Professor M. Thomas P. Gilbert (Tom Gilbert), Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, modtog Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje 2017.


Foto: Videnskabernes Selskab

VIDENSKABERNES SELSKABS SØLVMEDALJE 2017

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab uddeler hvert år en sølvmedalje til en yngre dansk forsker for en fremragende grundvidenskabelig præstation.

I 2017 går sølvmedaljen til professor Tom Gilbert, Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum, for hans forskning inden for genomet.

Medaljen overrækkes af Selskabets præsident ved et medlemsmøde torsdag den 26. oktober 2017. Med den smukke sølvmedalje følger et prislegat på 100.000 kr. til modtagerens forskning.

Tom Gilberts forskning er innovativ, og han er ikke bange for at gå imod strømmen. Det gjorde han f.eks. da han påviste, at RNA fra fortiden kan overleve, selvom der var konsensus om, at kun DNA kunne bevares. Han gik ligeledes imod strømmen, da han påviste, at nukleart DNA kunne udvindes fra fortidigt hår og grundlagde således den metodologi, der skulle føre til, at han og kolleger kunne identificere det fortidige humane genom.

Tom Gilbert er også pioner inden for mikrobiomet og dets samspil med genomet. For nylig har han opnået endnu en stor forskningsbevilling til at gennemføre et stort molekylært biodiversitets projekt, DNAmark, som har potentiale til at sætte Danmark i front også på dette område.

Thomas Gilberts karriere er i særklasse enestående. Han har en sjældent stor og lødig videnskabelig produktion. Han publicerer i absolutte høj-impact tidsskrifter og citeres hyppigt. Han tiltrækker såvel store fondsbevillinger som store internationale kapaciteter til Danmark. Det er en glæde at kunne tildele Tom Gilbert Selskabets Sølvmedalje.