For Women in Science er en global, årligt tilbagevendende prisuddeling indstiftet af L’Oréal og UNESCO, der skal få de gode rollemodeller blandt kvinder i naturvidenskabelig forskning frem i lyset – og tiltrække flere kvinder til de naturvidenskabelige fag.


Foto: Camilla Winther

Tre unge kvindelige forskere er hvert år blevet hædret med L’Oréal-UNESCO For Women In Science-priserne, som L’Oréal uddeler i samarbejde med den danske UNESCO-nationalkommission og Videnskabernes Selskab. Onsdag den 15. maj 2019 blev priserne overrakt ved en ceremoni i den smukke Pompejisal på Carlsberg Akademi.

Som protektor for Den Danske UNESCO-Nationalkommission overrakte HKH prinsesse Marie priserne og holdt forinden en tale om udfordringen med at få flere kvinder i forskning på topniveau.

Efterfulgt af en tale af Scientific Director for L’Oréal Danmark, Jeanette Haugel-Nielsen, fortalte prismodtager fra 2017, Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen (KU), om, hvilken ændring det har gjort for hende at modtage prisen. Kirsten blev i marts 2019 hædret som 1 af 15 ”International Rising Talent” blandt For Women in Science-prismodtagere fra 117 lande.

Hver af de tre prismodtagere modtog en flot motivering af medlemmerne af bedømmelsesudvalget.

Læs nedenfor om 2019-prismodtagerne og KLIK HER for at se dem fortælle om deres forskning.

Prismodtagerne 2019 er (fra venstre mod højre på ovenstående billede):

Adjunkt Vida Engmann

Vida Engmann forsker i stabilisering af organiske, miljøvenlige polymersolceller. De har mange fordele, bl.a. mekanisk fleksibilitet, lav vægt og lav pris. Derfor kan de inkorporeres i mange forskellige applikationer. Organiske solceller har imidlertid den udfordring, at de har en dårlig holdbarhed. Vida er pioner indenfor forskningen i polymersolceller og har udviklet en metode til at forbedre de organiske solcellers stabilitet. Dermed opnås en 10 gange effektforøgelse fra solcellerne over tid, hvilket er det højeste opnået til dato på verdensplan.

Læge, ph.d. Stine Linding Andersen

Stine Linding Andersen er læge og forsker ved Klinisk Biokemisk Afdeling og Klinisk Institut. Stine forsker i betydningen af thyroidea sygdomme hos gravide. Stine klarlægger jodindtaget hos gravide i Danmark og undersøger forstyrrelser i stofskifte hos gravide og deres betydning for graviditetsforløbet og barnets udvikling, især hjernen. Stines forskning vil bidrage til optimal diagnostik og behandling af stofskiftesygdomme hos gravide og til overvejelserne om, hvorvidt man rutinemæssigt bør undersøge thyroidea funktionen hos alle gravide i Danmark.

Adjunkt Maria Andreasen

Maria Andreasens forskning er centreret om biofysiske undersøgelser af protein aggregering. Protein aggregering ses som strukturerede og velordnede klumper af proteiner og forekommer både i forbindelse med sygdomme som Alzheimer’s og Parkinson’s, og som funktionelle materialer, der udnyttes af bakterier i biofilm-dannelse i forbindelse med etablering af bakterielle infektioner. Maria arbejder med at undersøge og forstå de molekylære mekanismer, der fører til uønsket protein aggregering og dermed også at finde en metode til at modvirke dem.