Medlemmerne af det 278 år gamle selskab har valgt en sværvægter i det danske forskningslandskab til sin nye generalsekretær. Thomas Sinkjær har beklædt store poster i fondsverdenen og udgivet mere end 200 videnskabelige artikler.

Det er ikke en ”hr.-hvem-som-helst”, der fremover kan sætte sig i generalsekretær-stolen i Videnskabernes Selskab og dermed får et hverv, store forskere som H.C. Ørsted, Japetus Steenstrup og Martin Knudsen før ham har bestridt. Men så er det godt at have en kolossal erfaring med sig.

Stor erfaring
Thomas Sinkjær har, udover at være en aktiv forsker, gennem de seneste mange år beklædt store hverv i både offentlige og private forskningsfonde. Han har fx været både direktør for Danmarks Grundforskningsfond, forskningsdirektør i Villum Fonden og Lundbeckfonden, og indtil 1. april i år leder han talentprogrammet i sidstnævnte. Desuden er han medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Dermed har han også en bred indsigt i den danske forskningsverden på både politisk, strategisk og praktisk niveau – alt sammen erfaring, som han håber at sætte i spil i den fortsatte udvikling af Videnskabernes Selskab:
- ”Der er nok af opgaver at tage fat på. Det gælder blandt andet om at skabe bred tillid til forskerne fra folketing, universitetsledelser og bevillingshavere, så der kan skabes frie rammer for forskerne at arbejde inden for. Her har Videnskabernes Selskab en særlig rolle at spille, som en af få organisationer, der taler på den samlede videnskabs vegne – bl.a. bør vi sikre tydelige holdninger til balancen mellem basis- og konkurrenceudsatte forskningsmidler, ansættelsesforhold, habilitet, faglig fundering af bedømmelser og samarbejdet mellem universiteter og eksterne partnere.”

Som forsker er Thomas Sinkjær professor i neurovidenskab og teknologi ved Aalborg Universitet og har i mange år bevæget sig i krydsfeltet mellem naturvidenskab og sundhedsvidenskab, især med fokus på, hvordan hjernen styrer gangbevægelser.

Vil fortsætte professionaliseringen
Gennem de seneste år har Videnskabernes Selskab gennemgået en professionalisering, der blandt andet har resulteret i en mere markant rolle i samfundsdebatten. Den linje vil Thomas Sinkjær gøre sit til at fortsætte:
- ”Coronapandemien har igen med al tydelighed vist, at videnskab inden for alle faggrene er helt essentiel for at skabe en god og tryg fremtid. Derfor er det vigtigt, at videnskab kommer højere op på den politiske dagsorden og helt essentielt, at Selskabet kan være med til at sikre gode vilkår for at valid videnskabelig viden bliver skabt i landet - og bragt i spil, både blandt beslutningstagere, i industrien såvel som blandt befolkningen. Blandt andet derfor skal Selskabet styrke sin videnskabsformidling yderligere og meget gerne i et samarbejde med fonde og andre, der er optaget af samme dagsorden.”

Som generalsekretær i Videnskabernes Selskab bliver Thomas Sinkjær garant for, at medlemmernes beslutninger bliver bragt ud i livet, og desuden ansvarlig for Selskabets sekretariat og budget og regnskab. Thomas Sinkjær tiltræder med øjeblikkelig virkning.
For yderligere information til pressen kontakt Head of Communications i Videnskabernes Selskab, Kristoffer Frøkjær, på tlf.nr. +45 31146101 eller e-mail kf@royalacademy.dk

Blå bog: Thomas Sinkjær

1958: Født i Holstebro

1983: Cand.polyt. fra Aalborg Universitet

1988: Ph.d. fra Aalborg Universitet

1993- : Professor ved Aalborg Universitet

1993-2006: Leder af Grundforskningscentret for Sanse-Motorisk Interaktion

1998: Dr.med. fra Københavns Universitet.

2006-2015: Direktør for Grundforskningsfonden

2015-2017: Forskningsdirektør i Villum Fonden

2018-2021: Forskningsdirektør og senere programdirektør i Lundbeckfonden

Thomas Sinkjær har desuden modtaget flere store forskningspriser, fx Villum Kann Rasmussens Årslegat og Steven Hoogendijk-prisen.