Siden 2010 har yngre forskningsledere fået et skub på vejen af bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond som en del af DFF's karriereprogram for særligt talentfulde, yngre forskere. I 2019 modtog 35 fremragende forskningsledere Sapere Aude (vov at vide) bevillinger til deres forskningsprojekter. 

"Danmarks Frie Forskningsfond har peget på de allerdygtigste, yngre forskere med vægt på banebrydende idéer og lederambitioner i top til gavn for Danmarks fremtid", siger bestyrelsesformand David Dreyer Lassen.

I samarbejde med DFF inviterede Videnskabernes Selskab fem af disse talentfulde forskere til at fortælle om deres forskningsprojekter ved et offentligt arrangement i Selskabets lokaler mandag den 9. december 2019.

HØR BEVILLINGSMODTAGERNE FORTÆLLE OM DERES FORSKNINGSPROJEKTER


Bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond, David Dreyer Lassen, bød velkommen.Ulrik Pram Gad, Ph.d., lektor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
IMAGINE PoCo-projektet: Hvordan sammenligninger former Grønlands vej mod selvstændighed
Lille befolkning. Meget stort territorium. Ekstreme betingelser. Det er langt fra oplagt, hvorfra Grønland kan finde inspiration. En lang række af sammenligninger i den offentlige debat, i politiske beslutningsprocesser og i videnskabelige analyser former, hvordan Grønland forestiller sig uafhængighed. IMAGINE PoCo-projektet skal afdække, hvordan kategorier for sammenligning - selektivt anvendt, eksplicit afvist og implicit glemt - systematisk lukker af for visse fremtider og fremstiller andre fremtider som attraktive eller uomgængelige. Sandra Breum Andersen, Ph.d. ved Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bakteriers sociale liv - hvordan påvirker mikrobielle interaktioner vores helbred?
Simple bakterier kan have komplekse sociale liv, hvor de samarbejder og konkurrerer. Jeg bruger evolutionsteori til at forstå hvordan sådanne interaktioner påvirker vores helbred. Bakterien Helicobacter pylori kan forårsage mavesår og -kræft men også beskytte mod astma og allergi. Jeg tester hvordan H. pyloris sociale liv påvirker værtens helbred, og om infektion kan beskytte mod overvægt og malaria. Forskningen kan bidrage til en forståelse af, hvordan vi kan håndtere vores mikrobielle partnere.Andreas Bandak, Ph.d., lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
Archiving the Future: Re-Collections of Syria in War and Peace
Formentlig er ingen anden krig så veldokumenteret rent visuelt som krigen i Syrien. Den enorme visuelle dokumentation til trods, så er de aktuelle processer, hvorved nogle billeder kommer til at indfange, hvad Syrien er for syrere selv, kraftigt understuderet. Dette etnografiske projekt afsøger det, som kan betegnes en arkivering af og for fremtiden. En udforskning af, hvordan disse arkiver aktivt dannes af syrere selv, vil tillade projektet at tilgå, hvordan Syriens fremtid tænkes i nutiden.Søren Ulstrup, Ph.d., adjunkt ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Direkte måling af kvantetilstande i 2D materialer
Siden opdagelsen af det første atomtynde materiale graphen har man fundet mange andre todimensionelle krystaller med mulige anvendelser indenfor elektronik. Da man kan stable og rotere disse strukturer ligesom legoklodser, er det muligt at designe de kvantemekaniske egenskaber af materialerne atomlag for atomlag. I dette foredrag vil jeg illustrere, hvordan vi bygger disse strukturer og efterfølgende karakteriserer de skræddersyede kvantetilstande ved hjælp af synkrotronstråling.Ane Fisker, Ph.d., lektor ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Vaccinationsprogrammers effekt i virkelighedens verden
Både de aktuelle og fremtidige vaccinationsprogrammer i lavindkomstlande kunne hindre mange flere dødsfald, hvis de var baseret på data fra virkeligheden frem for på antagelser. Rækkefølgen af vaccinerne er nemlig vigtig for programmernes effekt på sundheden. Dette indgår ikke i den måde hvorpå vaccinationsprogrammerne evalueres i dag. Jeg undersøger, om man ved at ændre evalueringskriterier kan forbedre børns sundhed under det aktuelle program, samt hvordan man kan evaluere fremtidige ændringer.