I år fylder Det Unge Akademi 10 år. Den 1. december bliver jubilæet cementeret med en fejring på Carlsberg Akademi.

I 2011 stiftede Videnskabernes Selskab Det Unge Akademi (DUA). Akademiet, der er en selvstændig enhed under Videnskabernes Selskab, blev dengang født ud af ønsket om at skabe et tværvidenskabeligt samlingssted for yngre, talentfulde forskere. Her skulle der være plads til at beskæftige sig med forskningspolitiske emner, tværfagligt samarbejde og forskningsformidling til et bredt publikum.

Det Unge Akademi er vigtigt som forum for udvikling af tværfagligt samarbejde, for at øge fokus på den brede forskningsformidling og ikke mindst som en markant røst, der taler for særligt yngre forskeres vilkår. Jeg er overbevist om, at DUA vil have en central rolle at spille mange år ud i fremtiden, siger Karen Vallgårda, forperson i Det Unge Akademi.

Og fremtiden er et godt sted at starte med at kigge på. For med hele 10 år på sig og et DUA, der er lige så aktivt og engageret som nogensinde, er der ingen grund til at tro, at Det Unge Akademi ikke vil fortsætte i mindst lige så mange år, som det nu har eksisteret.

Som det var tænkt fra begyndelsen, repræsenterer DUA med sine 40 medlemmer i dag en bred vifte af videnskabelige discipliner fra alle landets universiteter:

Det, at vi repræsenterer så mange forskellige fag og kommer fra forskellige universiteter, betyder, at vi tilsammen har et ret enestående indblik i forskeres vilkår forskellige steder i landet. Det gør også, at vi kan arbejde reelt tværfagligt og tage afsæt i det, når vi formidler til den brede offentlighed. Ud over, at det er sjovt og lærerigt for os, giver det os også et solidt udgangspunkt for at bidrage til den offentlige forskningspolitiske debat, forklarer Karen Vallgårda.

I tråd med DUA’s virke vil der ved jubilæumsfesten den 1. december være en paneldebat, der stiller skarpt på dansk forskning og forskningspolitik gennem de sidste 10 år – lige så vel som i de kommende 10. Her vil centrale personer i dansk forskning og journalistik diskutere forholdet mellem grundforskning og anvendt forskning, samfundet og politikernes syn på forskning og ikke mindst forskernes og forskningens situation i Danmark.

Udover sine nuværende 40 medlemmer har DUA en alumneskare på 51 forskere. De er selvfølgelig også inviteret, når jubilæet skal fejres på Carlsberg Akademi i dag. Foruden paneldebatten kan de se frem til festtaler fra tidligere og nuværende forpersoner for DUA, præsidenter for Videnskabernes Selskab og ikke mindst et musikalsk indslag ved kunstner, komponist og cellist Josefine Opsahl.

I anledningen af jubilæet udgiver DUA et festskrift. Festskriftet vil blive offentliggjort ved fejringen på Carlsberg Akademi.

dua jubilaemsskrift 2


Kort om DUA:

Det Unge Akademi (DUA) blev stiftet i 2011 under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. DUA har p.t. 40 siddende medlemmer og tæller 51 alumner. Medlemskab af DUA varer 5 år fra indvælgelse. Lektor ved Saxo-Instituttet, KU, Karen Vallgårda er forperson for DUA, og lektor ved Institut for Matematiske Fag, KU, Niels Martin Møller, er næstformand. Læs mere om DUA på www.youngacademy.dk