Den seneste rapport fra The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bekræfter, at den igangværende globale opvarmning øges med stigende hast. Konsekvenserne udspiller sig lige nu i form af bl.a. oversvømmelser af byer og skovbrande. Imens hersker den mindre iøjnefaldende – men lige så presserende – biodiversitetskrise, som udspringer af tabet af skov- og landområder, forværret af brandene. På den måde forstærker klima- og biodiversitetskriserne hinanden, og derfor er vi nødt til at behandle dem som ét samlet fænomen. I EASAC’s seneste udmelding opstilles 16 fokusområder, som kalder på akut handling fra regeringsorganer.


EASAC’s udmelding indeholder en sammenfatning af over 10 års videnskabelige undersøgelser inden for miljø-, energi- og biologiområdet, som tilsammen tegner et skræmmende billede af den globale opvarmnings konsekvenser, herunder væsentlige temperaturstigninger. Det betyder, at nogle områder er i fare for at blive ubeboelige for mennesker, fordi afgrøder og husdyr simpelthen har svært ved at klare sig. En vigtig konklusion er, at problemerne med øget CO2-udslip og mindsket biodiversitet er indbyrdes forbundne størrelser, der bør løses samlet. Som et eksempel fører den nuværende afbrænding af træpiller fra hele træer som ’alternativ’ til kul ikke blot til, at CO2-udslippet øges. I de skove, der ryddes, mindskes biodiversiteten tilsvarende.

De 16 områder, der refereres til i udmeldingen, strækker sig bl.a. over klimaforandringer, biomasseenergiens rolle, udledning af drivhusgasser, politiske tiltag om begrænsning af CO2-udledning ved transport, bygninger og infrastrukturspørgsmål samt sammenhængen mellem klimaforandringer og menneskeligt helbred.

Læs hele EASAC’s udmelding her. 

Du kan også læse om sagen i Sustain Report ved at klikke her. 


*Ovenstående notat er et oversat og sammenfattet uddrag af EASAC’s pressemeddelelse fra d. 24. august 2021.


Videnskabernes Selskab er som videnskabeligt akademi medlem af European Academies Science Advisory Council (EASAC).
Klik her for at læse mere om EASAC.