Hvad adskiller mennesker fra aber? Det giver amerikanske professor Michael Tomasello, anerkendt topforsker i udviklings- og komparativ psykologi, et svar på, når han den 10. juni gæster Videnskabernes Selskabs Royal Academy Lecture.

Af: Rikke Reinholdt Petersen

Fredag den 10. juni slår Videnskabernes Selskab dørene op for en af sine særlige Royal Academy Lectures i Den Sorte Diamant. I år er det professor inden for udviklings- og komparativ psykologi Michael Tomasello fra Duke University i North Carolina, der åbner ballet. Det gør han bl.a. med afsæt i spørgsmålet om, hvilke egenskaber, der er med til at adskille mennesket fra de aber, som evolutionsteorien ofte understreger vores tætte bånd til. Og det gør han under titlen ’Origins of human cooperation’.

”Tomasello er kendt for sin påstand om, at det, som adskiller os mennesker fra vores nærmeste evolutionære slægtninge, er evnen til at samarbejde – både som enkeltindivider, men også som gruppemedlemmer,” fortæller Dan Zahavi, professor i filosofi og leder af Center for Subjektivitetsforskning på Københavns Universitet, og fortsætter:

”Hans forskning udmærker sig ved både at tage fat i nogle meget store og væsentlige spørgsmål, men også ved at kombinere teoretiske overvejelser med omfattende empiriske studier”.

I sit foredrag vil Michael Tomasello komme ind på sine studier af, hvordan mennesket er biologisk tilpasset til at kunne samarbejde og udvikle en kultur – noget, som kræver særlig motivation og et sæt kognitive evner, som vi, ifølge forskeren, ikke finder hos andre primater. Ifølge Tomasello ser vi allerede den udvikling hos mennesket så tidligt som omkring etårsalderen.

Og det er ikke få, begrænsede studier, Michael Tomasello bygger sine argumenter på. Tværtimod:

”I en række banebrydende værker såsom The Cultural Origins of Human Cognition [1999], Origins of Human Communication [2008] og A Natural History of Human Thinking [2014] har Tomasello undersøgt menneskets socialkognitive udvikling og betydningen af fælles opmærksomhed, fælles intentionalitet og kollektiv intentionalitet for menneskelig kommunikation og kultur,” fortæller Dan Zahavi. Han nævner også Tomasellos tidligere stilling som meddirektør ved Max Planck Instituttet for Evolutionær Antropologi i Leipzig (1998-2018), hvor professoren sammen med sin forskergruppe, ifølge Zahavi, publicerede ”et utal af væsentlige arbejder”.

Selv har Zahavi fulgt Michael Tomasellos forskning i mange år. Hans personlige kendskab til den amerikanske forsker går tilbage til 2009, hvor KU-professoren inviterede ham til at deltage i en workshop. Og i anledningen af Tomasellos besøg i København denne måned er det også planen, at de to forskere igen skal mødes og diskutere flere af de mange fikspunkter, deres forskning er fælles om. Faktisk er det planen, at Michael Tomasello skal besøge Center for Subjektivitetsforskning på Københavns Universitet den 10. juni, inden han senere på dagen indtager scenen på Den Sorte Diamant.

Michael Tomasellos forelæsning er nummer 9 i rækken af Videnskabernes Selskabs Royal Academy Lectures in Humanities and Social Sciences, som alle er finansieret af Carlsbergfondet. Efter forelæsningen afholdes en reception for alle de deltagende.

Klik her for at tilmelde dig forelæsningen den 10. juni.

OBS: Er du for sent ude til at booke en plads, så fortvivl ikke: Michael Tomasellos forelæsning bliver optaget og kan ses på Videnskabernes Selskabs YouTube-kanal ca. en uge efter afholdelsen.