Mød manden, der bruger en uddød fortidsfugl som spejl til at forstå nutidens masseudryddelse af dyr. Antropolog og professor ved University of Iceland, Gísli Pálsson afholdte en forelæsning i serien Royal Academy Lectures in Humanities and Social Sciences.

Foredraget er på engelsk.

Da museers jagt på sjældne eksemplarer slog klodens sidste Gejrfugl ihjel i midten af 1800-tallet på den islandske ø Eldey, blev fuglen samtidig et tidligt eksempel på menneskets udryd-delse af dyr.
I dag uddør arter næsten hurtigere, end vi kan tælle. Flere taler om den 6. masseuddøen i klodens historie, og en FN-rapport fra i år sætter to streger under, at artsrigdommen falder og falder. 

Det er tid til at få et bredere syn på arternes uddøen og en dybere forståelse af, hvad der er i gang.
Derfor retter den islandske antropolog Gísli Pálsson i sit foredrag blikket mod tidligere episoder af udryddelser. For er det i virkeligheden sådan, at nutidens masseudryddelse startede, da Gejr-fuglen forsvandt? Og hvis det er således, hvad kan den og andre ”signaturudryddelser” så fortælle om menneskets nye rolle i naturen i dag, hvor vores aftryk bliver stærkere og stærkere? Måske kan fortiden give os hints til, hvordan vi skal forstå og arbejde med udryddelsen og vores rolle.

Gísli Pálsson fortæller om:
  • et antropologisk syn på menneskets behandling af kloden frem for et naturvidenskabeligt.
  • hvordan udryddelsen af en fugleart er et symbol på den omfattende uddøen af arter, der foregår i dag.
  • hvordan mennesket altid har påvirket naturen, blot nu så meget, at man kan tale om, at menneskets udryddelse både er naturlig og unaturlig. 


Click here to download the English version of Gísli Pálssons' abstractSe foredraget her