Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indkalder hermed indstillinger til Selskabets Sølvmedalje og prislegat 2022.


Sølvmedaljen uddeles i 2022 til en yngre forsker inden for det humanistiske eller samfundsvidenskabelige område. Med Sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr., som skal anvendes til modtagerens forskning. 

Selskabets Sølvmedalje tildeles årligt en yngre forsker under 40 år for en særlig betydelig afhandling eller en samlet videnskabelig indsats, der er offentliggjort inden for de sidste fem år. Der tages hensyn til eventuelle orlovsperioder, se principper om dette HER.

Kandidaten skal have fast tilknytning til dansk forskningsmiljø.

Forslagsstillere skal fremsende kandidatens CV, publikationsliste samt en detaljeret beskrivelse af den indstilledes videnskabelige kvalifikationer med en redegørelse for den eller de videnskabelige præstationer, der i særlig grad motiverer belønning. Man kan ikke nominere sig selv.

Indstillinger foretages ved at udfylde en formular og vedhæfte bilag som én samlet pdf-fil (maks 10 sider). Formularen findes ved at klikke HER.

Frist for indstilling er tirsdag den 15. februar 2022 kl. 12.00.

Sølvmedaljen overrækkes i efteråret ved et ordinært medlemsmøde i Selskabet. Sølvmedaljemodtageren vil ved samme lejlighed blive bedt om at holde en forelæsning om sin forskning.

Læs mere om Sølvmedaljen HER.

Spørgsmål vedrørende Sølvmedaljen kan rettes til Majka Holm på mh@royalacademy.dk eller 33 43 53 15.