Guldmedaljen uddeles for en livslang indsats for dansk videnskab. Med sine 81 år, mange videnskabelige artikler og bidrag indenfor matematik og fortsatte virke er professor emerita ved Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet Gerd Grubb et inspiratorisk fyrtårn i den danske forskningsverden. HM Dronningen overrækker prisen ved en festligholdelse i anledning af dronningens 80-års fødselsdag.

Det er en helt uventet og glædelig overraskelse, at Videnskabernes Selskab har besluttet at tildele mig Guldmedaljen, og at jeg så tilmed vil få den overrakt af Dronningen…, fortæller Gerd Grubb som reaktion på meddelelsen om den tildelte ære.

Jeg er specielt glad for udmærkelsen, fordi initiativet kommer fra mine danske kolleger. Med et stærkt internationaliseret emne, hvor forskningen i høj grad bygger på kommunikation med kolleger på fjerne steder rundt om i verden, kunne man frygte at være overset i sit hjemland; det modsiges med denne hæder, og styrker emnet. Det er også en glæde at få en sådan anerkendelse i min alder.

Som den første kvinde i Danmark, der skrev en doktorafhandling i matematik, og den første kvindelige professor i matematik ved Københavns Universitet har hun bevæget sig i en mandeverden gennem hele sin karriere. Men hun er en ener også forskningsmæssigt, som det hedder i indstillingen:

Gerd Grubb er matematiker på internationalt topniveau. Hun er på mange måder en ener i dansk matematik, og det er ikke, fordi hun er kvinde i en mandsverden. Det er først og fremmest, fordi hun i en menneskealder næsten egenhændigt har været den danske repræsentant for en gren af matematikken, som på verdensplan udgør en meget stor del af den matematiske forskning, nemlig emnet partielle differentialligninger.

Tankernes matematik

De partielle differentialligninger kan fx beskrive væskers bevægelser omkring et skibsskrog eller luftstrømmes turbulenser omkring en flyvinge. Selv har hun primært beskæftiget sig med den ”rene” matematik, og ladet andre om de praktiske anvendelser. Om end hun altid har holdt kontakten med praktikerne og fokus på det tværfaglige, for ”… deres problemer er målestok for, om mine ideer kan bruges”, som hun har udtalt. Gerd Grubb har beskæftiget sig med nogle af de sværeste problemer indenfor partielle differentialligninger, hvor hun som matematiker har løst fundamentale matematiske problemer, og på internationalt plan været en af de ledende kræfter i bestræbelserne på at inkorporere randbetingelser i pseudodifferentialteorien.

Med modtagelsen af medaljen kommer Gerd Grubb i endog meget fint selskab. Den er tidligere uddelt til blandt andre HM Dronning Margrethe, fysiker Jens Martin Knudsen, ingeniør Haldor Topsøe, geofysiker Inge Lehmann og Kong Frederik d. 9. Den uddeles i år for 20. gang siden 1942, og Gerd Grubb er den 5. kvindelige modtager.

Overrækkelsen sker i forbindelse med Videnskabernes Selskabs fejring af Dronning Margrethes 80-års fødselsdag i Festsalen på Ny Carlsberg Glyptoteket d. 21. oktober 2020 kl. 14.30-18.30. 


BLÅ BOG, Gerd Grubb:

Gerd GrubbFødt februar 1939

1956-59: Studier ved Københavns Universitet

1963: Magister i matematik ved Aarhus Universitet

1966: Ph.d. ved Stanford University, USA.

1969: Lektor i matematik ved København Universitet

1975: Dr.phil. i matematik

1994: Professor ved Københavns Universitet

Har ledet Matematikstudienævnet, Fakultetets ph.d.-studienævn og andre råd, bl.a. forskningsnetværk i Danmark på bevillinger fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd.

1986-89: Undervisningsministeriets landsudvalg for de naturvidenskabelige uddannelser. 1995-1999: Matematik-gruppen under det svenske forskningsråd.

Udgivet mere end 100 videnskabelige artikler og flere bøger.

Priser, medlemskaber og ærestitler: Lektor Marie Lønggaards Rejselegat 1980, Hermers pris 1985, er medlem af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi og af European Women in Mathematics. Blev i 1988 udnævnt til æresdoktor ved Université de Reims i Frankrig, og i 2016 til æresdoktor ved Lunds Universitet.

Portrætfoto: © Jim Høyer, KU