For Women in Science er en global, årligt tilbagevendende prisuddeling indstiftet af L’Oréal og UNESCO, der skal få de gode rollemodeller blandt kvinder i naturvidenskabelig forskning frem i lyset - og tiltrække flere kvinder til de naturvidenskabelige fag.

Læs nedenfor om 2017 prismodtagerne og klik her for at se dem fortælle om deres forskning.

Det er 10. gang priserne blev overalt i Danmark, og Videnskabernes Selskab har været med fra starten: Selskabets præsident, professor i kvantefysik, Mogens Høgh Jensen, udtaler: Jeg er stolt af, at Videnskabernes Selskabets medlemmer har tre faste pladser i bedømmelsesudvalget for denne vigtige pris, og at Selskabets lokaler hvert år har været rammen om prisoverrækkelsen. Vi håber, at vi med dette bidrag kan være med til at sætte større fokus på unge, især kvindelige, forskere, og på den måde være med til at sikre ligestilling i toppen af danske forskning også i fremtiden. Alt tyder på, at der er brug for synlige rollemodeller til at inspirere unge kvinder til at vælge en forskerkarriere inden for naturvidenskab.

Årets prismodtagere kommer fra meget forskellige forskningsområder, men de har det til fælles, at de har opnået ekstremt flotte resultater på trods af deres forholdsvis korte karriere:

Sofia Ribeiro er 36 år, marinbiolog og seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Sofias forskning ligger i grænseområdet mellem g​eologi og biologi og bidrager til at skabe et præcist billede af, hvordan vores klima har forandret sig og påvirket biosfæren igennem tid, med særligt fokus på Arktis, verdens mest klimafølsomme region. Ved at studere biologiske spor bevaret i de marine sedimenter fra havbunden ud for Grønland, rekonstruerer Sofia samspillet mellem klima, havisen og det arktiske økosystems struktur (diversitet) og funktion (produktivitet). Målet er at forudsige, hvordan de marine økosystemer påvirkes af de store klimaforandringer som dem, der nu sker i Arktis. Sofia blev tildelt et VILLUM Young Investigator programme legat i 2014, og har vundet Tyge Christensen’s pris for bedste videnskabelig artikel to ​gange. I de sidste fem år har hun deltaget på fire videnskabelige ekspeditioner til Grønland. Sofia Ribeiro er oprindelig fra Portugal men flyttede til Danmark i 2008. Hun bor i København med sin mand og to børn.

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen er 32 år og adjunkt på Kemisk Institut på Københavns Universitet.

Hun beskæftiger sig med materialekemi, der har haft en enorm betydning for udviklingen af teknologi til vores moderne samfund, og gennem de seneste år har forskning vist, at nanomaterialer, dvs. materialer med dimensioner på nanometerskala, kan give nye muligheder for at forbedre effektiviteten af energiteknologier som batterier, katalyse, og i solceller. Ved hjælp af nye røntgen- og neutronspredningsteknikker udforsker Kirsten M. Ø. Jensen nanomaterialer på atomart niveau. Udover at studere strukturen af nye materialer, benytter gruppen også tidsopløste målinger til at følge dannelsen af nye nanomaterialer og forstå, hvordan vi kan designe nye materialer med skræddersyede egenskaber til nye teknologiske fremskridt. Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen har tidligere forsket på Columbia University i New York og bor nu i København.

    Katrine Ter-Borch Gram Schjoldager er 37 år og adjunkt ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Copenhagen Center for Glycobiology.

    Hun modtager 110.000 kr. til sin forskning i glykobiologi, der er et relativt nyt felt inden for biomedicin. I sin forskning i glykobiologi laver Katrine ter-Borch Gram Schjoldager biokemiske og molekylære forsøg og undersøger påsætning af sukre på eksempelvis proteiner og lipider. Målet er at forstå, hvilken effekt disse sukkermolekyler har på eksempelvis proteiner for at kunne afkode molekylære mekanismer i menneskets normale sunde tilstand, men også når kroppens celler bliver syge. Når man forstår, hvordan disse mekanismer fungerer, kan denne viden bruges til at forstå sygdomsudvikling og til at designe nye og mere robuste lægemidler. Katrine Ter-Borch Gram Schjoldager bor i Vedbæk med sin mand og to børn.


    Fotos i artikel: L’Oréal / Stine Heilmann