Videnskabernes Selskab afholdt i samarbejde med Det Frie Forskningsråd til En aften med EliteForsk-prismodtager 2015, hvor fire af de nye EliteForskere fortalte om deres forskning.

Se eller gense foredragene her (Videoerne kan ses fullscreen på Selskabets Youtube-kanal)

Rubina Raja, professor mso, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet:

Verdenshistorie i privaten. En arkæologisk tour-de-force i et privathus i Jerash, Jordan. Store narrativer driver vores opfattelse af verdenshistorien. Romerrigets storhed og fald og magtcentres forskydninger som udslag af religionskrige er to eksempler på historiske udviklinger, der fortælles med fokus på de store linjer. Dette er ofte nødvendigt for at sætte handlinger og udviklinger ind i et større hele, men samtidig går sansen for detaljen nemt tabt i disse store fortællinger. Dette foredrag stiller derfor skarpt på det store narrativ om overgangsperioden fra den byzantinske til den tidlige islamiske periode i Mellemøsten og fokuserer på fundene fra et køkkengulv i Jerash, Jordan, der fortæller en nuanceret historie om kulturkontinuitet, -forandring og adaptionsprocesser. 

Niels Mailand, professor, Department of Disease Biology, Novo Nordisk Fonden Center for Protein Research, Københavns Universitet:

DNA-skade responset; Cellens indbyggede forsvar mod kræft og andre livstruende sygdomme: Alle vore celler trues dagligt af tusindvis af skader på DNA, som kan føre til varige ændringer i arvemassen og i værste fald udvikling af livstruende sygdomme såsom kræft, hvis de ikke opdages og repareres i tide. Med udgangspunkt i min egen forskning vil jeg fortælle om, hvordan cellers indbyggede værn mod DNA-skader fungerer på det molekylære plan, og hvordan denne viden kan bruges i udvikling af forbedret kræftbehandling. 

Lene Oddershede, professor, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet: 

Cellers dynamik og udvikling – naturens geniale systemer
En organisme er opbygget af specialiserede celler. Cellerne optimerer organismens overlevelsesmuligheder; f.eks. bevæger blodåre-celler sig omkring en blodprop i et mønster, som udvider blodåren. Under fosterudvikling dannes specialiserede celler ud fra stamceller, vores reservedelslager. Hvis vi kan kontrollere stamcellers differentiering vil vi kunne helbrede diabetes med patientens egne celler. 

Lasse Heje Pedersen, professor, Copenhagen Business School, Department of Finance
  
Likviditet i finansielle markeder
Man taler meget om likviditet i finansielle markeder, men hvad betyder likviditet, og hvordan måler man det? Dette foredrag giver et overblik og beskriver, hvordan likviditeten påvirker værdien på aktier, obligationer, og andre aktiver – med eksempler fra hverdagen såsom boliger, gavekort og tilgodehavender. Desuden diskuteres, hvad der bestemmer graden af likviditet, hvordan likviditetskriser kan udbryde og forstærkes og andre effekter, som påvirker de finansielle markeders risiko og afkast.