Med sine 11.000 arter er Thailands biologiske mangfoldighed særlig høj. Alle Thailands planter er i færd med at blive beskrevet i Flora of Thailand, og som en del af den imponerende planterigdom har vi registreret 2.187 medicinplanter, som tilsammen har 16.789 anvendelser. Disse anvendes især af healere til at behandle sygdomme i fordøjelsessystemet, infektioner og betændelser, men også til mange andre sygdomme. Der er healere i alle landsbyer i Thailand og ligesom læger, er healerne specialiseret i forskellige aspekter af menneskers sundhed. Healerne har deres egen urtehave, og mange af planterne findes udelukkende i naturen omkring landsbyerne. Side om side fungerer healerne med den vestlige medicin på hospitaler og klinikker. Således er healernes bidrag til den thailandske befolknings sundhed anerkendt af regeringen. Alligevel er der færre og færre unge, der interesserer sig for naturmedicin, og andelen af befolkningen, som er healere, ældes og er i fare for at forsvinde.

Photo: privat

Henrik Balslev er professor på Aarhus Universitet, hvor han har arbejdet de seneste 35 år. Hans feltarbejde har især været i troperne, i Andes og Amazonas i Ecuador, Bolivia og Peru, samt i de senere år også i Thailand. Hans forskning er fokuseret på planter og dækker både systematik og økologi, men omfatter også menneskets brug af planter, især i oprindelige befolkningsgrupper – det område kaldes etno-botanik og etno-økologi. Han har ledet adskillige store projekter i tropiske lande med støtte fra Det Frie Forskningsråd for Natur og Univers (FNU), Forskningsrådet for Udviklingsforskning under Danida, det Europæiske Forskningsråd, og Carlsbergfondet. Han har særligt studeret palmer i Amazonas især deres økologi og etno-botanik. I Thailand er han leder af det multinationale projekt Flora of Thailand, som støttes af Carlsbergfondet, og som skal munde ud i en samlet oversigt over Thailands 11.000 arter af planter. Sammen med Thailandske studenter studerer han også anvendelsen af planter blandt de oprindelige etniske mindretalsgrupper, som ofte går under betegnelsen bjergstammer. Henrik Balslev har undervist i flere plante-fag på Aarhus Universitet, men også i de lande, hvor han har forskningssamarbejder. Han har vejledt over 100 specialestuderende og ph.d- studerende i Danmark, Ecuador, Peru, Bolivia, Thailand, og Kenya.


Se foredraget her