Forskerne Dorthe Berntsen og Eske Willerslev modtog søndag aften Carlsbergfondets Forskningspriser. Overrækkelsen foregik på Glyptoteket, hvor H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen var med til at hylde prismodtagerne, hvis tværfaglige indsats har bidraget til forståelsen af mennesket og dets omgivelser.

Af: Rikke Reinholdt Petersen

”Det er forskere som jer – og forskning som jeres, der hele tiden gør os klogere – på os selv, hinanden og verden”. Sådan lød det fra Videnskabernes Selskabs præsident Marie Louise Nosch i en tale, som hun søndag aften i Ny Carlsberg Glyptoteks festsal holdt sammen med Carlsbergfondets formand, Flemming Besenbacher. Anledningen for den fælles tale var overrækkelsen af Carlsbergfondets Forskningspriser for 2021, som i år gik til Dorthe Berntsen fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet og professor Eske Willerslev fra GLOBE Institute på Københavns Universitet.

Forskellig forskning, samme undren

Også H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen var mødt op for at præsentere og tale for modtagerne, der med deres arbejde begge har udvidet rammerne, ikke bare for egne forskningsfelter, men for forskning generelt. Mens Dorthe Berntsen i sit arbejde med PTSD og traumatiske erindringer har ændret dansk psykologiforskning, har Eske Willerslev med sin indsats inden for forhistorisk genetik og evolutionsbiologi været med til at omskrive afgørende kapitler af menneskehedens historie, bl.a. ved sporingen af globale folkevandringer.

Men selvom aftenens to hovedpersoner måske nok blev hyldet for at have ændret og beriget nogle vidt forskellige fagområder, så var det tydeligt, at der også er nogle helt afgørende fællestræk at finde i Berntsen og Willerslevs forskning:

– Både Eskes og Dorthes grundforskning er drevet af nysgerrighed, og senere har det også givet afkast til samfundet. Begges forskning kredser om, hvad det vil sige at være menneske, hvad vi udgøres af, både i menneskehedens lange perspektiv, og i det enkelte liv: gener, proteiner, erindringer og traumer. Hvem er vi overhovedet? Det handler om identitet – et stort emne, som berører og interesserer os alle, sagde Flemming Besenbacher i sin tale med Marie Louise Nosch.

Tværfaglig tilgang

En anden kvalitet, som prismodtagerne var fælles om at blive anerkendt for – udover deres hårde arbejde og særlige talent – er den høje grad af tværfaglighed, som deres forskning trækker på. Mens Dorthe Berntsen i sin forskning har haft succes med at kombinere bl.a. udviklingspsykologi, forskning i dyreadfærd og neurovidenskab, har Eske Willerslev længe forsket på tværs af arkæologi, økologi, medicin, genetik og biologi. Og søndag aften blev de to forskeres store tværfaglige indsats således belønnet med en pris på intet mindre end 1 million kr. til hver.

Du kan læse portrætter og se film om Dorthe Berntsen og Eske Willerslevs forskning ved at klikke her.

Om Carlsbergfondets Forskningspriser:

Carlsbergfondets Forskningspriser er på hver 1 million kr., hvoraf 750.000 kr. skal bruges til forskning, mens de resterende 250.000 kr. er en personlig hædersgave. Carlsbergfondets Forskningspriser uddeles af en priskomité af danske og internationale forskere, som er sammensat af Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet. Normalt uddeles én pris om året, men pga. COVID-19 valgte man ikke at uddele en pris i 2020 og i stedet at belønne to forskere i 2021. Selve processen med indkaldelse af kandidater og indstilling af prismodtager varetages af Videnskabernes Selskab. Klik her for at læse mere om indstillingsprocessen.