På et møde d 11. maj blev professor i egyptologi på Københavns Universitet Kim Ryholt valgt af medlemmerne af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab til at træde ind en af landets mest betydningsfulde fonde indenfor forskning.

Kim Ryholt overtager posten efter professor Carl Bache, som har været medlem af fondets bestyrelse siden 2014 og ved årsskiftet udtræder som følge af aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer. Valget af Kim Ryholt gælder frem til og med 2028, hvorefter han kan genvælges.

Kim Ryholt glæder sig naturligt nok over valget:

”Det er mig en stor glæde at være blevet valgt til Carlsbergfondets bestyrelse. Det står mig samtidigt klart, at der følger et betydeligt ansvar med den tillidserklæring. Carlsbergfondet har i generationer bidraget bredt og markant til fremragende forskning og er en grundpille i det danske forskningslandskab. Jeg føler også en personlig forpligtelse, da fondet har spillet en uvurderlig rolle i forhold til min egen karriere. Jeg ser derfor frem til at kunne bidrage til bestyrelsens fortsatte arbejde med at støtte nytænkning, diversitet og talent i den danske grundforskning til gavn for både samfund og miljø,” siger Kim Ryholt, der har været medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab siden 2011.

Om Kim Ryholt

Kim Ryholt har igennem 30 år været ansat på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor han i dag er professor i egyptologi på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Som leder af Carlsberg Papyrus Samlingen siden 1999 har han især været engageret i forskning i oldtidsmanuskripter og deres kulturelle og historiske kontekst. Desuden har han ledet eller været en del af ledelsesteamet på internationale, tværfaglige forskningsprojekter, der har omhandlet alt fra filologiske studier af videnskabelig litteratur fra oldtiden til kemiske blækanalyser af papyri fra oldtidens Egypten. 
Igennem årene har Kim Ryholt endvidere beskæftiget sig med filologiske tekstudgivelser, materialitetsstudier, social og politisk historie, litteraturstudier, bibliotekshistorie i oldtiden, videnskabshistorie, oldtidens historiografi og identitetsdannelse, religion samt antikvitetshandel og museologi. Han er forfatter og medforfatter til syv bøger og omkring 100 videnskabelige artikler.
Kim Ryholt har i sin tid på Københavns Universitet også været både studieleder og siddet i en lang række udvalg. P.t. sidder han i Den rådgivende Universitetsforsamling på Københavns Universitet samt Akademisk Råd, hvor han senest har arbejdet for akademisk frihed i undervisning og forskning.