I anledning af brygger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag i 2011 indstiftede Carlsbergfondet to forskningspriser til hhv. en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig forsker. Priserne, som uddeles årligt, er på hver 1 mio. kr. fordelt med 750.000 kr. til det videre forskningsarbejde og 250.000 kr. som en personlig pris.

De to priser gives til aktive forskere, uanset herkomst, ansat ved et dansk universitet eller forskningsinstitution eller danske forskere i udlandet, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. Prisen skal opmuntre til yderligere forskning.

Priserne bliver overrakt af HKH Kronprinsesse Mary ved en festlighed på Ny Carlsberg Glyptotek, søndag den 5. september 2021.

Krav til indstiller og kandidater
 • Kandidater, uanset herkomst, skal være aktiv og ansat ved et dansk universitet eller forskningsinstitution eller en aktiv dansk forsker bosat i udlandet
 • Det er ikke muligt at nominere sig selv
 • Alle forskningsinstitutioner i Danmark samt forskere i Danmark og udlandet kan indstille en kandidat
 • Alle kandidater skal være aktive forskere og må ikke være pensioneret på nomineringstidspunktet
 • Kandidater som tidligere har været nomineret må indstilles igen
 • Hverken indstiller eller kandidat behøver at være medlem af Videnskabernes Selskab
 • Hverken indstiller eller kandidat behøver at have en tidligere eller nuværende bevilling fra Carlsbergfondet
Udvælgelseskriterier
Den fremragende kandidat skal have/være:
 • Opnået særlige resultater og begået fremragende præstationer inden for forskning
 • Ændret, påvirket eller udfordret fagområder 
 • Bidraget til forskningen verd at gentænke eller ændre data, teorier og/eller metoder
 • En rollemodel for yngre forskere

Prismodtagerne udpeges af en international priskomite nedsat af Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet.  Læs mere om priskomitéen her.


Udfyld venligst indstillingsformularen nedenfor (eller via dette link) og vedhæft i nævnte rækkefølge og som én samlet pdf - en motiveret indstilling (maks. 3 sider) ledsaget af CV og gerne en publikationsliste.

Indstillingen skal være på engelsk.


Frist for indstillinger er mandag den 10. maj 2021 kl. 12.00.

Spørgsmål kan rettes til Mette Miller Danielsen på mda@royalacademy.dk eller 33 43 53 14