Den nye præsident, valgt af medlemmerne, er professor ved Københavns Universitet, antikhistoriker og tekstilforsker Marie Louise Nosch.

Da stemmerne torsdag aften var blevet talt op, havde Videnskabernes Selskab, der er en mere end 275 år gammel institution, fået ny præsident. En ny person skulle dermed træde i de meget store fodspor fra folk som Kong Christian VIII og Niels Bohr – og senest professor ved Niels Bohr Institutet Mogens Høgh Jensen. Professor Marie Louise Nosch lægger ikke skjul på sin glæde – og ydmyghed – ved udnævnelsen: 
 

- Jeg er glad for den tillid, medlemmerne har vist mig, og jeg glæder mig til denne nye opgave i en traditionsrig og prestigefyldt institution, hvor videnskabens helte og heltinder har haft deres gang, siger hun. 

Marie Louise Nosch er 50 år, antikhistoriker og tekstilforsker, og har siden 2009 været ansat som professor ved Københavns Universitets Saxo-Institut. Hun sidder i Velux Fondens bestyrelse, og hun har gennem sin karriere brugt mere end 13 år i udlandet på at studere og forske, primært i Frankrig, Italien og Østrig. Herhjemme har hun ledet grundforskningscentret Centre for Textile Research, været næstformand for Danmarks Forskningspolitiske Råd (DFIR) og tillige rådgivet den tyske regering om grundforskningsfinansiering. Hun er derfor godt klædt på til præsidentposten, der jo både er politisk, formidlende og repræsentativ: 

- Vi lever netop nu i en tid, hvor samfundet i høj grad efterspørger videnskab, og Selskabet samler netop faglig viden på tværs af alle fag. Selskabet kæmper for grundvidenskaben og understøtter de tværvidenskabelige samarbejder, og det samme står jeg for i mit videnskabelige virke. 

Selskabet har gennem de senere år været igennem en ”modernisering”, hvor der blandt andet er skabt langt flere formidlende aktiviteter: arrangementer ved Folkemødet på Bornholm, åbent hus på Kulturnatten, fejring af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen, og tillige et øget fokus på politisk og mediemæssig gennemslagskraft. Den udvikling håber den nye præsident at kunne understøtte, ligesom hun generelt ønsker sig et endnu mere udadgående Selskab: 

- Vi oplever, at borgerne efterspørger mere viden og videnskab, og Selskabets medlemmer deler gerne ud af viden og indsigter, både om akutte, aktuelle temaer som covid-19 eller om grundforskningens vidunderlige verden. Jeg håber, at også politikere og journalister i de kommende år vil bruge Selskabet som en ressource til faglige diskussioner for at træffe kloge vidensbaserede beslutninger. 

Valget skulle egentlig være afholdt i maj, men blev på grund af covid-19 udsat til september. Den nye præsident tiltræder sit embede pr. dags dato. Marie Louise Nosch tager over efter professor ved Niels Bohr Institutet Mogens Høgh Jensen, der har bestridt det ærefulde hverv siden 2016, og som i øvrigt har været generalsekretær i Selskabet fra 2012-2016. 

MARIE LOUISE NOSCH: BLÅ BOG 

50 år, antikhistoriker og tekstilforsker. Hun blev i 2005 leder af grundforskningscentret Centre for Textile Research og har siden 2009 været professor ved Saxo-Instituttet. Hendes titel er i dag professor i Antikkens historie ved Københavns Universitet Marie Louise Nosch har boet og forsket i mere end 13 år i udlandet, primært Frankrig, Italien og Østrig, hvor hun tillige er korresponderende medlem af det Østrigske Videnskabsakademi. Hun har været næstformand i Danmarks Forskningspolitiske Råd (DFIR) i perioden 2011-2014, medlem af Exzellenzkommission, der rådgiver den tyske regering om grundforskningsfinansiering, og er nuværende bestyrelsesmedlem af Velux Fonden. Hun har endvidere (sammen med professor Jens Hjorth) startet talentprogrammet på KU ”UCPH Forward”, og hun deltager jævnligt i den offentlige debat og presse. Nosch har været medlem af Videnskabernes Selskab siden 2017. Marie Louise Nosch modtog som den første kvinde EliteForsk-prisen i 2009. Hun er desuden modtager af forskningspriser fra Einar Hansens Forskningsfond, Dansk Magisterforening, af Anneliese Maier Award fra Alexander von Humboldt Foundation, Tagea Brandts Rejselegat og The Iris Foundation Award fra Bard Graduate Center, New York. Hun er Udnævnt til Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques de la République Française samt modtager af Dronning Margrethe II’s Videnskabspris 2019.

Skrevet af Kristoffer Frøkjær