Som en del af symposiet Nye videnskabelige vinkler på coronakrisen holdt professor i etik og retsfilosofi ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC Jesper Ryberg et oplæg om etiske overvejelser om prioritering i intensivbehandling. 

Jesper skriver om foredragets indhold:
Mens Danmark indtil nu er sluppet mere nådigt gennem coronakrisen, har man i Sydeuropa set en egentlig overbelastning af sundhedsvæsenet. Dette har rejst spørgsmålet - som det vil være vigtigt at revurdere forud for kommende sundhedskriser - om, hvordan der bør prioriteres mellem liv og død, når kapaciteten for intensiv-behandling overskrides. Oplægget vil præsentere overvejelser desangående.


Oplægget blev holdt i Videnskabernes Selskabs Gl. Mødesal den 22 juni 2020 for et publikum med behørig corona-afstand og var en del af #royalacademylive.
Symposiets øvrige 20-minutters videnskabelige oplæg kan ses på hjemmesiden her og via Videnskabernes Selskabs Youtube-kanal.