Videnskabernes Selskab uddeler hvert år en sølvmedalje til en yngre dansk forsker for en fremragende grundvidenskabelig præstation. 

Lektor Anne Katrine de Hemmer Gudme fra Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet modtog Sølvmedaljen 2018 for sin forskning i Det Gamle Testamente.
Foto: Videnskabernes Selskab


Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab uddeler hvert år en sølvmedalje til en yngre dansk forsker for en fremragende grundvidenskabelig præstation.

I 2018 tildeltes Sølvmedaljen lektor Anne Katrine de Hemmer Gudme fra Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet for hendes forskning i Det Gamle Testamente.

Medaljen blev overrakt af Selskabets præsident ved et medlemsmøde torsdag den 25. oktober 2018. Med den smukke sølvmedalje følger et prislegat på 100.000 kr. til modtagerens forskning.

Et "sølvmedaljeudvalg" bestående af medlemmer med relevant faglig baggrund udpeget modtagere blandt kandidater indstillet af universitetsforekere.

Udvalget skriver i deres begrundelse for valget af Anne Katrine de Hemmer Gudme:

Anne Katrine de Hemmer Gudme er en yngre, meget lovende, kvindelig forsker, der på ganske kort tid har opbygget en imponerende forskning i Det Gamle Testamente, der er bredt anerkendt både inden- og udenlandsk. Hun fremviser en markant evne til at operere i et krydsfelt mellem discipliner fra både socialvidenskab og humaniora (antropologi, arkæologi, religionshistorie), og på tværs af en række klassiske sprog (akkadisk, aramæisk, hebraisk, græsk, latin, ugaritisk).

Anne Katrine de Hemmer Gudme var fra 2013 til juni 2018 professor MSO ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet, hvor hun nu er ansat som lektor. Hun modtog sin ph.d.-grad i 2011 samme sted for afhandlingen Before the God in This Place for Good Remembrance: A Comparative Analysis of the Aramaic Dedicatory Inscriptions from Mount Gerizim, Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 441 (Berlin: De Gruyter 2013). Hun har endvidere modtaget universitetets guldmedalje (2007) samt et Humboldt Stipendium (2013-14) til forskningsophold ved Universitetet i Göttingen. Hendes anden monografi, Hospitality in the Hebrew Bible: An Anthropological Analysis of the Role, Function and Literary Use of Hospitality in the Hebrew Bible, er antaget til udgivelse på forlaget Bloomsbury i The Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies Series med forventet udgivelsesdato i 2019/20.

Anne Katrine de Hemmer Gudme er involveret i forskningsledelse på højt internationalt plan: Hun er leder af OTSEM-netværket. Et netværk for gammeltestamentlige forskere tilknyttet 16 forskellige universiteter i 8 forskellige nordeuropæiske lande. Hun har siddet i styregruppen for forskningsprojektet ”Ritual and the Emergence of Early Christian Religion: A Socio-Cognitive Analysis”, et projekt der inddrager internationale forskere fra en række forskellige videnskabsgrene. Hun er endvidere formand for forskningsenheden ”Anthropology and the Bible” under the European Association of Biblical Studies.

Udvalget finder, at Anne Katrine de Hemmer Gudme allerede har en meget imponerende forskningskarriere, og at tildelingen af Sølvmedaljen 2018 kan bidrage positivt til hendes videre udvikling som forsker. Hun udviser en høj grad af selvstændighed i sine tværfaglige tilgange til Det Gamle Testamente, der elegant kombinerer antropologiske, arkæologiske, filologiske og litterære indfaldsvinkler med bibelsk eksegese. Med denne ganske særegne syntese af videnskabelige metoder formår hun at skabe videnskabelige gennembrud, der favner bredt inden for det humanistiske område. Det er os derfor en glæde at indstille Anne Katrine de Hemmer Gudme til Selskabets sølvmedalje.