Carlsbergsfondets forskningspris 2017 blev tildelt professor i kirkehistorie på Københavns Universitet Mette Birkedal Bruun og professor i kemi på Århus Universitet Karl Anker Jørgensen

Mette Birkedal Bruun

Mette Birkedal Bruun får prisen for sin forskning i middelalderens munkevæsen og den tidlige moderne periode, der har ført til væsentlige nye indsigter af almen kirkehistorisk og kulturhistorisk betydning. Hendes tværfaglige metodiske brug af begrebet topos har ført til en afgørende nytolkning af Bernard af Clairvaux' og cisterciensernes brug af tekstlige strategier - ikke mindst hentet fra rumlig og arkitektonisk sprogbrug - til at fremme munkenes tilbagetrækning fra verden. Den har yderligere ført til afgørende indsigter i vekselvirkningen mellem tilbagetrækning fra verden og engagement i verden i den tidligt moderne periode og dermed øget vores forståelse af afsondringens historiske dimension.

Karl Anker Jørgensen

Karl Anker Jørgensen modtager prisen for sin banebrydende forskning inden for homogen katalyse med fokus på specielt metalkatalyserede oxidationsreaktioner og asymmetrisk katalyse. Sidstnævnte katalysatorer kan styre den tredimensionale dannelse og opbygning af molekyler, der forekommer som spejlbilleder af hinanden, så for eksempel kun ét af spejlbilledmolekylerne dannes. I levende organismer forekommer kun én spejlbilledform af et givent molekyle, så forskningen i dannelsen af disse molekyler rækker langt ud over kemien til mennesker, dyr og planter og er grundlaget for alt levende.