Einar Hansens svenske og danske fonde består af:

  • Allhemsstiftelsen
  • Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond
  • Einar Hansens Forskningsfond 

Læs mere om fondene HER.

Den danske pris for fremragende humanistisk forskning 2018 gik til Annette Lassen, lektor i norrøn filologi ved Københavns Universitet.

Annette Lassens felt er et af de store, klassiske i humaniora: den norrøne litteratur. Her har hendes arbejde med teksternes historie været præget af tværvidenskabelig indsigt og tværvidenskabelig betydning. Det gælder både det kritiske arbejde med tekster, som er vigtige for mange fag, og hendes kulturhistoriske interesse for sagateksternes lange liv.

I de senere år har hun været den drivende kraft bag det nordiske samarbejde, som har givet sagaerne nyt liv på nutidens sprog. I 2014 udkom de fem bind af Islændingesagaerne, og siden 2016 udgives serien Oldtidssagaerne. Oversættelserne er både rost for deres sproglige kvalitet og for at lade de gamle tekster træde frem i en form, der er funderet på ny videnskabelig grund.

Den svenske pris for fremragende humanistisk forskning 2018 gik til Joachim Östlund, docent i historie ved Lunds universitet.


Joachim Östlunds forskning har drejet sig om emner der står centralt for nutidens interesse. National identitet, individernes forhold til staten, slaveri, kulturmøder. Ved at frilægge skjulte sider af tilværelsen i de foregående århundreder skaber han nye perspektiver på en globaliseret verden.

Den danske Hæderspris gik i 2018 til Matthew Driscoll, professor i norrøn filologi ved Københavns Universitet.I Matthew Driscolls virke mødes to ting: den gamle norrøne litteratur og de digitale metoder. I den sidste generation er filologernes arbejde blevet fundamentalt ændret. Digitaliseringen har ikke været en simpel overføring af kendte fremgangsmåder, men en gentænkning fra grunden, som har åbnet for helt nye muligheder. Matthew Driscoll har været en pioner, længe før nogen begyndte at tale om digital humanities.

Den svenske Hæderspris gik i 2018 Lynn Åkesson, professor i etnologi ved Lunds Universitet.

Lynn Åkessons mange forskningsarbejder har behandlet en bred vifte af emner fra begravelser til affaldshåndtering. Altid med originale og uventede perspektiver. Som dekan for de humanistiske og teologiske fakulteter gennem ni år har hun bidraget til alle de humanistiske fags trivsel i Lund. Nu er hun leder for den nye tænketank LU Futura.

Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens fonds Kunst-, Design- og Arkitektur pris 2018 gik til Peter Funch, fotograf og fotojournalist.

42nd and Vanderbilt

Peter Funch er født 1974 i Danmark. Han er uddannet fotojournalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Han lever og arbejder som fotograf i Berlin.

Peter Funch har opbygget en stor produktion af billeder /fotografier, som spænder fra kulturlandskabelige miljøer over værker, der arbejder med urbaniteten og natur, og til kulturelle scenarier og portrætter.

Peter Funch har, udover på danske udstillingssteder, udstillet i en lang række internationalt anerkendte institutioner, gallerier og museer, bl.a. Alice Houston House i New York, Foam i Amsterdam og Triennial of Photography i Hamborg . Senest har Victoria & Albert Museum i London, med støtte fra Ny Carlsbergfondet, erhvervet 15 fotografier udvalgt fra serien '42nd and Vanderbilt' til V&A museets nye fotocenter, der åbnede i oktober 2018.

Peter Funchs fotografier har en skarp signatur. Overordnet kan de minde om stillbilleder fra en film, hvor kunstneren fryser og isolerer et øjebliksbillede fra den narrative struktur. Billederne har også rumlige og skulpturelle kvaliteter, idet personerne, figurerne og motiverne i billederne fremstår som modelleret gennem

lys. Personerne og motiverne træder så at sige ud af deres baggrund. Gennem lys-modellering og skyggevirkning fremkaldes personerne og motiverne, så man bliver i tvivl, om fotoet er iscenesat eller et dokumentarisk billede. I Peter Funchs billeder er der altid et underliggende blik for de dynamiske kræfter (bevægelse), som eksisterer i miljøet og ikke mindst for tidsrummets fremadskridende retning.

Hans værk kan beskrives som en moderne udgave af dokumentarisme.