Einar Hansens svenske og danske fonde består af:

  • Allhemsstiftelsen
  • Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond
  • Einar Hansens Forskningsfond 

Læs mere om fondene HER.Jutta Haider , docent i biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas 2016 års svenska pris för framstående humanistisk forskning.

Forskningsfondens styrelse motiverar årets pris på 150.000 danska kronor:

Haider tilldelas priset för sitt fasta engagemang för kvalitativa och kontextuella perspektiv på hur forskningsdata kan och bör hanteras i en tid som präglas av digitalisering och hotande likriktning.”                                            

Haider disputerade 2008 i Information science på en avhandling med titel ”Open access and notions of development” vid City University London. Sedan 2010 är hon anställd vid Lunds universitet.

Haider forskar om vetenskaplig kommunikation, forskningsdata och digitala kulturer. Ett problemområde handlar om hur digitala kulturer ger nya förutsättningar för hur information och kunskap hanteras och uppfattas. Det innefattar forskning om kunskaps-institutioner, såsom encyklopedier, sökmotorer, akademiska bibliotek och det vetenskapliga kommunikations-systemet. Exempel på konkreta forskningsproblem är hur digitala uppslagsverk uppnår trovärdighet, hur algoritmer i olika delar av samhället påverkar informationshantering samt hur tillit mellan forskare påverkas av ett ökat intresse för peer-review.

Karen Vallgårda, adjunkt i historie, får årets pris for fremragende humanistisk forskning 2016.

Fondsbestyrelsen udtaler:

Vi har valgt Karen Vallgårda som modtager af fondens danske forskningspris på 150.000 kroner for hendes sofistikerede, levende og indlevede historiske forskning. Hun har vist hvordan et direkte fokus på følelsernes historie kan gøre fortidens mennesker og deres anderledes liv nærværende med større dybde og indsigt.

Karen Vallgårda er adjunkt ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Hendes særlige arbejdsfelt er følelsernes historie. Hendes største projekt hidtil har drejet sig om menneskene omkring den danske kristne mission i Sydindien. Forholdet til børn og barnlighed står centralt her, og danner en bro til hendes nuværende arbejde med skilsmissens historie.

Det svenska Hederspriset går till Anders Palm, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

Under en lång karriär har han varit framgångsrik lärare, handledare och forskare och dessutom en brogbyggare mellan svensk och dansk kultur. Han tilldelades Einar Hansens legat för framstående humanistisk forskning 1992.

Efter pensioneringen har han fortsatt brobyggandet men denna gång av annan art genom att introducera ämnet Medical Humanities vid Lunds universitet. Medicin som humaniora har nu vunnit erkännande som ett inslag i läkarundervisningen och som ett tvärvetenskapligt forskningsfält.

Den danske Hæderspris går i 2016 til professor Vincent Gabrielsen, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Vincent Gabrielsen er født 1950 i Grækenland og kom til Danmark, dengang et andet Danmark, som ung. Han studerede klassiske sprog og engelsk litteratur i Odense og gennemførte så sit ph.d.-studium på Københavns Universitet. Vincent Gabrielsen er som professor i antikkens historie ved Københavns Universitet en værdig arvtager til en lang tradition for fremragende klassisk historieskrivning. I de seneste år som leder af et projekt om noget så ’dansk’ som private foreninger, men altså i den antikke verden. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet og er stadig i den grad levende. Se bare listen over aktiviteter på CAPs hjemmeside. Det samme kan siges om den formidlingsindsats som projektleder Gabrielsen har udfoldet, men det er karakteristisk for ham som forsker: Forskning og undervisning lever af hinanden og giver gensidig inspiration. Også derfor er han kendt som en fuldstændig enestående underviser. Med tildelingen af årets hæderspris for humanistisk forskning ønsker Einar Hansens Forskningsfond at hylde en ildsjæl som med intensitet og indtrængende analytiske evner kaster lys over den klassiske oldtid for læg og lærd ved både at fremhæve ligheder i forhold til nutiden og ikke mindst de væsentlige forskelle. Det er dem der får os til at se den klassiske verden i nyt lys. Lyset genfindes i Vincent Gabrielsens øjne.

 


Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Kunst-, Design- og Arkitekturpris 2016 går til møbel·og produktdesigner Cecilie Manz. Med prisen følger et prislaget på 150.000 kr.

l år er det femte gang, at Kunst, design og arkitekturprisen fra Direktør Einar Hansen og fru Vera Hansens Fond uddeles.

Cecilie Manz tog i 1997 afgang fra det, der dengang hed Danmarks Designskole, og har lige siden arbejdet på et højt internationalt niveau i sit designarbejde, uanset hvilken type opgave det har drejet sig om. Hun arbejder i et formsprog og med et materialevalg, der på den ene side er genkendeligt nordisk, og på den anden side er helt hendes eget. Hun skaber yderst sjældent noget, der har tydeligt afsæt i et eksisterende design, snarere er hun original i ordets allerbedste betydning og nyudvikler sine egne koncepter helt fra bunden.

Cecilie Manz startede sin tegnestue i København, Manz lab, i 1998, året efter sin afgang. Her har hun på en yderst begavet måde arbejdet med at udvikle både unikke, eksperimentelle designs, og ikke mindst en lang række produkter, såsom møbler, belysninger, glas, keramik og andre løsninger til boligen samt elektroniske produkter for Bang & Olufsen.

Cecilie Manz har en overordentlig fin forståelse for håndværket og detaljens betydning.  Hun er altid nyskabende uden at være forceret i sin kreativitet. En af hendes største styrker er hendes poetiske evne til at skabe enkle og velproportionerede løsninger. Hun har stor æstetisk sans, der giver sig klart og tydeligt udtryk i hendes formgivning, der viser sig som en unik sans for at blande forskellige materialer.

Allerede i 2004 fik Cecilie Manz Dansk Designråds ID-pris for det lille sidebord Micado. Det består af en cirkelrund bordplade og tre ben, der kan sættes sammen uden brug af værktøj og skruer, idet de tre ben skydes på skrå ind igennem bordpladen gennem forborede huller og låser derved sig selv, når bordet stilles på gulvet. Micado produceres i dag af Fredericia Furniture i massivt lakeret egetræ.

Mest kendt i en større offentlighed er nok lampen Caravaggio, som hun tegnede for virksomheden lightyears i 2005. Den blev meget hurtigt en af de mest solgte pendler herhjemme. Det er en meget enkel lampe, bestående af en tynd metalskærm med en karakteristisk farvet stofledning i. Med tiden er den blevet udviklet i en lang række varianter, herunder flere størrelser, farver, overfladeegenskaber og i nye udgaver såsom bord-, gulv og væglamper.

Endelig må fremhæves Cecilie Manz små bærbare aktive højttalere for Bang & Olufsen, som hun og hendes tegnestue har arbejdet med forskellige modeller af siden 2012. Disse designs er blevet nogle af de mest succesfulde inden for den produktlinje, der kaldes B&O Play. Det er produkter, der med succes henvender sig til et yngre publikum. Af andre designs fra Cecilie Manz’ hånd kan nævnes keramik for Kahler, glas for Holmegaard, tabletop for Muuto og køkkengrej for Stelton.

Det eksperimenterende design er bestemt ikke ukendt for Cecilie Manz. Allerede i afgangsåret 1997 gjorde hun sig bemærket ved at deltage i udstillings- og debatkollektivet Kropsholder, der var en større gruppe af unge kvindelige designere, primært inden for møbel- og produktdesign.

Cecilie Manz er født i 1972. Bor og arbejder i København. Uddannet møbel· og industridesigner i 1997 fra Danmarks Designskole (nu Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København). Desuden studieophold ved Universitetet for Kunst og Design i Helsinki (i dag Aalto Universitetet).

Bestyrelsen i Direktør Einar Hansen og fru Vera Hansens Fond har besluttet at tildele Cecilie Manz dette års Kunst, design og arkitekturpris efter indstilling fra et rådgivende udvalg bestående af skulptør Henrik B. Andersen (formand for udvalget), arkitekt MAA Lene Tranberg og designer mdd Thomas Dickson.

Yderligere oplysninger vedrørende Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond kan fås hos: Advokat Birgitte Arnfred, tlf.: 33 30 86 86, ba@arnfred-advokater.dk.

Faglige spørgsmål vedr. prisen fås hos: Thomas Dickson, tlf.: 40 89 77 20, thomas@dicksondesign.dk