Ved bedømmelse af kandidater til indstilling til eller modtagelse af priser m.m., hvor der er en fastsat aldersgrænse for modtagelse, skal perioder med barsel/forældreorlov, langtidssygdom, militærtjeneste og klinisk træning fratrækkes den pågældendes alder. Her finder du principper for bedømmelse af prismodtagere m.fl.

Download principper