Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab indkalder hermed indstillinger til Selskabets Sølvmedalje og prislegat for 2023.Sølvmedaljen uddeles i 2023 til en yngre forsker inden for det natur- eller sundhedsvidenskabelige område.
Med Sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr., som skal anvendes til modtagerens forskning.

Selskabets Sølvmedalje tildeles årligt en yngre forsker med tilknytning til dansk forskning, som for højst 10 år siden har opnået en ph.d.-grad (korrigeret for barsels- og sygeorlov) ved ansøgningsfristen. Sølvmedaljen gives for en særligt betydelig afhandling eller en samlet videnskabelig indsats, der er offentliggjort inden for de sidste fem år. Der tages hensyn til eventuelle orlovsperioder, se principper om dette her.

Forslagsstillere skal fremsende kandidatens CV, publikationsliste samt en detaljeret beskrivelse af den indstilledes videnskabelige kvalifikationer med en redegørelse for den eller de videnskabelige præstationer, der i særlig grad motiverer belønning. Man kan ikke nominere sig selv.

Indstillinger foretages ved at udfylde en formular og vedhæfte bilag som én samlet pdf-fil (på maks. 10 sider). Formularen findes ved at klikke her.

Frist for indstilling er onsdag den 15. februar 2023 kl. 24.00.

Sølvmedaljen overrækkes i efteråret 2023 ved et ordinært medlemsmøde i Selskabet. Her vil sølvmedaljemodtageren blive bedt om at holde en forelæsning om sin forskning.

Læs mere om Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje her.

Spørgsmål vedrørende Sølvmedaljen kan rettes til programkonsulent Trine Hagerup på th@royalacademy.dk.