Hans Christian Ørsted foretog otte udlandsrejser, hvoraf nogle varede ret længe. Hans oplevelser er veldokumenterede i hans breve hjem. Disse breve havde ofte form af en dagbog til familie og venner og er således i høj grad en envejskommunikation. Ørsteds videnskabelige skrifter indeholder klare eksempler på hans videnskabelige verdenssyn, men de beskæftiger sig ikke med spørgsmålet om, hvorledes det blev skabt. Heldigvis giver rejsebrevene en fascinerende dokumentation af Ørsteds udvikling både som videnskabsmand og som menneske.

Andrew Jackson er professor emeritus i fysik og sammen med lektor emeritus i engelsk, Karen Jelved, har han publiceret H.C. Ørsteds rejsebreve (2011) på dansk og på engelsk. Begge udgaver kan købes på Videnskabernes Selskabs webshop.


Foredraget er del i en serie af foredrag organiseret af Selskabet for Naturlærens Udbredelse og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i anledning af fejringen af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820. 

Foredragsserien en støttet af Carlsbergs Mindelegat og Carlsbergfondet.

Foredraget finder sted mandag den 9. marts 2020 kl. 19.30. Auditorium 1, H.C. Ørsted Bygningen, Universitetsparken 5, 2100 København Ø.