Vi åbner nu for ansøgninger til Formidlingsakademiet - et helt nyt, ambitiøst kursusforløb og netværk om forskningskommunikation. Forskere fra alle fag kan søge om en af de 15 pladser.

 
Vaccineskepsis, ulighed i uddannelse og den grønne omstilling. Tiden er fuld af samfundsmæssige udfordringer, som kalder på forskningsbaseret viden, og vi har mere end nogensinde brug for, at forskere tager del i den offentlige debat.

Men som forsker kan man nemt fare vild, når man gerne vil formidle sin viden. For hvordan bringer man sin viden i spil i praksis? Hvordan fortæller man en klar historie om et kompliceret emne? Hvordan håndterer man de mange forskellige medier og platforme? Hvordan indgår man i ægte dialog, hvor begge parter respekterer og lytter til hinanden? Og hvordan håndterer man kritik, der går længere og foregår på andre præmisser end de diskussioner, man er vant til blandt sine fagfæller?

Listen med udfordringer er mindst lige så lang, som behovet for flere formidlende forskere er stort. Derfor lancerer Videnskabernes Selskab i efteråret 2021 ’Formidlingsakademiet’.

Formidlingsakademiet er på én gang et kursusforløb, en formidlingsindsats og et netværk for forskere, der ønsker at blive bedre til at kommunikere og tage et stort, aktivt skridt ind i offentlighedens søgelys med den faglige viden under armen. Målet er at skabe mere og bedre formidling af videnskab i Danmark.

Form og indhold

Formidlingsakademiet er bygget op omkring en række kursusforløb, hvor vi nu søger deltagere til den første udgave, der starter til november 2021.

Over i alt otte kursusdage vil vi arbejde med forskellige formater som artikler og bøger, podcast, tv-interviews, præsentationer, events og sociale medier. Vi vil også behandle en række temaer og problemstillinger med relevans for forskningsformidling med alt fra storytelling og formidling til børn over håndtering af debat og bekæmpelse af misinformation til kommunikationsplanlægning og -strategi.

Kurserne vil være et miks af oplæg, øvelser og diskussion med særlig vægt på, at deltagerne undervejs høster masser af praktisk erfaring. Som medlem skal man undervejs deltage i offentlige events, være aktiv på sociale medier, skrive artikler og debatindlæg mm. Ikke som teoretiske øvelser, men ’live’ på eksisterende platforme med ufiltreret respons fra brugerne.
 

Meget mere end et kursus…

Formålet med Formidlingsakademiet rækker længere end til at træne deltagerne i formidling, kommunikation og debat. Vi ønsker at skabe et fællesskab med konstant fokus på at skabe nye, meningsfulde relationer mellem forskning og samfund. Derfor vil du også stadig være medlem af Formidlingsakademiet, når selve kursusforløbet slutter – og vi forventer, at du som medlem vil indgå i akademiets aktiviteter i de kommende år.

Første modul afholdes 18. og 19. november 2021 (begge dage 9-17).

Øvrige moduler ligger i foråret 2022 (med forbehold for enkelte ændringer undervejs):

 • Tirsdag 11. januar
 • Tirsdag 1. februar
 • Tirsdag 1. marts
 • Tirsdag 29. april
 • Tirsdag 3. maj
 • Tirsdag 14. juni

Al undervisning afvikles som udgangspunkt hos Videnskabernes Selskab i København. Vi vil dog af og til rykke ud af huset, blandt andet i forbindelse med den praktiske træning.

Kursusleder er videnskabsjournalist og formidlingstræner Peter Hyldgård. Ved hver kursusgang vil der optræde en eller flere af landets fremmeste eksperter og mediefolk med særlig viden om det aktuelle emne.
   

Optagelseskriterier og forventninger til dig

Formidlingsakademiet er gratis og henvender sig til forskere fra alle dele af videnskaben. Undervisningen vil foregå på dansk, men du behøver ikke have dansk som førstesprog for at deltage.

Vi optager 15 forskere på det første forløb (nov. 21 - juni 22). Alle ansøgere skal leve op til følgende kriterier:

 • Du skal have ansættelse på mindst adjunkt niveau og med en vis forskningsmæssig tyngde. Gerne også erfaring med forskningsbaseret undervisning eller tilsvarende.
 • Du skal brænde for videnskab og drømmer om en fremtid i forskningsverdenen.
 • Du kan være ansat på et universitet, en privat forskningsvirksomhed eller en formidlingsinstitution som f.eks. et museum. Du behøver ikke være medlem af Videnskabernes Selskab.
 • Du skal have gjort dig nogle første, egne erfaringer med formidling.
 • Du skal være motiveret for at gå i dialog med din omverden.

Derudover forventer vi, at du deltager aktivt i alle dele af Formidlingsakademiet. Ikke kun på selve kursusdagene, men også ved forberedelse og konkrete formidlingsaktiviteter undervejs. Vi regner med at det samlede tidsforbrug for hver deltager vil ligge på ca. 20 arbejdsdage fordelt på 8 måneder.

Når anden runde af Formidlingsakademiet afvikles 2022/23 vil vi også bede dig være mentor for en deltager på det nye hold.

Du skal derfor kun søge, hvis du virkelig ønsker og har mulighed for at investere både dig selv og din tid i projektet.

Til gengæld tilbyder vi landets vel nok mest omfattende træning i forskningskommunikation samt deltagelse i et unikt netværk af stærke forskningsformidlere.
 

Ansøgning

Send os en motiveret ansøgning på én A4-side med udgangspunkt i formålet med Formidlingsakademiet og kriterierne for optag. Vi vil også bede dig indsende en kort video (maks. 3 min.), hvor du fortæller, hvordan du og dit fag kan bidrage til en bedre offentlig debat.

Send ansøgning samt link til video til formidlingsakademiet@videnskabernesselskab.dk

Ansøgningsfrist: Mandag d. 13. september 2021 kl. 12.00

Ansøgningerne bedømmes af et udvalg under Videnskabernes Selskab. Der sigtes efter at sammensætte et bredt felt af deltagere på tværs af fag, geografi, alder og køn.

Du får svar på din ansøgning i starten af oktober.
 

Kommende forløb

Formidlingsakademiet er et treårigt projekt støttet af Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden. I de kommende år afvikles i alt seks forløb. Tre analoge forløb som det, der tilbydes i denne omgang, samt tre mindre omfattende, digitale forløb.

I efteråret 2022 starter både et nyt analogt forløb og et digitalt forløb, hvor der er plads til flere deltagere. Disse vil også foregå på dansk, men vi regner med at kunne tilbyde forløb på engelsk på et senere tidspunkt.

Information om optag til disse forløb følger i foråret 2022.
 

Kontakt

Har du spørgsmål om Formidlingsakademiet og ansøgning eller ønsker du at få besked om fremtidige opslag, så send en mail til formidlingsakademiet@videnskabernesselskab.dk eller ring til kursusleder Peter Hyldgård, tlf. 2087 7756.