Kasper Boye, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, tildeles Selskabets Sølvmedalje og prislegat for sin fremragende sprogvidenskabelige forskning.

Foto: Privat

Det er især Kasper Boyes sprogtypologiske forskning, med udgangspunkt i den såkaldte "semantic mapping"-teori, som har været afgørende for beslutningen om at tildele ham Sølvmedaljen. Han har formået at formulere nogle vidtrækkende og samtidig simple generalisationer på funktionelt og kognitivt grundlag, som har været medvirkende til at give ham en central placering i det danske sprogvidenskabelige miljø.

Selskabet har lagt stor vægt på, at Kasper Boye som forsker i særlig grad formår at forene faglig innovation, stor international gennemslagskraft og en stor faglig spændvidde, idet hans forskning kombinerer en bevidsthed om forskningsfeltets tradition med et slående talent for videnskabelig fornyelse.

Sølvmedaljen blev overrakt af minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Morten Østergaard, ved et møde i Videnskabernes Selskab, torsdag den 22. november 2012.

Med Sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr, som skal bruges til modtagerens forskning.