I samarbejde med Det Fri Forskningsråd invitererede Videnskabernes Selskab til et særarrangement med fem af Danmarks fremmeste forskere. 

SE ELLER GENSE FOREDRAGENE HER (Videoerne kan ses fullscreen på Selskabets Youtube-kanal)

Velkomst v. Hans Bräuner-Osborne, tidligere EliteForsk-prismodtager og medlem af Forskningsformidlingsudvalget Videnskabernes Selskab

Om EliteForsk-priserne v. Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand, Det Fri ForskningsrådInstitutdirektør, professor Thomas Lars Andresen, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet: Cancer immunterapi - kuren mod kræft?

Cancer immunterapi sigter mod at styrke kroppens eget immunforsvar og få kræftpatienters eget immunsystem til at dræbe kræftceller. Vi forsker i at udnytte kræftpatienters immunpotentiale og målrettet aktivere specifikke immunceller ved brug af ”nanodroner”.  Vores mål er at kræftpatienter kureres og gøres immune over for ny sygdom:

 

Centerleder, professor Mikael Rask Madsen, Center for International Courts, Københavns Universitet: Ret og autoritet i et globaliseret samfund.

Hvad er autoritet og hvilken betydning har det for reguleringen af det internationale samfund? I århundreder har forskere forsøgt at indkredse, hvad autoritet er, og hvilke faktorer der bestemmer om en institution har autoritet. I et mere og mere globaliseret samfund er problematikken sat spidsen, idet flere og flere internationale institutioner udøver former for offentlig autoritet. Foredraget fremlægger resultaterne fra en systematisk undersøgelse af internationale domstoles relative autoritet og de juridiske, politiske og samfundsmæssige faktorer der er afgørende i denne sammenhæng:

 

Professor Klaus Høyer, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet: Datapolitik i sundhedsvæsenet

De seneste ti år har flere og flere aktører i sundhedsvæsenet efterspurgt flere data, af bedre kvalitet, på flere mennesker for at optimere behandling, administration, og forskning. Samtidig kritiseres det som kaldes dokumentationsbyrden og der advares om trusler mod privatlivets fred. Hvordan kan vi komme til at forstå den datapolitiske kamp bedre og dens betydning for sundhedsvæsenets praksis? 

 

Professor Hanne Christine Bertram, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet: Metabolomics som en helhedsorienteret tilgang til fødevare- og ernæringsforskning.

Metabolomics er en disciplin, der repræsenterer en ny måde at anskue tingene på. Modsat traditionel forskning, hvor man opstiller hypoteser og tester dem baseret på måling af enkelte parametre, så forsøger vi med metabolomics at være mere helhedsorienterede i vores tilgang. Det betyder en væsentlig styrke i forhold til den traditionelle forskningstilgang hvor man vil være afhængig af a priori viden:

 

Professor Søren Galatius, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet: Mangfoldigheder ganske kort

En mangfoldighed er, i matematik, et abstrakt begreb som formaliserer objekter med rumlige egenskaber.  De kan for eksempel opstå som mængden af løsninger til et ligningssystem, eller studeres som baggrundstapet for yderligere struktur.  Jeg vil give en kort oversigt over mangfoldighedsbegrebet, og sige lidt om nyere landvindinger i teorien for mangfoldigheder og deres symmetrier.