En foredragsaften med Sapere Aude-modtagere

Sapere Aude 2022

Sapere Aude

Siden 2010 har yngre forskningsledere fået et skub på vejen af bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond som en del af DFF's karriereprogram for særligt talentfulde, yngre forskere. 

Som tidligere år inviterer Videnskabernes Selskab en håndfuld af disse yngre talenter til at fortælle om deres forskningsprojekter ved et åbent arrangement i Selskabet.

Billede af prismodtagere af DFF's Sapere Aude

Aftenens program:


Kl. 19:00

Velkomst og præsentation af Sapere Aude forskningspriserne ved Lone Gram, bestyrelsesmedlem, Danmarks Frie Forskningsfond. Kl. 19:10

Anders Anker Bjørk

Adjunkt 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet


Hvad sker der når de Grønlandske gletsjere kryber på land?

Jeg arbejder med at forstå, hvordan gletsjere påvirkes af klimaændringer. Mit arbejde er især fokuseret på at dokumentere historiske ændringer af gletsjerne ved at se på flyfotos og satellitbilleder. Det er en fantastisk metode, der giver et unikt indblik i isens dynamikker over længere tid. Det nye projekt fra DFF handler om Grønlandske gletsjere, og hvad der sker, når de smelter. Mange af gletsjerne mister is ved såkaldt kælving, det er gletsjer-is der brækker af, bliver til isbjerge og flyder ud i havet. Når en gletsjer smelter og bliver mindre, kan den miste kontakten med havet, og så stopper kælvingen. Det er en overgang som er meget vigtig, men som ikke tidligere er undersøgt til bunds.  Overgangen en vigtig, for pludselig mister gletsjeren ikke nær så meget is som tidligere. Hvornår sker det? Hvor hurtigt går det? Og hvad der sker bagefter, er nogle af de spørgsmål, jeg gerne vil besvare. Den viden vi opbygger, skal vi derefter bruge til at forbedre de computermodeller der forudser, hvor meget og hvor hurtigt verdenshavene vil stige i fremtiden.


Kl. 19:30

Margit Anne Petersen

Lektor 

Psykologisk Institut – Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet


Berusede seksuelle relationer blandt unge

I Danmark har der i de seneste år har været øget politisk og sundhedsmæssigt fokus både på unges alkoholforbrug, samt på sexchikane og seksuelle krænkelser. Danske unge drikker mere end unge i andre lande, og #metoo bevægelsen har skabt opmærksomhed på, at mange unge voksne har oplevet seksuelle krænkelser i arbejdslivet. Men der mangler forskning om de helt unge, og der mangler især forskning der ser på betydningen af alkohol og beruselse for grænseoverskridende og krænkende seksuelle hændelser. I dette forskningsprojekt undersøges netop samspillet mellem alkoholkultur, køn, seksualitet og grænseoverskridende adfærd blandt unge under 18 år. Via kvalitative interviews med 80 unge mellem 14-17 år, skaber projektet ny viden om, hvordan alkoholberuselse og unges alkoholkultur påvirker seksuelle relationer og uønskede seksuelle hændelser. Projektet indeholder desuden to relaterede delprojekter; det ene om forældres holdninger og praksisser og disses betydninger for unges alkoholforbrug og seksuelle adfærd, samt forandringer i politik og forebyggelse på alkohol- og seksualområdet, og det andet om betydningen af sociale medier for berusede seksuelle relationer blandt teenagere.


Kl. 19:50

Natália da Silva Perez

Adjunkt

Afdeling for Kirkehistorie, Københavns Universitet


Racialized Motherhood: How Discourses about Racial Difference in Reproduction Spread through Early Mass Media

During the early modern period, a time well before reliable birth control, reproduction and care were often assumed to be women’s main responsibilities in life. But were there different expectations for women of different backgrounds? With Racialized Motherhood, I will combine methods from microhistory, historical sociolinguistics, and computational linguistics to examine how ideas about motherhood were represented in historical newspapers from empires and colonies in the Atlantic basin. What were the expectations about motherhood for women from Europe, Africa, or the Americas? For free or enslaved women? For women of different religions, ethno-racial backgrounds, or social economic standing? Did expectations about motherhood travel from place to place or change over time? I will cross-examine large collections of newspapers in English, French, Spanish, Portuguese, Danish and Dutch, that were printed and circulated across the Atlantic from the 17th to the 19th centuries.

This lecture will be in English


Kl. 20:10

Thomas Kjær Rasmussen

Associate Professor

Department of Technology, Management and Economics, DTU


Energi og mobilitet – Om relationen mellem humant energiforbrug og adfærd blandt cyklister

Energiforbrug er definerende for cykling – vi kommer ingen vegne uden at bruge energi. Vi ved dog ikke ret meget om hvordan energiforbruget påvirker vores adfærd som cyklister, f.eks. hvorfor nogle vælger en rute, hvor de undgår at svede mens andre gerne tager en omvej eller cykler hurtigere for at få ekstra motion. Dette vil jeg undersøge nærmere i projektet, som har til formål at klarlægge relationen mellem energiforbrug og adfærd blandt cyklister. Der udvikles en ny modeltype, der består dels af en netværksmodel til beskrivelse af energiforbrug og dels en rutevalgsmodel til beskrivelse af adfærd. Resultatet er en mere realistisk beskrivelse af virkeligheden, lettere fortolkning og bedre værktøjer til beslutningsstøtte. Modellerne estimeres under brug af unikke datakilder, og der foretages forskellige scenarieberegninger, herunder bl.a. en belysning af potentialet, hvis flere bruger elcykler.


Kl. 20:30

Dora Kampis

Assistant Professor

Institut for Psykologi, Københavns Universitet


The role of infants’ self-perspective in memory development

What enables young children to begin remembering details from their lives, such as where they know something from? This type of memory, called episodic or ‘source’ memory, is part of our everyday lives as adults, but its development is still a puzzle. My project investigates the emerging understanding of self-other perspective and its role in memory development. I propose that the developing understanding that oneself and others can have different thoughts and perspectives, helps infants appreciate that events are remembered differently by those who experienced them - including themselves. The project will explore infants’ interactions with others, how they begin to track people’s different perspectives, and become aware of their own. We will link these to the ability to form memories of one-time, unrepeatable episodes, with their specific details. By studying children from infancy to toddlerhood this project will give a unique insight into how the understanding of 'self and others' relates developmentally to episodic remembering.

This lecture will be in English


Foto: Claus Lillevang / Danmarks Frie Forskningsfond

5. dec 2022

19.00-21.00

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553  København V

 • Arrangement:

  Offentligt Foredrag

 • Pris:

  Gratis. 
  Tilmelding nederst på denne side

  Dørene åbner kl. 18.30

Find vej

1 Map

TILMELDING

Spørgsmål

 • Mette Miller Danielsen
 • Programkonsulent
 • 33435314
 • mda@royalacademy.dk