Da Christian den 10. i juli 1920 krydsede Kongeågrænsen på den hvide hest, blev der sat punktum for årtiers national strid om grænsen, og Danmark fik den grænse, vi stadig har i dag. Den nye grænse tiltrak sig international bevågenhed, allerede inden kongen krydsede Kongeåen, fordi den danske regering insisterede på, at grænsen skulle baseres på en kompromisløs fortolkning af ideen om den nationale selvbestemmelsesret. I dette foredrag skal vi udforske to spørgsmål. Først skal vi undersøge, hvorfor den danske regering valgte at stå så klart og entydigt på den nationale selvbestemmelsesret, og vi skal se på de politiske konflikter, den holdning udløste. For det andet skal vi afdække, hvordan den nye grænsedragning kom til at forme de dansk-tyske relationer, da de politiske spændinger i Europa igen voksede, og Tyskland begyndte sit opgør med Versailles-grænserne i 1930erne. På den baggrund kan vi diskutere, om de danske politikere skal have æren for, at grænsen holdt i 100 år – eller om der også var andre ting på spil.

Karen Gram-Skjoldager er ph.d. og lektor i dansk og international historie på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hendes forskningsinteresser dækker dansk og skandinavisk internationalisme og internationale organisationer og folkeret i det 20. århundrede. Hun sidder i forskningsudvalget for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og er vokset op så tæt på grænsen, at hun engang blev standset af en grænsepatrulje på vej hjem fra en gymnasiefest.Afstemningen om Sønderjylland. Kort over stemmeprocenten i hvert enkelt sogn (foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)


Her kan du læse mere om Genforeningen:

Genforeningsjubilæets hjemmeside

Grænseforeningens hjemmeside