José Manuel Aburto forsker i de langsigtede konsekvenser af ulighed i den globale befolknings sundhed og dødelighed, der bl.a. har vist sig under COVID-19-pandemien. Nu får han Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje for sin indsats.


Foto: Vladimir Manov

– COVID-19-pandemien har haft forfærdelige konsekvenser for befolkningens sundhed og dødelighed på verdensplan. Mens Danmark er en undtagelse, lider en stor del af kloden fortsat under følgerne af krisen, forklarer José Manuel Aburto.

José Manuel Aburto er adjunkt ved Interdisciplinary Centre on Population Dynamics (CPop) ved Syddansk Universitet. Her beskæftiger han sig med forskning i demografi, herunder ulighed i befolkningen, når det kommer til sundhed og dødelighed globalt. Og det område har i høj grad været aktuelt de seneste år.

I sin forskning har José Manuel Aburto bl.a. undersøgt, hvordan strukturelle chok, som fx øget vold – og senest COVID-19-pandemien – påvirker uligheden i befolkningens sundhed og dødelighed. Den indsats giver os et meget værdifuldt, afgørende indblik i de langsigtede globale konsekvenser af den slags scenarier, og for det er han nu blevet tildelt Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje.

– Jeg er dybt beæret over at modtage Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje, siger en glad José Manuel Aburto om prisen, som bliver overrakt på et medlemsmøde i Videnskabernes Selskab den 27. oktober.

– En stor del af min professionelle udvikling og forskning har fundet sted i det her smukke land, og jeg er mine vejledere, kolleger og familie, som har støttet mig i alle mine projekter, dybt taknemmelig. Denne anerkendelse tilfalder i høj grad også dem.

Udbredelse og inddragelse

Med Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje følger et legat på 100.000 kr. Dem har Aburto tænkt sig at bruge på fortsat at udvikle demografiske modeller, der hjælper os med at forstå de langsigtede konsekvenser af COVID-19-pandemien i lav- og mellemindkomstlande. Pengene skal også bruges på at styrke et samarbejdsnetværk mellem yngre forskere fra Latinamerika og Afrika.

I bedømmelseskomitéen, der står bag beslutningen om at tildele José Manuel Aburto sølvmedaljen, har man bl.a. hæftet sig ved, hvor bredt hans arbejde når ud:

– Hans forskning har nået et vigtigt publikum uden for forskningsverdenen, herunder politiske beslutningstagere, ligesom den også har nået den bredere offentlighed, nævner de i indstillingen.

Tværfaglig tilgang til en global udfordring

José Manuel Aburtos forskning er desuden præget af stor tværfaglighed, fx ved brugen af metoder fra datalogi og statistik, som er nogle af de eksempler, bedømmelseskomitéen nævner. Ifølge Aburto er den tværfaglige tilgang og behandling af data helt essentiel i hans arbejde:

– Vi samarbejder med epidemiologer, biologer, sociologer og andre samfundsvidenskabelige forskere. Gennem hele min karriere har jeg kunnet tilgå problemer fra meget forskellige perspektiver, og det er takket være mit fags tværfaglige natur […] Men med de mange konflikter, der er på verdensplan, vil jeg også mene, at det her er et emne, der fortjener en øget opmærksomhed fra et tværvidenskabeligt perspektiv, slutter han.

José Manuel Aburto:

  • Født 21. oktober 1987.
  • B.Sc. i forsikringsvidenskab og matematik fra Universidad Autónoma de Guadalajara, Mexico.
  • MA i demografi fra El Colegio de México.
  • Studier ved European Doctoral School in Demography samt arbejde ved La Sapienza, Rom.
  • Ph.d. i demografi fra Syddansk Universitet og Max Planck Institute for Demographic Research i 2020.
  • Adjunkt siden 2020 ved Interdisciplinary Centre on Population Dynamics, Syddansk Universitet, samt fellow ved Newton International, Department of Sociology, Leverhulme Centre for Demographic Science and Nuffield College, University of Oxford.
  • Har modtaget flere internationale forskningspriser foruden Newton Fellowship fra the British Academy og et Marie-Skłodowska-Curie Fellowship.
  • Hans seneste prismodtagelse vedrører European Demographer Award 2021 fra Förderfonds Wissenschaft I Berlin og Secretariat of the European research network Population Europe.

Om Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje:

Det Kongelige Danske Videnskabernes Sølvmedalje uddeles en gang om året til en dansk forsker under 40 år for en særlig betydelig afhandling eller en samlet videnskabelig indsats, der er offentliggjort inden for de sidste fem år. Hvert andet år går prisen til en humanistisk, hvert andet år til en naturvidenskabelig forsker. Med Sølvmedaljen følger et legat på 100.000 kr., som skal anvendes til modtagerens forskning. Læs mere om Sølvmedaljen og tidligere modtagere her.

Bedømmelsesudvalget bag tildelingen af Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje 2022 har bestået af Morten BennedsenMorten Rievers HeibergKnud HaakonssenKaren Fog Olwig og Karen Skovgaard-Petersen.