Arrangementer

Videnskabernes Selskab inviterer til foredragsrækken Aktuelt fra Forskningen, The Royal Academy Lectures in the Humanties and Social Sciences og The Royal Academy Nobel Laurate Lectures og Forskningens Døgn samt foredrag med modtagere af EliteForsk-priserne, Sapere Aude, Carlsbergfondets Forskningspris og For Women in Science-priserne.

Gratis adgangskort, der kan rekvireres længere nede på denne side, sendes via e-mail og skal printes og medbringes til foredraget. 

KDVS indsamler personoplysninger til brug for registrering af tilmeldte til Selskabets arrangementer. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne i Selskabets privatlivspolitik.

Bemærk, at man tidligst kan tilmelde sig Aktuelt fra Forskningen-foredragene 14 dage før.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mette Miller Danielsen på mda@royalacademy.dk eller 33 43 53 14

8. mar 2021

19.30 - 21.00

Frans Gregersen

Sproghistoriens sorte hul: Byens kendte skrift – landets ukendte tale

Vi ved meget om sproghistorie, men der er endnu mere, vi ikke ved. Vi har først og fremmest svært ved at danne os nogen forestilling om sproghistorien i den lange periode af menneskehedens historie, hvor vi var jæger-samlere. Jæger-samlere skriver ikke. Først når skriften opstår, har vi nogenlunde fast grund under fødderne.

Men skrift er ikke tale, og der skal altid en slutningsproces til, før vi får greb om, hvordan folk har talt. Og så er der det yderligere ømme punkt, at folk helt op til i dag i langt større tal boede på landet end i de byer, hvor skriften opstod og blev praktiseret. Måske er skriften kun en afspejling af, hvordan fine folk i byerne talte? I foredraget opridser jeg, hvordan by og sprog hænger sammen gennem historien og afslutter med nogle forslag til, hvordan vi kan forstå landbefolkningens tale, før vi får solid viden om den i og med, at dialektologien opstår i midten af 1800-tallet. Måske er det sorte hul ikke helt uigennemtrængeligt.

 • Sted:

  live-foredrag her på siden og på Facebook

   Online

Tilmeld og læs mere

15. mar 2021

19.30 - 21.00

Liv Hornekær

Interstellar katalyse, stjernedannelse og livets oprindelse

Det interstellare rum, området mellem stjernerne, er hjemsted for overraskende komplekse molekyler. Man har f.eks. observeret vand, methanol og glycolaldehyd - et forstadie til sukker. De mest komplekse molekyler findes i de områder, hvor nye stjerner og planetsystemer bliver dannet. Her spiller de en stor rolle for dannelsen af nye stjerner. Asteroider og kometer har gennem jordens historie leveret kemisk komplekse interstellare molekyler fra rummet til planetens atmosfære og overflade – her kan de have bidraget til livets oprindelse. Hypotesen er, at de komplekse molekyler dannes via katalytiske reaktioner på overfladen af interstellare nano-støvkorn. I laboratoriet kan vi teste den hypotese og undersøge hvor komplekse molekyler, det er muligt at danne under interstellare betingelse. Målet er at bestemme, om livets molekylære byggesten – aminosyrer, DNA-baser, sukker og fedtsyrer – kan dannes i det interstellare rum, før dannelsen af stjerner og planeter.

 • Sted:

  live-foredrag her på siden og på Facebook

   Online

Tilmeld og læs mere

13. apr 2021

19.00-21.00

Oluf Borbye Pedersen

Magtfulde mikrober der gavner dig

I samarbejde med Aarhus Universitet vil Selskabet henover foråret transmittere et udvalg af De Offentlige Foredrag i Naturvidenskab.
Foredragene kan ikke ses online men kræver fysisk tilstedeværelse i Videnskabernes Selskab

Aftenens foredrag er med professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet.

Bliv klogere på den nyeste forskning om de bakterier, svampe og virus som lever i og på hver enkelt af os livet igennem. De styrker vores modstandskraft mod farlige mikrober, beskytter os mod kroniske sygdomme og påvirker vores hjerne og stofskifte positivt.

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

19. apr 2021

19.30 - 21.00

Gunvor Simonsen

ØERNE VED SIDEN AF: SLAVERI OG FRIHED I CARIBIEN

Hvordan fortæller vi historien om Caribien? Foredraget præsenterer forskningsprojektet, In the Same Sea, som sigter på at vise, at de øsamfund, som opstod på De Små Antiller (øerne i det østlige Caribien) i 1700- og 1800-tallet, blev afgørende præget af forbindelser mellem øerne. Øerne var små. Der var få ressourcer. Slavebunde afrikanere, frie farvede og europæiske kolonister levede i sårbare samfund, som var præget af racebaseret slaveri, plantage produktion og lang-distance handel. Derfor vendte øboerne sig mod naboøerne, som lå tæt på. Her kunne de få adgang til friske madvarer, fersk vand, nye ideer og rygter. Kolonister kunne få hjælp, når oprør truede, og de lærte om tiltag til at sikre slaveriets fortsatte eksistens. Slaver kunne dele viden om oprør, få spirituel lindring og et frirum, fra det hårde, ofte farlige, liv på sukkerplantagerne. Sammen og hver for sig skabte øboerne en fælles verden præget af slaveri og frihed.

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

28. apr 2021

Forskningens Døgn

Forskningens Døgn 2020

Videnskabernes Selskab arrangerer hvert år foredrag og rundvisninger i huset på H.C. Andersens Boulevard sammen med Det Unge Akademi.


I 2020 blev Forskningens Døgn desværre aflyst for at mindske smittespredning af Covid-19.

Smittesituationen her i 2021 er i skrivende stund stadig for høj, så det er stadig uvist, om Videnskabernes Selskab kan invitere indenfor.

Derfor planlægger vi arrangementer, der vil kunne opleves virtuelt, hvis dette bliver nødvendigt.

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

3. maj 2021

19.30 - 21.00

Lone Gram

HVORFOR PRODUCERER BAKTERIER ANTIBIOTIKA?

I 1928 opdagede Alexander Flemming, at en mikroorganisme, en skimmelsvamp, producerede et bakteriedræbende stof, penicillin. Både skimmelsvampe og bakterier kan producere antibiotiske stoffer, og 60% af de antibiotika, vi bruger i medicinsk behandling, er dannet af mikroorganismer. Analyser af mikrobernes arvemasse (genomer) viser, at der stadig er et enormt uudnyttet potentiale. Det er godt nyt for behandling af bakterie-infektioner. Vi har antaget, at bakterier og svampe bruger antibiotiske stoffer i deres indbyrdes konkurrence, en slags ”weapons of mass destruction”, men vi har ikke mange resultater, der viser, at det faktisk er disse stoffers naturlige funktion. Hvis vi fjerner en bakteries evne til at danne antibiotika, medfører det ofte store ændringer i vækst og adfærd hos producent-bakterien, hvilket indikerer at antibiotiske stoffer har andre funktioner end blot at være forsvar mod andre. Ved at forstå de (mange) funktioner, som antibiotika har i bakteriers biologi, kan vi både bliver klogere på, hvordan naturen fungerer, men også lægge nye og bedre strategier for at finde nye antibiotika.

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553 København V

Tilmeld og læs mere

12. nov 2021

16.00-18.30

Donna Strickland

Generating High-Intensity, Ultrashort Optical Pulses

Kom og mød nobelprismodtager Donna Strickland, når hun fortæller, hvordan hun ved hjælp af grundforskning udført blandt andre af H.C. Ørsted, har udviklet laserlys til at kunne langt mere end tidligere. Det gælder f.eks. i forhold til vores mobiltelefoner og øjenoperationer.

 • Sted:

  Niels K. Jerne Auditoriet, Panum, Mærsk Tårnet
  Blegdamsvej 3B
  2200 København N

Tilmeld og læs mere