Carlsbergsfondets forskningspris 2019 blev tildelt jurist Michael Rask Madsen og biolog Thomas Kiørboe. 

Ved en festlig aften med royal deltagelse på Glyptoteket blev de hyldet for deres fornemme forskningsindsats. 

Selvom begge forskere nu har prisen til fælles, er deres forskningsområder langt fra hinanden.

I motiveringen for Michael Rask Madsen hedder det blandt andet:

”Mikael Rask Madsen er en af verdens absolut førende forskere i krydsfeltet mellem international ret, politik og samfund. Hans originale tilgang, som kombinerer juridiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder, har ført til banebrydende forskning inden for international ret, retssociologi og politisk sociologi. Mikael Rask Madsens grundforskning er på allerhøjeste internationale niveau dokumenteret blandt andet ved, at han leder grundforskningscenteret iCourts. Hans grundforskning har samtidig haft markant og umiddelbar samfundsmæssig betydning, og blandt andet været anvendt af internationale organisationer såsom Europarådet og Den Europæiske Union.”

For Thomas Kiøerboe gør det internationale sig også gældende:

”Thomas Kiørboe er en af verdens ledende forskere indenfor den marine økologi, og har spillet en afgørende rolle for vores forståelse af livet i havene. Han er anerkendt globalt for sin originale og provokerende tilgang til forskningen og som pioner indenfor mange områder af den marine økologi. Hans forskning er bemærkelsesværdig ved at trække effektivt på to videnskabelige retninger – biologien og fysikken. Netop i krydsfeltet mellem de to har han skabt store resultater, og blandt andet demonstreret, hvordan fødetilgængelighed i samspil med molekylær diffusion og mikroskala fluidbevægelse bestemmer strukturen af det marine pelagiske fødenet. Resultater, der siden er blevet eftervist igen og igen ved hans talrige feltundersøgelser.”

Hver prismodtager hædres med en million kroner. Heraf er 250.000 kr. en personlig hædersbevisning og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt.