Lisbeth M. Imer, der er museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet, får prisen, der uddeles af Videnskabernes Selskab, for sit arbejde med 2000 års skrifthistorie fra den nordiske fortid.

Portræt af Lisbeth M. Imer: Rasmus Kruse Andreasen

Det er 6. gang, at Videnskabernes Selskab uddeler prisen i Majestætens navn, og når valget netop faldt på Imer, skyldtes det ikke mindst den brede tilgang, hun benytter i sin forskning. I den fortolker hun runer og andre ældre indskrifter, der er centrale for forståelsen af Danmarks, Nordens og Grønlands ældre historie. Lisbeth M. Imers videnskabelige fokusområde strækker sig således fra jernalderen til middelalderen og omfatter hele Nordeuropa. Hun har undervejs vist, at runologi som fag ikke kan stå alene, men at runeindskrifter bedst kan forstås i sammenhæng med andre skriftlige og arkæologiske kilder. Netop derfor arbejder Lisbeth Imer ofte tværfagligt og inddrager teori og viden fra mange forskellige faggrene i sit arbejde. Og hun udtrykker stor glæde ved at modtage prisen:

Jeg er meget stolt og beæret over at være udvalgt til at modtage den fornemme pris. At jeg derudover skal have den overrakt af vores dronning, som i dén grad er velbevandret i landets kulturhistorie, og som hvert år yder en stor indsats for, at vi kan forske i og formidle kulturarven – det gør det til noget helt særligt for mig. Når man arbejder som forsker, er det lysten, der driver værket, og den bliver ikke mindre af, at man får sådan et skulderklap fra de fremmeste forskere i kongeriget. Desuden håber jeg, at opmærksomheden kan rette projektøren i retning af kulturarven som ressource, siger hun.


Alsidig formidler

Lisbeth M. Imer har gennem sin karriere været produktiv både som faglig og populærformidler af sin forskning. Hun har forfattet 4 monografier og over 30 fagfællebedømte artikler, og er desuden forfatter til en lang række af videnskabelige og populærvidenskabelige artikler og bøger, herunder Danmarks runesten – en fortælling (Gyldendal 2016). Endelig er hun initiativtager til og studievært på den meget hørte podcast Magtens Kvinder, en serie på 11 afsnit om markante dronninger fra danmarkshistorien.

Gennem de seneste 15 år har hun modtaget mange centrale forskningsbevillinger fra bl.a. Kulturministeriets forskningspulje, Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation, Krogagerfonden og Carlsbergfondet.

Dronningens Videnskabspris overrækkes onsdag d. 24. november 2021 af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved en ceremoni i Videnskabernes Selskab.


OM H.M. DRONNING MARGRETHE II'S VIDENSKABSPRIS 

Prisen er på 100.000 kroner og gives én gang om året til en fremragende dansk forsker under 50 år, hvis forskning er inden for de videnskaber, som repræsenteres af Videnskabernes Selskab. Prisen blev indstiftet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i 2015 i anledningen af Selskabets protektor H.M. Dronning Margrethe II’s 75-års fødselsdag, og den overrækkes derfor som regel i april, tæt på H.M. Dronningens fødselsdato. Pga. COVID-19 finder den officielle overrækkelse for 2021 dog først sted til efteråret. Prismodtageren udpeges af Selskabets præsidium efter indstilling fra medlemmer af Selskabet. Tidligere prismodtagere er prof. Anja Groth, prof. Marie-Louise Nosch, prof. Morten Heiberg, prof. Bo Brummerstedt Iversen og prof. Jens-Christian Svenning.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Head of Communications i Videnskabernes Selskab Kristoffer Frøkjær på mailadresse kf@royalacademy.dk eller tlf.nr.: +45 31 14 61 01.