Vil du være med til at styrke formidlingen og dagsordenssættelsen af videnskab og forskning – og ekspandere værktøjskassen for fremragende forskeres formidlingskompetencer?

Så er du måske den helt rigtige projektleder til at skabe indhold og rammer for vores nystartede Formidlingsakademi og hurtigt give det spektakulær flyvehøjde.

Videnskab er indlejret i stort set alle dele af vores moderne liv. For at kunne navigere og agere bedst muligt i det har vi brug for valid information fra det videnskabelige samfund. Men det kræver endnu stærkere og kvalificerede formidlingskompetencer fra forskerne.

Derfor har Videnskabernes Selskab med støtte fra Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet besluttet at etablere Formidlingsakademiet, der som et treårigt intensivt efter- og videreuddannelsesprojekt skal uddanne mere end 250 forskere i alle dele af formidling – uanset, om de står på en scene og holder foredrag, deltager i medieinterviews eller i heftige paneldebatter.

Jobbet som projektleder er en deltidsstilling på gennemsnitligt 25 timer om ugen, hvor du skal tage ansvar for at løbe Formidlingsakademiet i gang og sikre, at det bliver planlagt og gennemført med stor tilfredshed og på et meget højt fagligt niveau, samt stå for Formidlingsakademiets drift og ledelse.

Dine konkrete opgaver heri vil være følgende:

 • At udvikle, konkretisere og organisere indholdet i Formilingsakademiets efter- og videreuddannelsesprogram
 • At identificere de dygtigste formidlere blandt forskere og mediefolk som henholdsvis deltagere og undervisere
 • At sammensætte og administrere et program, der bredt og aktuelt dækker alle områder inden for formidling af videnskab
 • At udvikle og skabe en erfaringsbaseret kursusskabelon, som vidensinstitutioner kan anvende i undervisning af forskere i formidling i fremtiden
 • At udvikle et både analogt og digitalt spor for undervisningsprogrammet
 • At samarbejde med den nedsatte rådgivende følgegruppe, som udpeges blandt Videnskabernes Selskabs medlemmer, om udvikling og evaluering af programmet

Din forventede profil:

 • Omfattende erfaring med udvikling af uddannelses- og undervisningsprogrammer, herunder gerne egen undervisningspraksis inden for formidling
 • Langvarig erfaring med og bred indsigt i forskningsverdenen og medieverdenen
 • Gerne specialiseret erfaring med udvikling af formidlingsopgaver i forskningsverdenen, herunder digital formidling
 • Bred formidlingserfaring inden for videnskab fx fra medier, universitet eller museums- og kulturaktiviteter
 • Kendskab til eller erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Kan arbejde innovativt, målrettet og løsningsorienteret
 • Har en uddannelse på akademisk niveau – og er i stand til at have engelsk som arbejdssprog


Sekretariatet

Stillingen er placeret i Videnskabernes Selskabs sekretariat, der ledes af generalsekretæren og sekretariatschefen. Sekretariatet består af 10 medarbejdere inkl. studentermedhjælpere, der alle refererer til sekretariatschefen. I sekretariatet understøtter vi Selskabets aktiviteter, som inkluderer sekretariatsbetjening af præsidie og udvalg, forskningspolitisk interessevaretagelse, afholdelse af medlemsmøder, forskningssymposier, vidensformidling, uddeling af priser og legater samt forlagsvirksomhed. I sekretariatet lægger vi vægt på professionalisme, resultatorientering, faglig sparring og godt humør.

Praktiske oplysninger

Arbejdsstedet er Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V. Tiltrædelsestidspunktet er snarest muligt – og med en ansættelsesperiode på 3 år. Arbejdstiden er gennemsnitligt 25 timer om ugen, men må forventes at variere. Vi tilbyder attraktive løn- og arbejdsvilkår, der fastsættes efter erfaring og kompetencer, og en arbejdsplads, hvor der tilstræbes sammenhæng mellem job og fritidsliv.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Head of Communications Kristoffer Frøkjær på mail kf@royalacademy.dk eller tlf.nr. 31 14 61 01, eller kontakte sekretariatschef Søren Burcharth på mail sb@royalacademy.dk eller tlf.nr. 33 43 53 86.

Ansøgningen skal sendes til job@royalacademy.dk senest den 3. maj 2021 kl. 12.00.

Lidt mere info om Formidlingsakademiet

Formidlingsakademiet består af tre etårige kursusforløb med nogenlunde samme indhold og løber hen over både efterårs- og forårssemester. Det henvender sig til forskere fra alle dele af videnskaben og har både et analogt spor, der er et intensivt kursus med fysisk fremmøde for ca. 15 deltagere pr. år, og et digitalt spor, hvor undervisningen følges digitalt af ca. 80 forskere om året.

Parallelt med kurserne produceres en podcast for alle interesserede med hovedpointer fra undervisningsforløbet, som ligger tilgængelig for alle, der gerne vil blive bedre til at formidle. Efter de tre år vil Formidlingsakademiet have skabt en velafprøvet model for undervisning i forskningsformidling, der kan tages op af andre institutioner, og som også vil blive beskrevet i bogform.