale problemer som Covid-19, klimakrisen og demokratisk udhulning skal løses.

Marianne Pade spot

Én træder til, en anden takker af: Redaktørskifte i Videnskabernes Selskab

Efter mange års ophold i Italien som direktør for Det Danske Institut i Rom er det nu tid for professor Marianne Pade at vende hjem til København, hvor der venter hende en ny stilling som redaktør hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Til at give faklen videre står Selskabets redaktør gennem de seneste 12 år, Marita Akhøj Nielsen, som spår en lys fremtid med Pade i spidsen for forlagsvirksomheden.

Grundtanker spot

Ny videnskabelig podcast med nogle af landets bedste forskere

Uden Einsteins relativitetsteorier ville vi ikke have en GPS. Uden Montesquieus tanker om tredeling af magten ingen dansk grundlov, som den ser ud i dag. Og uden Pigous idé om ”grønne afgifter” ingen grøn økonomi. Med usynlig tråd er vores samfund vævet sammen af videnskabelige opdagelser, nærmest, uden at vi lægger mærke til det. Det forsøger podcasten Grundtanker at stille skarpt på.

Se billederne fra Dronningens fødselsdagssymposium

Den 21. oktober fejrede Videnskabernes Selskab protektor HM Dronning Margrethes 80-års fødselsdag på Ny Carlsberg Glyptotek. Dagen bød på videnskabelige oplæg fra Selskabets medlemmer, balletoptrædener fra Den Kgl. Ballet samt ikke mindst overrækkelsen af Videnskabernes Selskabs Guldmedalje og Dronningens Videnskabspris. Se billederne fra arrangementet her.

dsvforside

En helt særlig fejring af Dronningen

Det var en eftermiddag med kreative, tankevækkende og rørende smukke indslag fra både videnskaben og kunstens verden, da Videnskabernes Selskab fejrede protektor HM Dronning Margrethes 80-års fødselsdag, som tilmed bød på overrækkelsen af Selskabets Guldmedalje og Dronningens Videnskabspris til to af landets dygtigste forskere.

Frederik Poulsen spot

Forskning i Bibelen indbringer sølvmedalje

Når Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab på torsdag den 22. oktober uddeler dette års Sølvmedalje til en særligt talentfuld, prominent forsker, lægges den i hånden på dr.theol. Frederik Poulsen, adjunkt ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, som forsker i Det Gamle Testamente.

Artikel om nye medlemmer spot

Videnskabernes Selskab får nye medlemmer

Videnskabernes Selskab byder hele 15 nye fremragende videnskabsfolk fra den naturvidenskabelige forskerverden velkommen som medlemmer.

HM Dronningen uddeler Videnskabernes Selskabs Guldmedalje til 81-årig matematiker på internationalt topniveau

Guldmedaljen uddeles for en livslang indsats for dansk videnskab. Med sine 81 år, mange videnskabelige artikler og bidrag indenfor matematik og fortsatte virke er professor emerita ved Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet Gerd Grubb et inspiratorisk fyrtårn i den danske forskningsverden. HM Dronningen overrækker prisen ved en festligholdelse i anledning af dronningens 80-års fødselsdag.

Ny præsident for Videnskabernes Selskab

Den nye præsident, valgt af medlemmerne, er professor ved Københavns Universitet, antikhistoriker og tekstilforsker Marie Louise Nosch.

Elektromagnetismens far får peber-øl

I anledning af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen får Danmarks store videnskabsmand sin egen ”videnskabelige” øl.

Mogens og dronningen spot

En præsident takker af

Da Marie Louise Nosch for nylig blev valgt til ny præsident i Videnskabernes Selskab, kunne Mogens Høgh Jensen samtidig takke af for en interessant og begivenhedsrig tid, han er stolt af.

Charles Marcus

Kvanteforsker hædres med H.C. Ørsteds Guldmedalje

SNU uddeler medaljen med støtte fra Energiselskabet Ørsted og Carlsbergfondets Mindelegat i Selskabets smukke lokaler. Et udvalg bestående af fem medlemmer af Videnskabernes Selskab har foretaget den faglige bedømmelse.

World Science Day sætter fokus på videnskabens rolle

10. november fejres World Science Day i hele verden, hvor der sættes fokus på videnskabens rolle i løsningen af samfundsudfordringer.

Selskabets præsident ser med bekymring på øget politisk styring

I forbindelse med årets finanslovsforslag lægger ministeren op til, at politikerne i højere grad skal øremærke midler til bestemt forskning.

Dobbeltlancering var fuld af smag og farve

I fredags blev jubilæumsåret for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen celebreret på fornemste vis med lanceringen af ikke bare én, men hele to nye frembringelser til ære for videnskabsmanden: tegneserien "HCØ – Kampen om videnskaben" og øllen EXPERIMENTA.

Videnskabsmanden H.C. Ørsted fejret med egen øl

I anledning af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen får Danmarks store videnskabsmand sin egen øl. H.C. Ørsted motiverede sin samtid til videbegær og nysgerrighed, og han inspirerede Carlsbergs grundlægger til at brygge øl på et videnskabeligt grundlag. Den nye Ørsted-øl er brygget som i 1820, og så indeholder den peber, idet Ørsted også stod bag det stof, der får peber til at smage særegent.

tegneserie

Netop udgivet tegneserie fejrer H.C. Ørsted

For første gang udkommer en tegneserie på Videnskabernes Selskabs Forlag. HCØ – Kampen om videnskaben fortæller historien om en mands rejse mod oplysningens tinde, om hans sejre og nederlag og samtidens videnskabelige verdenssyn. Tegneserien udgives sammen med tegneserieforlaget Cobolt og ligger godt i tråd med Selskabets fokus på videnskabsformidling til flere danskere.

Medlem af Videnskabernes Selskab imponerer på den anden side af Atlanten

Bo Barker Jørgensen, dr.scient. og professor ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, er i år blevet optaget i det prestigefyldte amerikanske National Academy of Sciences – en hædersbevisning, som kun ganske få danske forskere før ham kan bryste sig af.

Ørstedske orddannelser får nyt liv på nettet

For første gang nogensinde gøres videnskabsmanden H.C. Ørsteds enorme bidrag til det danske sprog tilgængeligt for alle i en elektronisk søgbar ordbog – netop digitaliseret af Ørsted-eksperter og udgivet hos Videnskabernes Selskab.

Royal Academy Live: spørgsmål og svar

Da Videnskabernes Selskab i mandags sendte live under titlen Nye videnskabelige vinkler på coronakrisen, sad en masse skarpe seere klar ved tastaturet med uddybende spørgsmål til Selskabets ti forskermedlemmer, hvis oplæg dannede ramme for udsendelsen.

10 toneangivende forskere holdt mundrette oplæg om nyeste Coronaviden

Seminaret blev holdt i gammel mødesal og havde bredt fokus på alle faggrene. For første gang i selskabets historie blev det webcastet, og mange danskere så med bag skærmene.

Her giver 10 af landets førende forskere deres videnskabelige vinkler på coronakrisen. De har 20 minutter hver.

Fik du ikke set alle oplæg, da vi sendte LIVE i mandags, kan du se eller gense dem her.

Covid19 sætter menneskerettigheder under pres

The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN) kræver at menneskerettigheder tænkes ind i løsningen på COVID-19.

Videnskabernes Selskab: der bør følge nye penge med aftale om mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser

Hvis regningen for forlængelse havner i forskningsverdenen, vil det kunne skade dansk forskning på sigt.

Racisme skal stoppes ved hjælp af videnskab

Videnskaben kan gennem forskning og mangfoldighed bidrage til kampen mod racisme. Committee on Human Rights opfordre alle kollegaer til at tage del i bekæmpelsen af diskrimination.

Videnskabernes Selskab anbefaler genovervejelse af lille åbning af forskningsmiljøerne

Videnskaben skal være værn mod denne og fremtidige kriser. Med den lille åbning står vi dårligere rustet, end vi ellers ville være.

Carlsbergfondets Forskningspriser 2020

I lyset af corona-situationen har selskabets præsidie og Carlsbergfondets bestyrelse besluttet ikke at uddele Carlsbergfondets Forskningspriser i år.

100-året for den første kvindelige forsker i Videnskabernes Selskab

I dag er det præcis 100 år siden, at videnskabskvinden Marie Skłodowska-Curie satte sin underskrift på et brev og sendte det afsted med destination mod Videnskabernes Selskab. Det gjorde hun for at takke for sin nyerhvervede titel som medlem af Selskabet.

Professor Marie Louise Bech Nosch skriver i Weekendavisen i anledning af selskabets festskrift til dronningen

Klummen handler om tekstiler, tekstilarbejdere og andre luksusprodukter fra den sene bronzealders mykenske kongehuse, der er Europas ældste monarkier.

Videnskabernes Selskab fejrer dronningens fødselsdag med smuk bogudgivelse

Forskning er fuld af skønhed. Derfor udkommer Videnskabernes Selskab i anledning af dronningens 80-års-fødselsdag med festskriftet "Forskningens skønhed" som en gave til majestæten.

At skifte spor er ikke at skifte mening: Grundforskning skal stadig "rage op over den daglige havregrød"

En ny titel som professor emeritus har givet medlem af Videnskabernes Selskab og dets præsidie Peter Harder anledning til at reflektere over et omfattende karriereforløb, hvor både universitetsmiljøet såvel som dets holdning til grundforskning har undergået store forandringer.

Prominent kvindelig forsker får Dronning Margrethe II’s Videnskabspris

Prisen uddeles af Videnskabernes Selskab, og går i 2020 til Anja Groth, professor i kromatinbiologi. I år uddeles prisen for femte år i træk.

I corona-krisen står forskere og eksperter overfor en helt særlig kommunikationssituation

I en artikel i Science Report udtaler Selskabets præsident Mogens Høgh Jensen sig om den kommunikationsmæssige situation landets forskere og eksperter står overfor. Han slår sammen med læge og ph.d. Ida Donkin på tromme for, at man bør være varsom, når man udtaler sig.

Videnskabernes Selskab aflyser alle offentlige arrangementer fra midten af marts og frem til sidste uge af maj

På baggrund af de officielle udmeldinger i relation til coronavirus har Selskabets Præsidium besluttet at aflyse alle aktiviteter i huset fra midten af marts og frem til sidste uge af maj. Det drejer sig f.eks. om offentlige foredrag, symposier og medlemsmøder.

8,4 kg ægte naturvidenskabshistorie tilbage på markedet

Hundrede år efter, at den første gang blev udgivet, er H.C. Ørsteds Samlede Naturvidenskabelige Skrifter atter udkommet på Selskabets forlag – i et helt nyt, redesignet og skarpt format, der passer til 2020.

Forskere skræmt til selvcensur

Presset på forskningsfrihedens vilkår øges stadigt. Cyberangreb, tilfangetagelse og tortur er blot nogle af de metoder, der anvendes i flere lande mod forskere, hvis videnskabelige opdagelser har potentiale til at rokke ved et samfunds magtbalance. På en konference afholdt i Oslo mødtes 40 forskere for at diskutere, hvordan vi kan forhindre, at prisen for at forske bliver så høj, at man begynder at praktisere selvcensur.

H.C. Ørsted Guldmedaljen i Fysik

Indstillinger af kandidater modtages inden den 31. marts 2020.

Brede smil og fælles glæde ved videnskaben ved åbningen af HCØ2020

Åbningen i Dansk Industris festsal af dette års fejring af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen bød på skåltaler, film og en raket, der næsten ikke ville afsted.

På skuldrene af Ørsted

Se, hvordan Ørsteds opdagelser for 200 år siden har været med til at grundlægge vores moderne samfund, og hør nutidens stjerneforskere fortælle, hvordan de skaber vores fælles fremtid – på skuldre af hans forskning.

Det bedste fra to verdener fik nålen til at dreje

Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen skyldes hans insisteren på at forstå verden gennem både humaniora og naturvidenskab, ifølge Ørsted-ekspert Andrew D. Jackson

Videnskabernes Selskab sætter fuldt fokus på H.C. Ørsted i 2020

Gennem hele året vil et konsortium bestående af Astra, Experimentarium, DTU og Videnskabernes Selskab, sammen med en række andre aktører sørge for at 200-året for opdagelsen af elektromagnetismen ikke går nogen danskeres næse forbi

Den navnløse fra Cambridge

Ny bog med kommentar til Aristoteles’ Sofistiske gendrivelser er netop udkommet på Videnskabernes Selskabs forlag

"Hvis 2020 skal blive et godt år for videnskaben, fordrer det eliminering af prokuratorkneb og fokus på nysgerrighed og grundforskning"

Klumme af Præsident Mogens Høgh Jensen i Sciencereport om selskabets ønsker for året, der kommer - og årets fejring af HC Ørsted

Gisli Palsson

Royal Lecture gav nyt syn på arternes uddøen

I rækken af humanistiske foredrag med internationale stjerneforskere sørgede den islandske antropolog Gísli Pálsson for fuldt hus til sin fortælling om gejrfuglens uddøen i 1800-tallet. For at forstå arters uddøen kræver det mere end naturvidenskabelig indsigt, fortalte han.

Præsidentmøde i Helsinki

Konstruktivt møde med præsidenten for det Finske Videnskabsakademi kan blive et af mange fremtidige sparringsmøder de nordiske akademier imellem.

Danske havalger sælger i hobetal

Videnskabernes Selskabs nylige udgivelse af Danmarks Havalger bind 1-2, skrevet af specialister i marine makroalger Ruth Nielsen og Steffen Lundsteen, blev i går fejret ved en særreception med inspiration fra den rige algeverden.

kulturnat i selskabet

For første gang åbnede Videnskabernes Selskab dørene til Kulturnat

Godt 400 mennesker valgte i Kulturnattens overflødighedshorn af tilbud at besøge Selskabet til en aften med underholdende forskningsformidling og fortællinger fra Selskabets mangeårige historie.

Kronik af Selskabets præsident i Altinget slår på armslængde, nysgerrighed og bredt videnskabeligt sigte

I anledningen af at regeringen har afsat 1 mia. kroner til grøn forskning, spurgte Altinget præsident Mogens Høgh Jensen, hvad der skal til, for at den vil virke.

Professor Gemma C. Solomon modtager Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje 2019

Hun er professor ved KU og modtager sølvmedaljen for sine fremragende grundvidenskabelige præstationer

”H.C. Ørsteds betydning for Selskabet kan næppe overvurderes.”

Ved overrækkelsen af H.C. Ørsteds guldmedalje holdt Præsident Mogens Høgh Jensen en varm velkomsttale om Ørsteds betydning.

H.C. Ørsted Guldmedalje uddelt for første gang i 30 år

Selskabet for Naturlærens Udbredelse har i samarbejde med Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab uddelt en H.C. Ørsted Guldmedalje i kemi til kemiker Karl Anker Jørgensen

Kom og besøg Videnskabernes Selskab til dette års kulturnat

Aftenen byder på en rundvisning, historier om Selskabet og underholdende vidensquiz med Anders Lund Madsen og forskere fra Selskabet.

rosbahs_veninder

Bananfluer bragte nobelprismodtager Michael Rosbash til Danmark

I et fyldt auditorium blev publikum blev påny videnskabeligt inspireret ved den 17. nobelforelæsning arrangeret af Videnskabernes Selskab

Videnskabernes Selskab har udpeget de to modtagere af dette års Carlsbergfondets Forskningspriser

Til festlig aften på Glyptoteket blev de to prismodtagere Michael Rask Madsen og Thomas Kiørboe fejret

På jagt efter forskningens skønhed ad nye veje

Årets udflugt blev en ”indflugt”, med hele 13 talere, mange fremmødte og stort videnskabeligt engagement.

Bog udgivet på Videnskabernes Selskabs Forlag vinder amerikansk hæderspris

”For Videnskabernes Selskabs forlag er det en stor dag,”
siger redaktør Marita Akhøj Nielsen om Science History Institutes nominering af biografi om dansk kemiker.

Legatopslag efterår 2019

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab indkalder igen i år ansøgninger til udvalgte legater og fonde

”Videnskabernes Selskab: Ny regering tegner lysere fremtid for dansk forskning”

Læs kronikken fra selskabets præsident Mogens Høgh Jensen bragt i Altinget tirsdag d. 2 juli 2019

EASAC rapport viser, at kul er mere klimavenligt end biobrændsel

Videnskabernes Selskab repræsenterer Danmark i EASAC samarbejdet, som i denne uge diskuterer rapportens resultater i Helsinki

"Drop politikerprocent og sats på forskning"

Læs kronikken fra Forskningspolitisk Udvalg bragt i Børsen d. 18 juni 2019

Ny bog fra Videnskabernes Selskab om måling af dyrs adfærd

Bogen handler om, hvordan man kvantitativt kan beskrive dyrs adfærd med henblik på en vægtning af individets og miljøets betydning

Ny bog om oldtidsbyen Palmyra

Tredje bog i Palmyra-serien er netop udkommet på Videnskabernes Selskabs forlag

Videnskabernes Selskab drager til folkemøde. Kom forbi og mød os

Kom selv til arrangementerne eller se dem live på Facebook. Vi lover alvor, viden, debat og underholdning, når forskere som Eske Willerslev og Marie Louise Nosch folder sig ud i selskab med fx Anders Lund Madsen.

Det ikoniske P.S. Krøyer maleri fra Videnskabernes Selskab er på rejse

Siden P.S Krøyer i 1897 satte sidste penselstrøg på det kæmpe maleri ”Et møde i Videnskabernes Selskab” har det kun været uden for bygningen to gange. Nu bliver det lånt ud til Skagens Museum.

L’oreal og Unesco uddeler sammen med Videnskabernes Selskab ”For Women in science -pris”

Tre yngre, kvindelige forskere hædret ved overrækkelse med royal deltagelse

10 nye medlemmer i Videnskabernes Selskab

En række nye ansigter vil fremover være at finde i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, når nogle af danmarks mest prominente forskere afholder medlemsmøder.

Marie Louise Nosch_lille

Dronningen uddeler stor videnskabspris i Videnskabernes selskab

Det var med stor glæde professor Marie Louise Nosch i dag modtog Dronning Margrethe IIs videnskabspris for sin alsidige og tværvidenskablige forskning.

"Flere penge til forskning skal øverst på valgplakaten"

Præsident Mogens Høeg Jensen og generalsekretær Lars Arge fra videnskabernes selskab havde d.11 april sammen med Jens Kehlet Nørskov og Søren Peter Olesen fra Grundforskningsfonden og David Dreyer Lassen fra Den Frie forskningsfond en kronik i berlingske tidende.

Tilmeld dig Forskningens Døgn 2019

For 6. år i træk inviterer Videnskabenes Selskab og Det Unge Akademi indenfor i det smukke hus på H.C. Andersen Boulevard til foredrag og rundvisning fredag den 26. april 2019. Mød blandt andre Bente Klarlund Pedersen, Anne Katrine de Hemmer Gudme og Selskabets generelsekretær Lars Arge

Livlig debat til årsmøde

Et stærkt panel af politikere, private og offentlige fonde og universitetsfolk gav levende debat

Selskabets legater

Der indkaldes ansøgninger til tre af Selskabets legater.
Ansøgningsfrist er 1. april 2019.

Carlsbergfondets Forskningspris

Nu indkaldes forslag til modtagere af Carlsbergfondets Forskningspriser. Frist for indstilling er den 23. april 2019.

H. C. Ørsted Guldmedaljen i Kemi

Indstillinger af kandidater modtages inden den 31. marts 2019.

FORSKNINGSPOLITISK åRSMØDE 2019

Prominent debatpanel vil diskutere fri forskning

P.S Krøyers maleri

Et møde i Videnskabernes Selskab

Quiz om Videnskabernes Selskab og dets historie

Hvor meget ved du om Videnskabernes Selskab?

Bjarne Grønnow

Modtager Kulturministeriets Forskningspris

Ny bog fra Videnskabernes Selskab

Mogens Herman Hansen står bag en ny udgivelse om demokratiet i det klassiske Athen

Niels Bohr Guldmedaljen

går til dansk topforsker fra DTU. Se stemningsbilleder fra en smuk dag.

Ny bog om Ludvig Lorenz

Videnskabshistoriker og medlem af Videnskabernes Selskab Helge Kragh står bag en ny biografi om fysikeren Ludvig Lorenz, som netop er blevet udgivet af Videnskabernes Selskab.

Ny rapport fra EASAC

EASAC understreger, at politiske beslutningstagere bliver nødt til at udnytte mulighederne for at beskytte Europas landbrugsjord og for at sikre fremtiden for den.

Oversigten 2017-2018

Selskabets årbog, Oversigten, er udkommet.

ICSU og ISSC fusionerer

International Council for Science og International Social Science Council er blevet til ISC

Alert

Widespread Rights Abuses in Nicaragua

"Flere penge til forskning skal øverst på valgplakaten"

Præsident Mogens Høeg Jensen og generalsekretær Lars Arge fra videnskabernes selskab havde d.11 april sammen med Jens Kehlet Nørskov og Søren Peter Olesen fra Grundforskningsfonden og David Dreyer Lassen fra Den Frie forskningsfond en kronik i berlingske tidende.

New commentary from EASAC

The EU’s renewable energy ambitions: Bioenergy from forests is not always carbon neutral - and may even increase the EU’s carbon emissions

Mind and democracy

Symposium afholdt i april

New report from EASAC

New data confirm increased frequency of extreme weather events, European national science academies urge further action on climate change adaptation

Forskningsfrihed og grundforskning - demokratiske hjørnesten

Videnskabernes Selskabs debatindlæg i Altinget

Forskerbaseret Uddannelse

Læs Forskningspolitisk Udvalgs fem anbefalinger

EASAC

New report on negative emission technologies

Jubilæumsgalla

Selskabet fejrer Jubilæum med stor gallafest

Selskabets Jubilæumsfest i Diamanten

Se eller gense alle foredragene her

Ny sekretariatschef

Søren Burcharth tiltræder 1. september

Universiteterne er Danmarks bedste forsikringspræmie

Forskningspolitisk Udvalgs kronik i Berlingske

Lars Arge valgt til ny generalsekretær

Selskabets medlemmer har på medlemsmødet d. 27. oktober 2016 valgt professor i datalogi Lars Arge til ny generalsekretær.