Siden 1815 har Selskabet udsendt sin oversigt over virksomheden i den forgangne sæson. Den indeholder bl.a. en oversigt over indenlandske og udenlandske medlemmer, referater af videnskabelige meddelelser givet på medlemsmøderne og en præsentation af Selskabets mange aktiviteter.

Selskabets Oversigt udkommer altid i en trykt version i forbindelse med første medlemsmøde i sæsonen.