Vedvarende energi er blevet en helt essentiel teknologi til reduktion af verdens CO2-udledning. I næsten alle tilfælde fremstilles strøm fra sol, vind, vand og bølger. Verdens målsætninger for CO2-reduktioner i 2030 og 2050 vil kræve, at vi installerer langt flere solceller og vindmøller sammenlignet med i dag. For at kunne hente mest mulig energi ud af de vedvarende energikilder er det vigtigt at kunne styre dem. Dette gøres ved elektronik, der kan styre store effekter –i daglig tale kaldet effektelektronik. Foredraget vil fortælle om, hvordan vi henter mest mulig energi ud af solceller og vindmøller. Hvad skal der til for at tilslutte elnettet, og hvordan integreres den vedvarende energi bedst i fremtidens større elnet? Hvilke muligheder har vi for at lagre store mængder af el-energi? Dette er en udfordring, vi arbejder meget med for tiden. Men nye løsninger kan være på vej.


Frede Blaabjerg har i mere end 30 år arbejdet med effektelektronik på Aalborg Universitet, og har været en af pionererne i udviklingen og anvendelsen af teknologien, som er blevet helt essentiel for det fremtidige globale energisystem i dens bestræbelser på at blive CO2-neutral. I sin forskning har han været i stand til at kombinere forskning på højt niveau og arbejde tæt sammen med virksomheder. Han har desuden været dekan på universitetet, men foretrak efter 5 år at gå forskningens vej igen i 2010. Han har tilknytning til mange internationale universiteter og er æresdoktor på to. Han er tidligere hædret med Villum Kann Rasmussens forskningspris og har det sidste år modtaget to store internationale priser – Global Energy Prize i 2019 og 2020 IEEE Edison Medal – sidstnævnte er elektronikkens ”Nobelpris” og har eksisteret siden 1909.

Elnet-model af både vindmøller og solceller/Frede Bjaabjerg


Foredraget er del i en serie af foredrag organiseret af Selskabet for Naturlærens Udbredelse og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i anledning af fejringen af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820.


Potrætfoto af Frede Blaabjerg: Tom Jersø for Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Forsidefoto: Test af solcellepaneler – både levetid og produktion (foto af Frede Blaabjerg)


Covid-19 forholdsregler

Vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Du bedes bære mundbind ved ankomst og afgang. Der vil være opstillet obligatorisk afspritning til hænder, og du bedes holde god afstand til de andre deltagere. Desuden er der et begrænset antal deltagere til foredraget, så vi kan holde den nødvendige afstand. Du bedes derfor venligst melde afbud, hvis du bliver forhindret, så det er muligt for en anden at få din plads.