Det er os en stor sorg at måtte meddele, at Selskabets generalsekretær Lars Arge er sovet ind d. 23/12. Danmark har mistet en stor forsker, og hans død er et stort og smerteligt tab for os alle.

Gennem mere end to år har Lars Arge kæmpet mod sin nyrekræft. En kamp, han var meget åben omkring, og som han gik ind i med både videnskabelig ihærdighed og stor energi. Som vidne til hans kamp var det imponerende at se, hvordan han gennem hele forløbet håndterede både gode og dårlige nyheder med en dyb ro, og kun sjældent lod dem påvirke hans lyse sind.

Glorværdig karriere med stort engagement

Lars prægede på mange felter forskningslandskabet i Danmark og internationalt. Efter sin ph.d.-grad i datalogi fra Aarhus Universitet i 1996 tilbragte han en årrække ved det prestigefyldte Duke University i USA, hvor han sluttede i en stilling som fastansat professor. I 2004 vendte han med et Ole Rømer Scholarship tilbage til en professorstilling ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet og modtog i 2007 en stor bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond til oprettelsen af Center for Massive Data Algorithmics (MADALGO) - et grundforskningscenter, der blev ét af de internationalt førende inden for dets felt. Igennem årene har han ledet en lang række projekter med støtte fra bl.a. US National Science Foundation, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Innovationsfonden samt flere private fonde. Ligesom han var medstifter af SCALGO, et firma, der ved hjælp af algoritmer bl.a. forudser oversvømmelser på land. Internationalt var han kendt som en af pionererne inden for ekstern hukommelse og I/O algoritmer, der er en del af grundlaget for at arbejde med ”Big Data”.

Lars Arges videnskabelig produktion inkluderede langt over 100 videnskabelige publikationer, og på baggrund af sit arbejde blev han tildelt flere udmærkelser. l 2010 fik han videnskabsministerens EliteForsk-pris, og han blev i 2012 udnævnt til Fellow af Association of Computing Machinery (ACM) - en udmærkelse, som gives til under én procent af organisationens over 60.000 medlemmer på verdensplan. I 2015 blev han ridder af Dannebrog og modtog i 2016 en æresdoktorgrad fra Eindhoven University of Technology.

Gennem hele karrieren lå grundforskning hans hjerte nær, og han arbejdede kontinuerligt for at skabe de bedste muligheder for den, ikke mindst via sit arbejde i Danmarks Frie Forskningsfond fra 2013 og fra 2017 som formand for forskningsrådet for Natur og Univers.

Mindeværdigt og dedikeret arbejde i Videnskabernes Selskab

Han blev indvalgt i Videnskabernes Selskab i 2008, og sad i præsidiet fra 2015 - fra 2016 som Generalsekretær. Her ydede han en stor indsats for at rydde op i en kedelig bedragerisag, men Lars bør især huskes for sine visionære bestræbelser for at åbne Selskabet for danskerne og formidle forskeres viden til hele samfundet.

Lars var en god ven, en nytænkende forsker, en professionel Generalsekretær og et dejligt varmt og lattermildt menneske, der prægede de mennesker, han mødte. Lars var også en enestående fighter, som skulle kæmpe en umenneskelig kamp for sit liv. Hans mod, vilje og sikre dømmekraft er et forbillede for os alle.  Lars Arge blev 53 år gammel og havde ved sin side til det sidste sin kone Alice og nærmeste familie.

Ære være hans minde