Efter mange års ophold i Italien som direktør for Det Danske Institut i Rom er det nu tid for professor Marianne Pade at vende hjem til Danmark, hvor der venter hende en ny stilling som redaktør hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Til at give faklen videre står Selskabets redaktør gennem de seneste 12 år, Marita Akhøj Nielsen, som spår en lys fremtid med Pade i spidsen for forlagsvirksomheden.


Marianne Pade

– Det har altid interesseret mig at være med til at skabe rammer for forskning, herunder formidlingen af forskningsresultater på alle niveauer. Jeg synes derfor, at det er en enestående mulighed at få lov til at arbejde med Selskabets forlag, med de personalemæssige og økonomiske ressourcer, det råder over, siger en glad Marianne Pade i et interview med Videnskabernes Selskab, og fortsætter:

– Jeg har også i årenes løb beundret de mange initiativer, der er udgået fra præsidiet, og som har influeret rammerne for dansk forskning. Det er et arbejde, jeg, som en del af præsidiet, glæder mig til at være med til at fortsætte.

Som skræddersyet til jobbet

Stillingen som redaktør i Videnskabernes Selskab er ikke en, man kommer sovende til. Med ansvaret for et forlag, der har udgivet bøger i intet mindre end 275 år, og ikke mindst en medlemspost i Selskabets præsidie, er det ikke hvem som helst, der har mod på – eller for den sags skyld kvalifikationerne til – at tage plads i Videnskabernes Selskabs redaktørstol. Men Marianne Pade er heller ikke hvem som helst. Det fremgik tydeligt af valgresultaterne fra medlemsmødet den 24. september, hvor et overvældende flertal af Selskabets medlemmer stemte for Pade som ny redaktør.

En af grundene til, at Marianne Pades kandidatur faldt i så god jord hos forskerkollegerne i Selskabet, kan bl.a. findes i hendes årelange erfaring med redaktionel ledelse og arbejde. Foruden sin direktørstilling i Det Danske Institut i Rom i årene 2011-2019, hvor Pade fungerede som ansvarshavende redaktør for instituttets publikationer, har hun nemlig også været formand for Forum for Renæssancestudier og medstifter af det elektroniske tidsskrift Nordic Journal of Renaissance Studies, og hun er ansvarshavende redaktør for den bio-bibliografiske database Repertorium Pomponianum. Derudover er Pade, der har været medlem af Videnskabernes Selskab siden 2011, også medlem af videnskabelige komitéer og redaktionskomitéer for en række tidsskrifter og videnskabelige serier i både Danmark og udlandet. Hun leder desuden Semper

Ardens-projektet ”Cultural Encounter as a Precondition for European Identity”, der arbejder med latinsk litteratur fra den tidlige moderne periode, og – nåja – så er hun selvfølgelig også dr.phil. og professor i klassisk filologi.

12 år og 2 valgperioder er gået

Mens Marianne Pade nu kan sætte sig til rette i redaktørkontoret, er det naturligvis en lidt vemodig, men også stolt og glad Marita Akhøj Nielsen, der efter hele 12 år som Selskabets redaktør nu kan lægge redaktørbrillen på hylden og byde Marianne velkommen som efterfølger:

- 12 år er lang tid, og det har været kolossalt spændende at være Selskabets redaktør i den lange årrække, men også et meget stort og tidskrævende arbejde. Jeg kommer til at savne kontakten med medlemmer fra fag, der ligger fjernt fra mit eget, samarbejdet med bogfolkene, både grafikere, typografer og bogtrykkere, og det tætte samarbejde med sekretariatet. Det bliver underligt ikke at være en del af "huset", fortæller hun.  

Da Marita Akhøj Nielsen i 2008 tiltrådte som redaktør for Selskabet, satte hun sig to store mål: Selskabets skrifter skulle underkastes systematisk og regulær fagfællebedømmelse, og alle publikationer siden 1745 skulle digitaliseres og udgives online. Og med udgivelsen af Selskabets online publikationsplatform lige om hjørnet, kan hun officielt binde sløjfe på begge projekter. Og det gør, at hun med et smil kan give faklen videre til Marianne Pade, til hvem hun har en stor tiltro, både personligt og fagligt:  

– Publikationerne er en væsentlig del af Selskabets aktiviteter og identitet, og for dansk forskning er det en enestående mulighed for at få udgivet 100 % forskerinitierede grundvidenskabelige afhandlinger, siger hun og fortsætter:

– Derfor er det afgørende vigtigt, at Selskabet har en anerkendt forsker, erfaren udgiver og dedikeret arbejdshest på redaktørposten. Marianne Pade lever op til alle disse krav på allerbedste måde, og jeg er overbevist om, at Selskabet ikke kunne få nogen bedre redaktør, bemærker Marita Akhøj Nielsen og slutter herefter:

– Det er mit håb, at Marianne vil blive lige så glad for arbejdet, som jeg har været, og med de højt kvalificerede, behagelige og effektive medarbejdere, der varetager sekretariatets mange funktioner af relevans for publikationsvirksomheden, tegner fremtiden lys.

Marianne Pades valgperiode som redaktør er gældende fra den 24. september og løber 6 år frem.

BLÅ BOG: MARIANNE PADE

• Født 8. marts 1957 • cand.mag. i klassisk filologi ved Københavns Universitet • lic.phil. i 1989 • medarbejder på Thesaurus Linguae Latinae i München 1989-91 • Humboldt-stipendiat ved Institut für Geistesgeschichte des Humanismus, München 1994-96 • leder af det toårige forskningsnetværk "Renæssancen: modernitetens oprindelse", bevilget af SHF, fra 1997-99 • koordinator af det skandinaviske netværk om "Portræt og selviscenesættelse i renæssancen", bevilget af NOS-H, fra 1999-2001 • lektorvikar i klassisk filologi, Aarhus Universitet fra 2001 • udnævnt til forskningsrådsprofessor i 2004 • dr.phil. i 2007 • professor i klassisk filologi fra 2009 • medlem af Videnskabernes Selskab fra 2011 • direktør for Det Danske Institut, Rom, fra 2011-2019 • leder af Semper Ardens-projektet ”Cultural Encounter as a Precondition for European Identity”, bevilget af Carlsbergfondet, fra 2015-2021.

For yderligere information, kontakt akademisk medarbejder Rikke Reinholdt Petersen på rp@royalacademy.dk eller tlf.nr. 33 43 53 10. For presseinformation, kontakt Head of Communications Kristoffer Frøkjær på kf@royalacademy.dk eller tlf.nr. 31 14 61 01. 

Skrevet af Rikke Reinholdt Petersen.

Portræt af Marianne Pade: Huset Mydtskov