For Women in Science er en global, årligt tilbagevendende prisuddeling indstiftet af L’Oréal og UNESCO, der skal få de gode rollemodeller blandt kvinder i naturvidenskabelig forskning frem i lyset - og tiltrække flere kvinder til de naturvidenskabelige fag.

Læs nedenfor om 2016 prismodtagerne og klik her for at se dem fortælle om deres forskning.

For Women in Science-priserne er den danske del af programmet L’Oréal-UNESCO For Women in Science. Globalt set er priserne blevet uddelt siden 1998. I 2016 uddeltes L’Oréal-UNESCO legaterne for 9. gang i Danmark. Sammen med æren følger en pris på 110.000 kroner.

Priserne blev overrakt af Priserne blev overrakt af Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling ved en ceremoni i på Carlsberg Akademi, tirsdag den 31. maj 2016. 

Prismodtagere 2016

 
Ida Moltke, Biologisk Institut, Københavns Universitet:

Mit projekts mål er at komme et skridt nærmere en forståelse af hvad, der kan forårsage type 2 diabetes og af, hvordan vi mennesker har tilpasset os genetisk til livet i ekstreme miljøer som Arktis. Jeg har tidligere, gennem studier af den grønlandske befolkning, været med til at identificere adskillige DNA mutationer, der spiller en vigtig rolle i henholdvis type 2 diabetes og Inuitternes tilpasning til livet i Arktis. Desværre forstår vi endnu ikke til fulde, hvilken rolle mutationerne spiller. For at opnå en bedre forståelse af dette vil jeg generere RNA ekspressionsdata for over 31,000 gener fra 144 grønlændere og undersøge hvilke gener de ovennævnte mutationer påvirker ekspressionen af. Viden om dette kan give en indsigt i de bagvedliggende biologiske mekanismer og kan i bedste fald hjælpe os i kampen mod diabetes. Desuden kan det gøre os klogere på, hvordan evolutionære kræfter har hjulpet os til at overleve i de ekstreme miljøer, vi historisk set har bosat os i verden over.

Sophie Beeren, DTU Kemi:

Fremtidens materialer, kemiske sensorer, katalysatorer og lægemidler er intelligente, adaptive og bittesmå. Ofte vil de have kunne tilpasse sig til forskellige situationer og have forskellige output afhængigt af hvilket specifikt input de får. Man kan f. eks. forestille sig selv-healende polymerer, der kan reparere sig selv, efter de har været knækket eller selv-samlende molekylærekapsler, der kan transportere et lægemiddel rundt i kroppen. Dette kaldes stimuli-responsivematerials og udviklingen af den slags materialer er tætknyttet til udvikling i moderne supramolekylær kemi og tilsvarende moderne nano-videnskab. I dette projekt vil to sådanne supramolekylære systemer blive udforsket, men særlig henblik på at anvende enzymer til at drive de adaptive processer.
Luise Ørsted Brandt, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet:

Projektet undersøger bindemidler, som har været brugt til at fæstne farvepigmenter på antikke skulpturer og arkitektoniske elementer, som og har afgørende betydning for forståelsen og fremtoningen af antik kunst. Antikke kunst- og bygningsværker var langtfra kridhvide, men snarere sprudlende med farver. Valget af bindemiddel var afgørende for farvernes endelige fremtoning. Derfor er identifikationen af proteinholdige bindemidler af stor betydning. MS-baseret sekventering af peptider vil blive foretaget på prøver fra bemalede lag fra arkitektoniske elementer og skulpturer fra samlingen på Ny Carlsberg Glyptotek. Hermed kan proteiner fra bindemidlerne identificeres og bestemmes til artsniveau. Identifikationerne vil lede til bedre rekonstruktioner af antikke bemalede genstande i museernes udstillinger og er fundamental vores viden om optimal konservering og udstillingsforhold og nedbrydningsprocesser. Projektet vil udmønte sig i to artikler i internationalt anerkendte tidskrifter.


Fotos i artikel: L’Oréal / Stine Heilmann