Mødedatoerne for foråret 2018 er:

Den 8.  februar 2018
Jesper Høgenhaven taler mindeord om Benedict Otzen
Jens Ulstrup og Mads Kähler Holst giver meddelelser

Den 22. februar 2018
Birger Lindberg Møller taler mindeord om Diter von Wettstein
Thomas Kiørboe og Nina Smith giver meddelelser

Den 8. marts 2018
FÆLLESMØDE MED DET UNGE AKADEMI. TEMA: Kausalitet
Liselotte Jauffred og Michael Bang Petersen (DUA) giver meddelelser

Den 22. marts 2018
Jakob Balslev Sørensen og Marie Louise Nosch giver meddelelser

Den 5. april 2018
Jan Philip Solovej og Karin Frei giver meddelelser

Den 19. april 2018
Ole Mouritsen taler mindeord om Thor Bak
Torben Heick Jensen og Ditlev Tamm giver meddelelser

Den 3. maj 2018
Michael Kühl og Lasse Heje Pedersen giver meddelelser