Når Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab den 22. oktober uddeler dette års Sølvmedalje til en særligt talentfuld, prominent forsker, lægges den i hånden på dr.theol. Frederik Poulsen, adjunkt ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, som forsker i Det Gamle Testamente.


Frederik Poulsen


I indstillingen af Frederik Poulsen til Selskabets Sølvmedalje hersker der ingen tvivl om, at den 36-årige forsker har gjort sig fortjent til den anerkendelse, der ligger bag prisen: I nomineringen beskrives han nemlig både som værende intet mindre end ”helt usædvanligt talentfuld”, mens hans forskning samtidig roses for at have ”stor international impact” såvel som tværfaglig bredde.

Og det er da også en lige dele begejstret og beæret Poulsen, der kan se frem til at modtage Sølvmedaljen ved et medlemsmøde i Videnskabernes Selskab torsdag aften:

- Det er en stor ære at modtage Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje. Jeg er meget glad. Jeg ser tildelingen af prisen som en fornem anerkendelse af min efterhånden lange beskæftigelse med de bibelske tekster. Det videnskabelige studie af Bibelen i Danmark har historisk set stået fagligt stærkt, og med denne traditionsrige pris er jeg glad for at kunne videreføre denne stolte arv, siger Frederik Poulsen i et interview forud for overrækkelsen.


Øremærket til Egypten

Med Sølvmedaljen følger et legat på hele 100.000 kr., og det skal, ifølge Poulsen, gå til endnu mere forskning og stadig mere internationalt samarbejde:

- Prisen og det medfølgende legat vil for mig betyde et endnu stærkere samarbejde med førende forskere rundt om i verden. Jeg drømmer om at bruge en del af legatet på at afholde en konference om de ældste jødiske samfund i Egypten for små 2.500 år siden, fortæller han.

Frederik Poulsens øremærkning af pengene til initiativer af netop denne slags er på mange måder begrundelsen for nomineringen af ham i en nøddeskal. Man har nemlig i høj grad vægtet forskerens store internationale faglige netværk såvel som hans enorme engagement, når det kommer til både deltagelse i og organisering af internationale konferencer og symposier.

Forskning med dybde og originalitet

Til det allerede nævnte kan desuden lægges en imponerende mængde af videnskabelige udgivelser fra Poulsens hånd samt en perlerække af forskerophold ved bl.a. Yale og Oxford University. Derudover har han også et solidt CV over tildelte forskningsbevillinger, bl.a. fra Carlsbergfondet, og tidligere videnskabelige anerkendelser, herunder Nils Klim-prisen, som forskeren modtog tidligere på året. Alt dette tilsammen med dét, som Bedømmelsesudvalget i deres endegyldige vurdering af Poulsens forskerprofil kalder ”forskningsmæssig dybde og originalitet”.

Sølvmedaljen overrækkes af præsident Marie Louise Nosch ved et internt medlemsmøde i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab torsdag den 22. oktober. Her vil Frederik Poulsen holde en forelæsning om sin forskning.

Frederik Poulsen:

Dr.theol., ph.d., adjunkt ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Forskning indenfor bl.a. eksil og diaspora, de gammeltestamentlige profeter, bibelsk teologi og receptionshistorie

Aktuelt forskningsprojekt: Stories in a Strange Land: Biblical Narratives about Assimilation and Religious Identity, støttet af Carlsbergfondet

Modtager af bl.a. Nils Klim-prisen (2020) og Sapere Aude: DFF-forskertalent-prisen (2015)

Har udgivet 3 forskningsmonografier

Disputatstitel: The Black Hole in Isaiah (2019)

Har gennemført forskningsophold i Oxford (2012), Jerusalem (2016), Bonn (2017) og ved Yale, USA (2020)

Pressefoto: Suste Bonnén.