Aftenen d. 28. april byder på 3 dobbeltforedrag om danske eliter, COVID-19 og kemiske innovationer, der vil ændre verden, med 6 prominente deltagere fra både Selskabet og Det unge Akademi.Tradition og fornyelse

Traditionen tro medvirker Videnskabernes Selskab og Det Unge Akademi i Forskningens Døgn. Ganske ualmindeligt er det imidlertid, at foredragene kan følges hjemme fra sofaer over hele landet i en livestreaming på Facebook og Youtube.

Og det kan der måske være god grund til, når man ser ned over programmet, der har stor videnskabelig spændvidde og favner både humanistisk og naturvidenskabelig forskning, leveret af 6 forskere med stor indsigt og erfaring. Man kan stille spørgsmål til forskerne undervejs.

Foredragene

I aftenens første foredrag kl. 18.30 ”ÅRET DER FORSVANDT: COVID-19 OG DANMARK” vil professorerne Lone Simonsen og Kristian Cedervall Lauta diskutere, hvad vi gjorde, hvad vi har lært, og hvordan vi skal forberede os på morgendagens pandemier. I spændet mellem pandemiologi og katastrofeforskning vil de to berøre opløbet til nedlukningen i marts sidste år, strategien for bekæmpelse af epidemien i Danmark og internationalt, og endelig hvad COVID-19 har lært os som samfund om bekæmpelse af epidemier konkret og kriser generelt.

Aftenens andet foredrag starter kl. 19.30 og omhandler ”KEMISKE INNOVATIONER DER VIL ÆNDRE VERDEN.”

De to forskere Kirsten M. Ø. Jensen og Karl Anker Jørgensen vil fortælle, dels hvordan fremtidens energiteknologier udvikles ved at designe nye materialer på baggrund af en forståelse af deres atomare opbygning, og om en ny type katalyse som har skabt nye bæredygtige kemiske processer til fremstilling af molekyler som bl.a. har fundet anvendelse i medicinalindustrien.

Det sidste foredrag kl. 20.20 undersøger samfundets eliter i foredraget ”DET DANSKE SAMFUNDS ELITER, 1536-2021”. De to oplæg vil fortælle om det danske samfunds eliter på hver sin måde. Det første, afholdt af Professor Gunner Lind, ridser udviklingen op på meget langt sigt. Det beskriver eliterne de sidste 500 år, med et lille kig tilbage på de 500 år, der gik forud. Det andet oplæg fra adjunkt Christoph Houman Ellersgaard, sætter projektøren på det danske samfund nu med et blik tilbage på de sidste hundrede år.

Hvor kan jeg se foredragene?

Følg foredragene LIVE her på siden og på Videnskabernes Selskabs Facebookside d. 28. april fra kl. 18.30. Når du ikke lige at få det hele med, kan alle foredragene ses efterfølgende på Selskabets hjemmeside, Facebook og Youtube-kanal. Hvis du vil stille spørgsmål undervejs, kan du enten sende en mail til kdvs@royalacademy.dk eller skrive dit spørgsmål i kommentarfeltet på Facebook-begivenheden. Så vil moderator og videnskabsformidler Line Friis Frederiksen tage så mange spørgsmål, som der er tid til, videre til oplægsholderne.