Der er et stort behov for nye lægemidler til behandling af hjernesygdomme, f.eks. ved Alzheimers sygdom, blodprop i hjernen og ved psykiatriske sygdomme. Selv for de hjernesygdomme, hvor der i dag findes effektive lægemidler, vil der stadig være nogle, der enten ikke har tilstrækkelig gavn af det, eller som ikke tolererer bivirkningerne.

Der er derfor behov for mere grundlæggende viden om hvad der går galt i hjernen ved bestemte sygdomme – hvorfor opstår de og hvad er mekanismen bag det? Imens der forskes videre i de spørgsmål, kan man spekulere på, hvorfor nogen lægemidler virker bedre på nogle mennesker end på andre. Én mulighed er naturligvis at der kan være forskelle i, hvordan et lægemiddel optages, men der er en del der tyder på at hjernesygdomme, herunder psykiatriske sygdomme, som vi i dag klassificerer som én sygdom reelt udgøres af flere forskellige sygdomme. Ved foredraget vil nye tilgange til at afklare dette, f.eks. med hjerneskanninger eller ”big data”, blive gennemgået.


PET-skanning, der viser hvordan det aktive stof i ”magic mushrooms”, psilocin, binder sig til hjernens 5-HT2A receptorer. Til venstre ses hjernen uden psilocin, til højre efter en standard dosis af psilocybin. 
© Springer Nature


Gitte Moos Knudsen er speciallæge i neurologi og har gennem mange år forsket i billeddannende undersøgelser af hjernen, særligt med henblik på undersøgelser af, hvordan lægemidler virker på hjernen, og hvordan interindividuelle forskelle disponerer til neurologisk eller psykiatriske hjernesygdomme. Senest har hun startet et større forskningsprojekt, BrainDrugs, hvor det i en tværdisciplinær tilgang undersøges sammenhængen mellem epilepsi og depression. Aktuelt er hun præsident for det europæiske selskab ECNP, som beskæftiger sig med lægemidler og hjernesygdomme.


Covid-19 forholdsregler

Vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Der vil derfor være opstillet obligatorisk afspritning til hænder og du bedes holde god afstand til de andre deltagere. Desuden er der et begrænset antal deltagere til foredraget, så vi kan holde den nødvendige afstand. Du bedes derfor venligst melde afbud, hvis du bliver forhindret, så det er muligt for en anden at få din plads.