Den 25. november 2021 blev Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje overrakt til professor Jonas Peters, som forsker i kausalitet ved KU’s Institut for Matematiske Fag. Bag sig har Peters et imponerende CV over internationale forskningsophold på bl.a. ETH Zürich og Max Planck Institute, flere videnskabelige udgivelser og bred faglig anerkendelse.


Overraekkelse af solvmedalje 2021


”Det glæder mig meget at modtage prisen. Jeg føler, at det viser, at kausal inferens er et vigtigt forskningsemne, og at vores gruppe har gjort et godt arbejde de sidste år,” siger Peters og fortsætter: ”I øjeblikket ser vi, at metoder i machine learning bliver bedre og bedre til at lave forudsigelser. Men forudsigelser er ikke altid det eneste, vi ønsker – ofte vil vi ikke bare forudsige verden, men også ændre den og gøre den bedre”.

Sådan lyder ordene fra en begejstret Jonas Peters om tildelingen af Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje. Tildelingen kommer af Peters’ store forskningsmæssige arbejde med kausalitet, herunder metoder til opdagelse af årsagssammenhænge ved brugen af dataanalyse.

Medaljen bliver overrakt på et medlemsmøde i Selskabet torsdag den 25. november, og med til den følger et prislegat på 100.000 kr. Det skal, ifølge Jonas Peters, bruges på en workshop:

”Jeg vil gerne organisere en workshop for naturvidenskabelige forskere og datavidenskabskvinder og -mænd. Ideen er at diskutere mulige anvendelser af data science på de forskellige naturvidenskabelige områder. Det kan dreje sig om spørgsmål med en forbindelse til kausal inferens – men det behøver det ikke være,” fortæller han.

Tværfaglighed og dedikeret underviser

Bedømmelsesudvalget har ikke været i tvivl om, at Peters har gjort sig fortjent til at modtage den anerkendelse, der følger med Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje. Fra indstillingen lyder det bl.a. om hans forskningsarbejde:

”Peters' videnskabelige arbejde er både meget omfattende og af usædvanlig faglig dybde og bredde. Det repræsenterer såvel fundamentale teoretiske fremskridt som stor tværfaglighed udmøntet i en dyb interesse for anvendelse af de teoretiske landvindinger inden for en lang række forskellige fagområder.”

Hertil føjer bedømmelsesudvalget også en række positive betragtninger over særligt Jonas Peters’ mentorevner:

”Udover at være en stærk respekteret forsker internationalt, der både er usædvanlig produktiv og bliver flittigt citeret, er Peters også en fantastisk mentor og underviser, både for universitetsstuderende og ph.d.-studerende. Han har vundet en række vigtige priser, både for sin forskning og som underviser.”

Selv siger Peters, at det at forske for ham er ”et privilegium”, og at han altid har kunnet lide at uddanne studerende, som han betragter som en "vigtig del af vores forskerliv".


Jonas Martin Peters:

  • Professor i statistik og forskningsgruppeleder ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet
  • Forskning inden for kausalitet, specielt metoder til opdagelse af årsagssammenhænge ved hjælp af dataanalyse
  • Udvalgte priser og legater: COPSS Leadership Academy (2021), Guy Medal in Bronze fra the Royal Statistical Society (2019), ASA Causality in Statistics Education Award (2018; med D. Janzing og B. Schölkopf), Teacher of the year at the faculty of SCIENCE, Københavns Universitet (2018), medlem af Die Junge Akademie (2016-2021), Marie Curie Fellowship (2013-2015), ETH Medal for an outstanding PhD Thesis (2013)
  • Medlem af: Bernoulli Society, Dansk Selskab for Teoretisk Statistik (DSTS), Institute of Mathematical Statistics (IMS), International Statistical Institute (ISI), Royal Statistical Society
  • Udvalgte udgivelser: The Raven’s Hat – Fallen Pictures, Rising Sequences, and Other Mathematical Games. Jonas Peters & Nicolai Meinshausen, MIT Press (2021). Elements of Causal Inference: Foundations and Learning Algorithms. Jonas Peters, Dominik Janzing & Bernhard Schölkopf, MIT Press (2017).
    Har gennemført forskningsophold ved Max Planck Institute for Intelligent Systems, Tübingen, ETH Zürich, UC Berkeley, CMU Pittsburgh, og er uddannet ved Universität Heidelberg og University of Cambridge.