L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priserne ønsker at hædre kvindelige forskere inden for naturvidenskab.


Ved at fremhæve disse talentfulde forskere ønsker L’Oréal, Den danske UNESCO-nationalkommission og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab at skabe rollemodeller og inspirere unge kvinder, der overvejer en karriere i forskning og i særdeleshed inden for de naturvidenskabelige fag. 


Ansøgningerne til L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priserne vurderes af et videnskabeligt bedømmelsesudvalg: Fra Den Danske UNESCO-nationalkommission Prof. Anja C. Andersen, Niels Bohr Instituttet og fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: Lektor Eline Lorenzen, Københavns Universitet, Prof. Tine Jess, Aalborg Universitet og Prof. Ronnie Nøhr Glud, Syddansk Universitet.


Priserne er på hver DKK 110.000. Pengene er øremærkede til anvendelse i pristagernes forskningsprojekter, som har ligget til grund for tildelingen. Desuden inviteres pristagerne til at holde et offentligt foredrag på Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Programmet har eksisteret i Danmark siden 2007, og mere end 30 talentfulde forskere er blevet hædret her i landet. Fire af dem er gået videre til at blive ’International Rising Talents’ i det internationale L’Oréal-UNESCO For Women in Science-program.

Se tidligere pristagere i menuen til højre.


ANSØGNING TIL PRISERNE

Detaljerede ansøgningskriterier samt ansøgningsformular findes på www.forwomeninscience.com

Vigtigste betingelser for ansøgere:

- De skal forske inden for naturvidenskab
- De skal have en ph.d.-grad som er max 5 år på ansøgningstidspunktet
- De skal være under 40 år på ansøgningstidspunktet
- De skal have en fast tilknytning til dansk forskningsmiljø


Næste uddeling vil være i 2025, hvortil ansøgninger modtages med frist januar 2025

Siden her opdateres med datoer, når disse er fastlagt.

Spørgsmål til ansøgningskriterier og ansøgningsproces skal rettes til L'Oréal Danmark Sonja Christensen, CSR & Philanthropy, +45 20 13 60 25, sonja.christensen@loreal.com