Einar Hansens svenske og danske fonde består af:

  • Allhemsstiftelsen
  • Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond
  • Einar Hansens Forskningsfond 

Læs mere om fondene HER.

2017's danske Forskningspris for Fremragende Humanistisk Forskning gik til: Mette Birkedal Bruun, professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet.

Bestyrelsen begrunder:

Man kan måske betragte Birkedal Bruuns forskning som én lang afsøgning af forholdet mellem udadvendthed og indadvendthed, mellem offentligt og privat liv. Både middelalderen og nyere tid har været i søgelyset, og det nye grundforskningscenter Centre for Privacy Studies skal undersøge afgrænsningen af privatsfæren med perspektiver helt frem til i dag.

Einar Hansens Forskningsfond tildeler professor Mette Birkedal Bruun årets forskningspris for kompromisløst at gå sine egne veje og for samtidig at have inspireret andre med sin forskning i emner der ved første øjekast synes små men som snart viser sig at have altomfattende, nærmest universelle perspektiver. Mette Birkedal Bruun er en sand stifinder, en rigtig vejviser.

Den svenske Forskningspris For Fremragende Humanistisk Forskning går til Nicolo Dell'Unto, docent og universitetslektor i arkæologi ved Lunds universitet.

Bestyrelsen begrunder:

Nicolo Dell'Untos forskning er primært fokuseret på udviklingen af digitale metoder til undersøgelse og analyse af arkæologiske udgravninger, monumenter og genstande. Målet er at undersøge, hvordan digitale teknikker bidrage og påvirke arkæologisk undersøgelse og vores opfattelser og fortolkninger af fortiden. Han bruger blandt andet, laser scannere, fotogrammetri, GIS og Virtual Reality. Hans digitael tilgang har hidtil bidraget med dokumentation, visualisering og fortolkning af så forskellige felter som det neolitiske Çatalhöyük kompleks i det sydlige Anatolien, det romerske Pompeii og jernalderens Uppåkra lige syd for Lund.

Årets andre priser

Den danske Hæderspris går i 2017 til Troels Engberg-Pedersen, professor emeritus i nytestamentlig eksegese ved Københavns Universitet.

Troels Engberg-Pedersen forener et vældigt folkeligt engagement med den grundigste og mest dybtgående forskning. Han har igennem hele sit virke uegennyttigt arbejdet for at holde forbindelsen mellem filosofi og kristendom i live ved at opsøge den enes historiske påvirkning af den anden hvor han end kunne påvise den. Einar Hansens Forskningsfond har med sin hæderspris villet hædre denne hædersmand for hans brændende ildsjæl og hans uimodståelige retorik, begge er det egenskaber som har haft stor betydning for hans umådelige gennemslagskraft i det nære såvel som det større internationale miljø.

Den svenske Hæderspris går til Peter Gärdenfors, seniorprofessor i kognitionsvidenskab ved Lunds Universitet.

Hans vigtigste interesser er tankens og sprogets evolution samt modeller af begreber og semantik og deres applikationer i robotteknologi. En enestående forskningsindsats i omfang og kvalitet har gjort Peter Gärdenfors til en af verdens mest kendte og citerede forskere på sit felt.

Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond

Årets Kunst-, Design- og Arkitekturpris 2017 gives til arkitekt Dorte Mandrup


Dorte Mandrup er født i 1961 og uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Århus.

Efter afgang arbejdede hun en årrække hos Henning Larsen, før hun startede egen tegnestue i 1999.

Sammen med tegnestuen har Dorte Mandrup skabt en lang række opsigtsvækkende og internationalt prisbelønnede værker, med stor kunstnerisk styrke.

Værker, der på en sjælden indlevet måde, forener en social dimension i opgaverne med stor poesi og skaber nye betydningsfulde sammenhænge af rum og mellemrum. På tværs af skala og tid - mellem bygning og sted.

Opgaverne spænder vidt - fra transformationer af eksisterede bygninger, infills og kvarterløft-projekter - til helt nye værker, altid forankret i stedet og landskabet, hvad enten det er byens - eller den frie naturs vilde landskaber.

Dorte Mandrup har en særlig sans for at se og forstå et sted, ikke bare fysisk men også mentalt og atmosfærisk. Helt tilbage fra de tidlige projekter, Kvartershuset i Jemtlandsgade,

Jægersborg Vandtårn og Vandflyverhangaren på Halmen, kan man mærke dette blik på verden. En respekt, for det som findes, kombineret med en usentimental oversættelse af det, som skal tilføres. Et samlet greb med en stærk balance mellem oprindeligt og nyt.

Dorte taler selv om at være optaget af det æstetiske, at undersøge opgavens kunstneriske potentiale gennem modeller, ofte som origami – foldninger i et materiale. Frie undersøgelser af former, rytmik og gentagelse. Måden lyset vandrer og fanger flader på. Men også undersøgelser af hybride strukturer i forsøg på at fremkalde det overraskende, om kan opstå i det sammensatte, -er kendetegnende for projekterne

Programmet for opgaven bliver ofte udfordret til at omfatte en større helhedstænkning - med fokus på fællesskaber og udvikling af det kollektive som identitet.

Tegnestuens projekter er båret af en klar kunstnerisk ide, som man mærker og forstår - både kompositorisk og rumligt.

Formernes kunstneriske potentiale understøttes i brugen og bearbejdningen af materialer, hvad enten det er industrielt producerede standardkomponenter eller naturmaterialer. Smukke, sære og sjove sammenstillinger med stor musikalitet, som -selvom de på mange måder er tidstypiske - altid har deres eget sprog og originalitet.

Et af de seneste prisbelønnede værker - Sundbyøsterhal 2, eren interessant funktionel og arkitektonisk hybrid - i folkemunde kaldet "Amagermaden".

En stor karre indeholdende et supermarked i stueplan og en sportshal i to etager ovenpå, som efter Dortes ide blev udvidet med 12 boliger på taget, for at give stedet mere liv og samtidig skabe økonomi hos bygherren til at løfte barren i hele projektet. Et godt eksempel på hvordan tegnestuen udfordrer og optimerer programmet for at opnå en multifunktionel og arkitektonisk helhed.

Det er generelt imponerende, hvor meget kvalitet det er lykkedes at skabe, ofte indenfor små og stramme budgetter.

De senere år er lysten til at arbejde med et større tidsperspektiv i bygningernes levetid og patinering tydeligt indfriet i opgaver som; En børneinstitution i Helsingborg, llulissat Besøgscenter i Grønland, og Vadehavscenteret i Ribe. Arkitektonisk meget overbevisende projekter der alle er vundet i konkurrencer.

Børneinstitutionen, der optager landskabets langstrakte forskydninger i et stort præcist rumforløb, beklædt med naturtræ - der afslutter byen mod naturen.

llulissat Besøgscenter, der med sin raffinerede vredne rammekonstruktion nænsomt lægger sig ind i landskabets uendelige bevægelse

Og Vadehavscenteret, der smukt fortolker strandgardens motiv og materialitet i det vidstrakte åbne marsklandskab, med sin præcise og samtidig glidende stråbeklædte prismatiske figuration - løftet fra den fugtige jord.

Det er arkitektur, som både begejstrer og overrasker - med kunsten som en bærende kraft på en måde, der kan løfte vores sanser og hele tilstedeværelse.

For dette imponerende arbejde tildeles Dorte Mandrup og hendes tegnestue; Direktør Einer Hansen og Fru Vera Hansens Fond, Kunst,- Design- og Arkitekturpris 2017.

Dorte Mandrup er adjungeret Professor på Kunstakademiets Arkitektskole, medlem af Det Særlige Bygningssyn, under Kulturministeriet, og sidder i bestyrelsen for Louisiana Museum for Moderne Kunst.

Dorte Mandrup har modtaget en lang række hæderspriser,

2016 Nationalbankens Hæderslegat

2008 C.F. Hansen medaljen

2007 Nykredits Arkitekturpris

2006 AR Award for Emerging Architecture

2005 Dreyers FondsHæderspris

2004 Eckersberg Medaljen

2003 Bauwelt Preis

2001 Træprisen