Forskningspriserne gik i år til professor i litteraturhistorie Anne-Marie Mai og professor i makroøkologi Jens-Christian Svenning, der modtog priserne ved en ceremoni på Glyptoteket onsdag aften.

Onsdag den 6. september blev Carlsbergfondets Forskningspriser overrakt af uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, præsident for Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch og Carlsbergfondets bestyrelsesforperson Majken Schultz ved fondets forskningsprisfest på Ny Carlsberg Glyptotek.

- På vegne af Carlsbergfondets bestyrelse er det mig en stor glæde at kunne lykønske Anne-Marie Mai og Jens-Christian Svenning med Carlsbergfondets Forskningspris 2023. Hver især har de på fornemste vis sat deres præg på dansk forskning i en lang årrække. Anne-Marie Mai har ydet et toneangivende bidrag til litteraturforskningen og står blandt andet bag nyskabende analytiske tilgange, der eksempelvis har gjort det muligt at forbinde ledende forfatterskaber på nye måder, udtaler Majken Schultz.

- Jens-Christian Svenning står bag imponerende bidrag til spirende videnskabelige discipliner som ”makroøkologi”, ”rewilding” og ”global forandringsøkologi”, som han nyder stor international anerkendelse for. Mai og Svenning fortjener ikke blot anerkendelse, men også hyldest og applaus for deres enorme engagement og indsats i forskningens tjeneste,” kommenterer Carlsbergfondets bestyrelsesforperson.

Priserne til Anne-Marie Mai og Jens-Christian Svenning uddeles efter indstilling fra en priskomité bestående af danske og internationale forskere udpeget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet. Forperson for priskomitéen er præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab professor Marie Louise Nosch.

- Opgaven for os er svær, men også vidunderlig, for der er så mange spændende mennesker i dansk topforskning, siger præsident Marie Louise Nosch.

- Vi var helt enige om årets to prismodtagere, både i deres egen ret, og fordi de supplerer hinandens profiler og viser videnskabens store mangfoldighed. Begge store videnskabelige personligheder, med vægtige publikationer, genfortolkere af data og som har formuleret banebrydende nye ideer i deres fag, og også deler et socialt engagement.

Om Carlsbergfondets Forskningspriser

Carlsbergfondets Forskningspriser har som formål at hylde to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskning på højt internationalt niveau. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabeligt arbejde.

Carlsbergfondets Forskningspriser blev uddelt for første gang i 2011 i anledning af fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-årsfødselsdag. Hver pris er på 1 million kroner. Heraf er 250.000 kroner en personlig hædersgave, mens 750.000 kroner gives til forskningsaktiviteter.

Det er Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, der har stået for indkaldelse af kandidater og bistået priskomiteen i dens arbejde med at vurdere de indkomne forslag og indstille de to prismodtagere til Carlsbergfondets bestyrelse.

Medlemmer af priskomitéen

  • Marie Louise Nosch (forperson), præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og professor på SAXO-Instituttet, Københavns Universitet

Internationale medlemmer inden for humaniora og samfundsvidenskab:

  • Joanna Story, professor i tidlig middelalderhistorie, Leicester University, Storbritannien
  • Karin Lisbeth Sanders, professor i skandinavisk litteratur, University of California, Berkeley

Internationale medlemmer inden for naturvidenskab:

  • Janne Blichert-Toft, forskningsdirektør ved CNRS, École Normale Supérieure de Lyon
  • Susanne Renner, professor i biologi, Washington University i St. Louis, USA

Læs mere om prismodtagerne og begrundelsen for tildelingen samt se videoportrætter af Anne-Marie Mai og Jens Christian Svenning på Carlsbergfondets hjemmeside.